Επιστημονικά Συνέδρια

Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

 1. K. Mehlhorn and A.K. Tsakalidis "A refined Analysis of AVL-Trees" Proceedings of WG '84, International Workshop on Graphtheoretical Concepts in Computer Science, Berlin, Germany 1984, Trauner Verlag, pp. 259-277
 2. A. K. Tsakalidis  "Maintaining Order in a Generalized Linked List" Proceedings of the 6th-GI Conference on Theoretical Computer Science, Dortmund Germany 1983, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 145,  Springer Verlag, pp. 343-352
 3. A. K. Tsakalidis "AVL-Trees for Localized Search" Proceedings of the 11th-ICALP '84 Conference, Antwerp, Belgium 1984, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 172, Springer Verlag, pp. 473-485
 4. K. Mehlhorn and A.K. Tsakalidis  "Dynamic Interpolation Search"  Proceedings of the 12th-ICALP '85 Conference, Nafplion, Greece 1985,Lecture Notes in Computer Science, Vol. 194, Springer Verlag, pp. 424-434
 5. A. K. Tsakalidis  "An Optimal Implementation for Localized Search" Proceedings of WG '85, International Workshop on Graphtheoretical Concepts in Computer Science, Wuerzburg 1985, FRG, Trauner Verlag, pp. 363-374
 6. A. K. Tsakalidis "The Nearest Common Ancestor in a Dynamic Tree" Proceedings of the 14th-ICALP '87 Conference, Karlsruhe 1987, FRG,Lecture Notes in Computer Science, Vol. 267, Springer Verlag, pp. 489-498
 7. P. Spirakis and A.K. Tsakalidis "A very fast, practical Algorithm for finding a Negative Cycle in a Digraph" Proceedings of the 13th-ICALP '86 Conference, Rennes 1986, France, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 226, Springer Verlag, pp. 397-406
 8. O. Fries, K. Mehlhorn, St. Naeher and A.K. Tsakalidis "A loglogn Data Structure for three-sided Range Queries" Proceedings of WG '87, International Workshop on Graphtheoretical Concepts in Computer Science, Erlangen , FRG, Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 1987
 9. V. Bistiolas and A.K. Tsakalidis "The Contribution of Computational Geometry to GIS Applications" Proceedings of the Third European Conference on Geographical Information Systems (EGIS '92), EGIS Foundation, Munnich, Germany 1992, pp. 417-422
 10. G. Anogiannakis, K. Krotopoulou, S. Spirakis, D. Terpou and A.K. Tsakalidis  "Mapping the Brain in a Structural Way helps for the Localization of the Epileptic Foci" Proccedings of the 14th Annual International Conference IEEE Engineering in Medical Biology Society, (Satellite Symposium on Neuroscience and Technology), Lyon-France, 1992
 11. G. Anogiannakis, K. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou and A.K. Tsakalidis "The Brain Data Base (BDB)" Proceedings of the 4th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA '93), Prague, Czech Republic, September 1993, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 720, Springer Verlag, pp. 361-364
 12. V. Bistiolas, D. Sofotassios and A.K. Tsakalidis "On the Polygon Retrieval Problem" Proceedings of the Eight International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCISS VIII 93), Istanbul, Turkey, November 1993, pp. 291-301
 13. J. Hatziligeroudis, A. K. Tsakalidis and P. Vassilakos "An Intelligent Medical System for Diagnosis of Bone Diseases" Proceedings of the 1st International Conference on Medical Physics and Biomedical Engineering, (MPBE '94), Nicosia-Cyprus, pp. 148-152, 1994
 14. K. Avgerides, G. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis   "Designing the PELICAN system", Proceedings of the 1st International Conference on Medical Physics and Biomedical Engineering, (MPBE '94), Nicosia-Cyprus, pp. 230-237, 1994
 15. A. Krotopoulou, M. Lafazanis, G. Panagopoulou, S. Sirkmakesis, P. Spirakis  V. Tampakas, D. Terpou, A.K. Tsakalidis, P. Vlahopoulos  "The Design of a Text Database for Biomedical Information (FINE DATABASE)"  Proceedings of the 1st Intenational Conference on Medical Physics and    Biomedical Engineering, (MPBE '94), Nicosia-Cyprus, pp. 264-268, 1994
 16. P. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis " ATHENA: Integrating GIS and Multimedia Technology; The Design of a Tourist Information System for the County of Attica", Proceedings of the Fifth European Conference on Geographical Information Systems (EGIS/MARI '94), EGIS Foundation, Vol. 1, pp. 391-400, Paris, France, March 1994
 17. A. Krotopoulou, N. Pallikarakis, G. Panagopoulou, S. Sirmakesis P. Spirakis, V. Tambakas, D. Terpou and A.K. Tsakalidis "FINE Database: A Database for Information Exchange Among Clinical Engineers" Proceedings of the Twelfth International Congress on Medical Informatics, MIE-94, Lisbon, Portugal, pp. 512-516, May 1994 
 18. D. Sofotassios and A.K. Tsakalidis "Right Triangle Enclosures" Proceedings of Second Hellenic European Conference on Mathematics and Informatics (HERMIS '94), Athens-Greece, September 1994
 19. A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou, A.K. Tsakalidis "A Conceptual Database Approach for Modelling 3D Objects of Irregular Geometry, with Application to the Topology of the Human Brain" Proceedings of the 5th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA '94), Athens, Greece, September 1994
 20. M. Lafazanis, B. Mamalis, P. Spirakis, B. Tambakas, A.K. Tsakalidis "FIRE: A Flexible Tool for Efficient Information Retrieval" Proceedings of Conference Intelligent Multimedia Information Retrieval Systems and Management (RIAO-94), New York, U.S.A. Oktober 1994
 21. V. Kapelios, G. Panagopoulou, G. Papamichail, S. Sirmakesis, A. K. Tsakalidis "The Cross Rectangle Intersection Problem" Proceedings of the Ninth International Symposium on Computer and Information Sciences, (ISCISS IX '94), Antalya, Turkey, pp. 335-344, November 1994 
 22. P. Bozanis, C. Makris and A.K.Tsakalidis "Parametric Weighted Filter - An Efficient Dymnamic Manipulation of Signature Files", Proceedings of the Ninth International Symposium on Computer and Information Sciences, (ISCISS IX '94), Antalya, Turkey, November 1994
 23. A. Krotopoulou, N. Pallikarakis, G. Panagopoulou, S. Sirmakesis, P. Spirakis, V. Tambakas, D. Terpou and A.K. Tsakalidis "The Development of a Database (FDB) for Information Exchange Among Clinical Engineers",Proceedings of the Fourth International Conference on Information Systems Development, (ISD '94), Bled, Slovenia, pp. 357-365, September 1994
 24. S. Sirmakessis, G. Panagopoulou and A.K. Tsakalidis  "Efficient Data Structures for Storing Curves: An Overview and Experimental Results", Proceedings of the Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information, EGIS-AM/FM-UDMs (JEC-GI'95), Hague, Netherlands, March 1995
 25. G. Panagopoulou and A.K. Tsakalidis "Storing Sparse Tables in Cartography Applications", Proceedings of the Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information, EGIS-AM/FM-UDMs (JEC-GI'95), Hague, Netherlands, March 1995
 26. G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A.K. Tsakalidis "PH Model: A Persistent Approach to Versioning in Hypertext Systems", Proceedings of DAGS '95 Conference on Electronic Publishing and the Information Superhighway, Boston, Massachusetts, USA,  June 1995
 27. N. Kastis, F. Makedon, P. Spirakis and A.K. Tsakalidis "Report on European Projects in Electronic Publishing", Proceedings of DAGS '95 Conference on Electronic Publishing and the Information Superhighway, Boston, Massachusetts, USA, June 1995
 28. P. Bozanis, N. Kitsios, C. Makris and A.K. Tsakalidis "New Upper Bounds for Generalized Intersection Searching Problems"Proceedings of the 22nd-ICALP '95 Conference, Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, July 1995
 29. N. Dendris, I. Hatzilygeroudis, D. Sofotassios, P. Spirakis and A.K. Tsakalidis "An Intelligent DSS for Flow Shop Production Control" Proceedings of IJCAI '95 Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Montreal, Canada, August 1995
 30. C. Chrisoulis, G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A.K. Tsakalidis and I. Tzimas  "THE PELICAN SYSTEM" Proceedings of the 6th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA' 95), London, England, September 1995
 31. I. Hatzilygeroudis, D. Sofotassios, N. Dendris, P. Spirakis and A.K. Tsakalidis "Architectural Aspects of an Intelligent DSS for Flow Shop Production Control" Proceedings of 7th Portuguese Conference on Artificial Intelligence, (EPIA' 95), Funchal-Madeira Island., Portugal, October 1995
 32. G. Panagopoulou, S. Sirmakessis and A.K. Tsakalidis «A new approach to spatial data structures: evaluation and representation of their properties»,  Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’96), Barcelona, Spain, March 27-29, 1996
 33. A. K. Tsakalidis, S. Sirmakesis and G. Tzimas «A Distributed Object Oriented System for Map Design and Production» Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997
 34. G. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis «Improving Curve Intersection Queries»  Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997
 35. D. Sofotassios, A.K. Tsakalidis and G. Tzimas «GIS based Framework for Enviromental Emergency Management in the Mediterranean Sea»,  Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997
 36. G. Tzimas, S. Sirmakessis, G. Panagopoulou, A.K. Tsakalidis “Walking through Geometry in GIS Technology”, Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-GI’97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997
 37. T. Dobridis, J. Garofalakis, A. Panagiotaki, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, G. Tzimas “MERIMNA: An Interactive Multimedia Environment in Bookbinding for Mentally Handicapped People”  Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia & World Conference on Educational Telecommunications (ED-MEDIA & ED- TELECOM 97), Canada, Calgary, 14-19 June, 1997
 38. G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis and G. Tzimas  “A Computer Based Solution for Blood Transfusion Centres: The Case Study of Greece”, Proceedings of the 10th IEEE Symposium on Computer - Based Medical Systems (CBMS’ 97), 11-13 June, Maribor, Slovenia, 1997 
 39. G. Panagopoulou, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis and G. Tzimas  “The Design of a HIS for Childrens’s Hospital; The Case Study of Karamandanio Hospital”, Proceedings of the 10th IEEE Symposium on Computer - Based Medical Systems (CBMS’ 97), 11-13 June, Maribor, Slovenia, 1997 
 40. A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou and A. Tsakalidis «MITOS: A Data Model for the Intelligent Support of the Three-Dimensional Objects” Proceedings of Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information EGIS-AM/FM-UDMS (JEC-97), Vienna, Austria, April 16-18, 1997
 41. I. Hatzilygeroudis, P. Vassilakos and A.K. Tsakalidis “XBONE: A Hydrid Expert System for Supporting Diagnosis of Bone Diseases” Proceedings of the MIE 97 Fourteenth International Congress (European Federeation for medical Informatics), Thesaloniki, Greece, May 24-29, 1997
 42. P. Kappos, S. Sirmakesis, A. Tsakalidis and A. Tzimas “Preserving the  Greek Theatrical Heritage: An Object Oriented Multimedia Database Approach”, Proceedings of 8th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA’97), France, September 1997 
 43. Basiliadis B., Garofalakis J., Kappos P., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Tzimas J.,  ‘‘Development and Integration of WWW-based Services in an Existing University Environment’’,Proceedings of WebNet 97 - World Conference of the WWW, Internet and Intranet, October 31 - November 5, Torondo, Canada, 1997
 44. K. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou and A.K. Tsakalidis “MITOS: A Model for the Intelligent Support of Three-Dimensional Objects”, Proceedings of the 8th International Conference of Database and Expert Systema Applications (DEXA’97), France, September 1997
 45. G. Panagopoulou, S. Sirmakesis and A.K. Tsakalidis “Efficient Storage Compression for 3D Regions” Proceedings of the IEEE Data Compression Conference (DCC ’97), Snowbird, Utah, USA, March 1997
 46. C. Makris and A.K.Tsakalidis “Fast Piercing of ISO-Oriented Planar Rectangles” Proceedings of the 9th Canadian Conference on Computational Geometry (CCCG’97), Kingston, Canada, August 1997
 47. J. Antoniadis, B. Basiliadis, C. Bouras, J. Garofalakis, P. Kappos, D. Karageorgopoulos, P. Spirakis, V. Triantafillou, A. Tsakalidis, G. Tsaknakis, Tzimas “ The Design and Development of Advanced Network Services over the Patras University Campus Network”,  Proceedings of International Conference on Computers in Education-ICCE’97, Kuching, Sarawak, Malaysia, December 2-6, 1997
 48. B. Basiliadis, G. Papanikolaou, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis «Intergrating Database and Internet Technology: The Design of an Information System for the City of Patras», Proceedings of the First International Workshop on Innovative Internet Information Systems (IIIS’98)  in conjunction with the 10th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CaiSE*98), Pisa, Italy, June 8-9, 1998
 49. A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou and A. Tsakalidis «Similarity Queries in the Presence of Scaling, Translation and Rotation in Large Databases», Proceedings of the Sixth International Workshop onROUGH SETS, DATA MINING and GRANULAR COMPUTING (RSDMGrC’98), USA, 1998
 50. J. Garofalakis, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, P. Tziavas, J. Tzimas, V.Vasiliadis,  “An Interactive Web-based Approach for Environmental Science Courses in Secondary Education”, Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia & World Conference on Educational Telecommunications (ED MEDIA  & ED TELECOM 98), 20 25 June 1998, Freiburg, Germany.
 51. J. Garofalakis, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, P. Tziavas, J. Tzimas,  V.Vasiliadis,  “An Interactive Network Framework for the Support of School Education”, Proceedings of the IASTED International Conference - Computers and Advanced Technology in Education (CATE 98), 27 30 May 1998, Cancun, Mexico.
 52. B. Basiliadis, J. Garofalakis, P. Kappos, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, J. Tzimas,  «Development and Integration of Intranet-based Services in a University Environment» Proceedings of the World Conference of the WWW, Internet, and Intranet (WebNet 98), 31/10 5/11 1998, Orlando, USA.
 53. B.Basiliadis, G. Papanikolakou, S.Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis “Intergrating Database and Internet Technology: The Design of an Information System for the City of Patras” Proceedings of the First International Workshop on Innovative Internet Information Systems (IIIS-98) Iin conjunction with the 10th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CaiSE*98), Pisa, Italy, June 8-9, 1998
 54. S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vasiliadis  “A Web-based Tool for Content Creation of Tele-training Courses in Greek Universities” Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia & World Conference on Educational Telecommunications (ED MEDIA   & ED TELECOM 99), 21 24 June 1999,  Seattle, USA.
 55. S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vasiliadis  “A Web-based  Virtual Education System for Tele-training  Courses”, in Proceedings of the World  Conference on Educational Multimedia and Hypermedia & World Conference on Educational Telecommunications (ED-MEDIA & ED TELECOM 99), 21-24 June 1999, Seattle, USA.
 56. Garofalakis J., Kappos P., Kondilis T., Tsakalidis A., «Electronic Commerce Support Networks for Greek SMEs», Proceedings of the European Multimedia, Embedded Systems and Electronic Commerce Conference and Exhibition – EMMSEC’99, June 21-23, 1999, Sweden.
 57. S. Sioutas, A. Tsakalidis, J.Tsaknakis and V. Vassiliadis “Applications of exponential search trees in sweep line techniques”  Proceedings of the 3rd IEEE/IMACS, International conference on: Circuits, Systems, Communications and Computer science, CSCC'99, Athens, Greece, July 4-8, 1999.
 58. S. Sioutas , A. Tsakalidis, J.  Tsaknakis and V. Vassiliadis “An optimal algorithm for reporting 3D visible Rectangles”, Proceedings of the 3rd IEEE/IMACS International Conference on: Circuits, Systems, Communications and Computer Science, CSCC'99, Athens, Greece, July 4-8, 1999.
 59. S. Sioutas , A. Tsakalidis, J. Tsaknakis and V. Vassiliadis “ An Efficient indexing on Database Structure for Exact and Partial Match Queries”, ACMSIGMOD ADBIS’99. Proceedings of the 3rd East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems - ADBIS'99, In cooperation with ACM SIGMOD, Moscow ACM SIGMOD Chapter and Slovenian Society Informatika, Maribor, Slovenia, September 13-16, 1999.G. Garofalakis, P. Kappos, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, J. Tzimas, B. Vassiliadis,
 60. “Work via Communication and Collaborative Intranet Technologies”, Proceedings of the World Conference on the WWW, Internet and Intranet (WebNet’99)USA, October 24-30, 1999.
 61. N. Kitsos, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, V. Vassiliadis “An optimal for reporting 3D visible Rectangles.” Peroceedings of the 3rd IEEE/IMACS International conference on:Cicuitw,Systems, Communications and Computer science, CSCC’99, Computers Graphics Session, Athens, Greece, July 4-8, 1999.
 62. B. Basiliadis, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis “A Web-based tool for content creation of Tele-training Courses in Greek Universities” Proceedings of the ED-MEDIA TELECOM 99 international conference(11th world conference on educational multimedia and hypermedia & world conference on educational telecommunications), Seatle, Wasighton, June 19-24, 1999
 63. G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, C. Makris, S. Sioutas,A.Tsakalidis, “Integrating GIS, GPS and GSM technologies for the Effective Management of Ambulances” Proceedings of the second International Symposium on TeleGeoprocessing, TeleGeo2000, Nice, France May 10-12, 2000.
 64. G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis “An Information System for the effective management of ambulances” Proceedings of the Thirteenth IEEE Symposium on Computer-Based medical Systems (CBMS 2000), Houston, Texas (Texas Medical Center) June 23-24, 2000
 65. Penellope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “An Adaptive Educational Tool for the Greek Sign Language in the Proceedings of the IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2000),pp. 268-273, Cancun, Mexico, 24-27 May 2000.
 66. Penellope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “Teaching Quality on the Net”  Proceedings of the Web Based Learning Environments Conference (WBLE 2000), pp.104-108, Porto, Portugal, 5-6 June 2000.
 67. Ν.Kitsios, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis , J. Tsaknakis, and B. Vassiliadis,  “2-D Spatial Indexing Scheme in Optimal Time”, Proceedings of the ACM ADBIS-DASFAA 2000, Springer Verlag, pp.107-117.
 68. C. Makris, A. Tsakalidis, B. Vassiliadis, “Towards Intelligent Information Retrieval Engines: a multi- Agent Approach”, Proceedings of the  ACM ADBIS-DASFAA 2000, Sringer Verlag, pp.157-171.
 69. G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, D. Sofotassios, A. Tsakalidis, "Introducing Internet and Intranet Technologies to a Port Authority", Proceedings of the 5th World Conference on the WWW and Internet (WebNet 2000), San Antonio, Texas, USA, October 30-November 4, 2000.
 70. J. Garofalakis, P. Markellou, J. Moumtzidis, J. Prentzas, A. Tsakalidis, "Architectural Aspects of a Web-based System for Job Ads", Proceedings of the 5th World Conference on the WWW and Internet (WebNet 2000), San Antonio, Texas, USA, October 30-November 4, 2000.
 71. K. Bovilas, A. Kanta, C. Makris, J. Prentzas, E. Sakkopoulos, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vassiliadis, "The Eurydices System: Objectives and Services", Proceedings of the 5th World Conference on the WWW and Internet (WebNet 2000), San Antonio, Texas, USA, October 30-November 4, 2000.
 72. Bovilas K., Kanta A., Makris C., Prentzas J., Sakkopoulos E., Sioutas S., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Vassiliadis B., Supporting Virtual Classrooms through Extranet technology: the Eurydices system. ED-MEDIA 2000, poster demo.
 73. Makris C., Sakkopoulos E., Sioutas S., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Vassiliadis V., “Supporting Virtual Classrooms through Extranet technology: the Eurydices system”, ED-MEDIA 2000, poster demo.
 74. G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, S. Sioutas, A. Tsakalidis, "Architectural Aspects of an Interactive Multimedia Environment for Training Employees in Internet/Intranet Technologies", Proceedings of the 12th World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA 2000), Montreal, Quebec, Canada, pp. 1269-1270, June 26-July 1, 2000.  
 75. Christos Makris, Kostas Markellos, Penelope Markellou, Athanasios Tsakalidis, "Helcom Project", in the Proceedings of the 2nd SE European e-Commerce Conference, Sofia, Bulgaria, 24-26 October 2000.
 76. C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, V. Vassiliadis, “2-D Spatial Indexing Scheme in Optimal Time”. 2000 ADBIS-DASFAA Symposium on Advances in Databases and Information Systems – Enlarged Fourth East – European Conference on Advances in Databases and Information Systems, September 5-8, Prague, Czech Republic, 2000.
 77. Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis B., Makris C., “Adapting Information Presentation and Retrieval through User Madeling” in the Proceedings of the IEEE International Conference on Information Technology: Coding and Computing (ITCC), April 2-4, Las Vegas, USA, 2001.
 78. Maxime Crochemore, Christos Makris, Wojciech Rytter, Kostas Tsichlas, Athanasios Tsakalidis, “Approximate String Matching with Gaps”, in the proceedings of the 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2001) and the 7th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis (ISAS 2001), Orlando USA, pp 45-50, July 20-25 2001.
 79. Kostas Markellos, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Towards a Usable Business-to-Consumer E-store: Development of an Integrated Model for E-commerce Transactions», in the proceedings of the EUROMEDIA 2001 Conference,pp 297-299, Valencia, Spain, 18-20 April 2001.
 80. Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Spiros Sirmakessis, Antonis Spinakis, Athanasios Tsakalidis, «Using Hierarchy to Extract Innovation; The Use of Patents in Clarifying Innovation», in the proceedings of the ETK 2001 – NTTS 2001 Exchange of Technology and Know-How, New Techniques and Technologies for Statistics, Crete, Greece, 18-22 June 2001.
 81. Kostas Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «HELCOM Project: an Integrated eCommerce System for SMESs in Greece», in the proceeding of the eBusiness and eWork 2001, Venice, Italy, 17-19 October 2001.
 82. Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, «Developing Variations of an Integrated eShop Model for SMEs», in the proceedings of the 8th Panhellenic Conference on Informatics, Nicosia, Cyprus, 8-10 November 2001.
 83. Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, “AIOLOS: a Tutoring System for Waste Management”, in the proceedings of the 1st World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia and World Conference 2001 on Educational Telecommunications (ED MEDIA & ED TELECOM 2001), Tampere,pp 1741, Finland, 25 30 June 2001
 84. C.Makris, K.Perdikuri, S.Sioutas, A.Tsakalidis and K.Tsihlas, “Time and Space Efficient Video Database Queries”, In the proceedings of the International Workshop on Multimedia Data and Document Engineering,pp 1-8, 4 July 2001, Lyon France.
 85. Penelope Markelou, Konstantinos Markellos, Spiros Sirmakessis,Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, "An eLearning Environment for SMEsin the Food and Beverages Industry Sector", in the proceedings of the2nd International Conference "New Horizons in Industry and Education",pp 178 184, Milos Island, Greece, 13 14 September 2001.
 86. Penelope Markelou, Konstantinos Markellos, Spiros Sirmakessis,Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, "A Tutoring System for the Management of Hazardous Industrial Waste", in the proceedings of the 2nd International Conference "New Horizons in Industry and Education", pp 128 133, Milos Island, Greece, 13 14 September 2001.
 87. N. Bogonikolos, P. Gatomatis, K. Giotopoulos, S. Likothanassis,C. Makris, A. Tsakalidis, B. Vassiliadis, M. Chrysostalis, “Indexing and Retrieval Techniques for E-commerce Applications”, in the proceedings ofsthe 3rd International Workshop on Computer Science and Information Technologies, Ufa Yanngantua, Russia, pp 8-13, September 21-26,2001
 88. N Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis, Giotopoulos K. and Likothanassis S., “A Service Oriented Standardised System for Virtual Private Networks”, Proceedings of the ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications, pp. 360- 366, Beirut, 2001.
 89. Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis B., Makris C., Giotopoulos K. and Likothanassis S., “On Distributed Information Retrieval in Virtual Enterprises”, in the proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics.
 90. Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis B., Makris C., Giotopoulos K. and Likothanassis S., “Managing Risk in Extended Enterprises”, in the proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Enterprise Information Systems.
 91. Bogonikolos N., Tsakalidis A., Vassiliadis B., Makris C., Giotopoulos K. and Likothanassis S., “Enabling Content-centric Information Systems through Multi-layer Architectures”, in the proceedings of the 2001 International Conference on Intelligent Systems and Control.
 92. Brodal G.S., Lagogiannis G., Makris C., Tsakalidis A., Tsichlas K., “Optimal Finger Search Trees in the Pointer Machine” In Proc. 34th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, pp. 583-591, Quebec, Canada, May 16-21, 2002. 
 93. C.S. Iliopoulos, C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis and K. Tsichlas, “ Identifying Occurences of Maximal Pairs in Multiple Strings”. In the proceedings of the 13th Annual Symposium on Combinatorial Pattern Marching, pp. 178-190, Fukuoka, Japan, July 3-5, 2002.
 94. Eleni Christopoulou, John Garofalakis, Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis “Automating Restructuring of Web Applications”.In the (ACM_Hypertext 2002) companion booklet for demos & posters, June 11-15, College Park, Maryland, USA, 2002.
 95. John Garofalakis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “Designing an Adaptive Virtual University”, In the proceedings of Information Communication Technologies in Education, pp. 29-37, July 17-19, Samos island, Greece 2002.
 96. K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Computer Graphics Applications on Drug Discovery and Drug Design”, In the proceedings of the 3rd Hellenic Forum on Bioactive Peptides, 11-14 April, Patras, Greece, 2002.
 97. Aggeletou Sophia, Bovilas Konstantinos, Giannakopoulos Michalis, Tsakalides Athanasios, Tsaknakis Ioannis, “Combining Advanced Multimedia and Network technologies into an Adaptive Educational System (AES)”, presented in the proceedings of the Interactive Learning Aided Learning (ICL), 25-27 September, Villach – Austria, 2002.
 98. Costas S. Iliopoulos, Manal Mohamed, Laurent Mouchard, Katerina G. Perdikuri, W. F. Smyth, Athanasios K.Tsakalidis  "String regularities with don't cares". In the Proc. of the Prague  Stringology Club (PSC '02 http://cs.felk.cvut.cz/psc/ ), Prague, Czech Republic, September 23-24, 2002.
 99. Eleni Christopoulou, Penelope Markellou, Konstantinos Markellos, Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Athanasios Tsakalidis, “LearnCom-A System for Setting Up an Electronic Learning Community”. In the proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education, pp 191-199, July 17-19, Samos island, Greece, 2002.
 100. Athanasios Tsakalidis, Konstantinos Markellos, Katerina Perdikuri, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, George Mayritsakis, “Knowledge Discovery in Patent Databases”, In the proceedings of the 11th ACM Conference on Information and Knowledge Management (ACM-CIKM 2002), November 4-9, McLean VA, USA, 2002.
 101. Evangelos Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis, “Utilizing Complementary Know-How: Advanced Fine Arts meeting Information Technology to provide a Virtual University for artists - students and alumni”, ACM SIGUCCS 2002 Annual Conference, Providence, Rhode Island, USA, November 20-23, 2002. 
 102. K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Computer Graphics Applications on Molecular Biology and Drug Design” Drug Discovery and Design: Medical Aspects, Edited by J. Matsoukas and T. Mavromoustakos, pp. 305-311, IOS Press, 2002.
 103. Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Giorgos Mayritsakis, Katerina Perdikouri, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Knowledge Discovery in Patent Databases», ACM CIKM 2002, Eleventh International Conference on Information and Knowledge Management, Saic Headquarters, McLean, Virginia, USA, 4-9 November 2002.
 104. Kouris, I.N., Makris C., Tsakalidis A., On Line Generation of Association Rules Using Inverted File Indexing and Compression, In Proceedings of the IADIS Int’l WWW/Internet 2002 Conference, Lisbon, Portugal, 2002.
 105. John Garofalakis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis “An Adaptive Virtual University”, 1st International Conference of Web-based Learning 2002 (As Part of the 28th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB'2002), Full Paper, Hong Kong SAR, China ICWL 54, August 17-19, 2002.
 106. K. Markellos, P. Markellou, G. Mayritsakis, G. Panagopoulou, K. Perdikouri, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, “STING: Evaluation of Scientific & Technological Innovation and Progress in Europe Through Patents”, New Frontiers of Statistical Data Mining and Knowledge Discovery and E-Business Conference, 22-25 June 2002, Knoxville, Tennessee, USA, 2002.
 107. Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Designing and Developing an Effective Recommendation System for eCommerce Stores», in the Proceedings of the WEBTEC Euromedia 2003, pp. 50-54, Plymouth, UK, 14-16 April 2003.
 108. Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «e-Government and Applications Levels: Technology at Citizen Service», in the Proceedings of the IADIS International Conference, e-Society 2003, volume II, pp. 849-854, Lisbon, Portugal, 3-6 June 2003.
 109. Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Athanasios Tsakalidis, «eTRANSFER – Integrated Methodology and Innovative Supporting Tools for the Passage of an Enterprise in the New Digital Economy», in the Proceedings of the 9th International Conference of Concurrent Enterprising: Enterprise Engineering in the Networked Economy, ICE 2003, Poster Session, pp. 471-474, Espoo, Finland, 16-18 June 2003.
 110. Nikolaos Avouris, Konstantinos Goutis, Kostantinos Markellos, Penelope Markellou, Athanasios Tsakalidis, «Implementing a Web-based E-learning Environment for Electrical and Computer Engineers», in the electronic Proceedings of the ICEE 2003 (Abstract Proceedings p. 181), International Conference on Engineering Education, Valencia, Spain, 22-26 July 2003.
 111. Kouris, I.N., Makris C., Tsakalidis A., «An Improved Algorithm for Mining Association Rules Using Multiple Support Values», In Proceedings of the 16th International FLAIRS Conference,pp. 309-314, May 12-14, California, USA, 2003.
 112. Katerina Perdikouri, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, Giorgos Mayritsakis, Konstantinos Markellos, «A Multivariate Analysis and Visualization System for Analyzing Patent Data and Producing Technological and Scientific Indicators», in the Abstract Proceedings of the International Workshop on Computational Management Science, Economics, Finance and Engineering, pp. 36, Limassol, Cyprus, 28-30 March 2003.
 113. Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Marios Katsis, Evaggelia Rigou, Athanasios Tsakalidis, «Learncom: Supporting Communities in the Learning Process», In the proceedings of the 4th Hellenic Conference with International Participation, "Information & Communication Technologies In Education", Samos Island, Greece, 3-5 July 2003.
 114. Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Giorgos Mayritsakis, Katerina Perdikouri, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Mining Patent Databases for Monitoring Technological Trends», in the Proceedings of the PANDA Workshop on Pattern-base Management Systems (PBMS), pp. 83-92, Como, Italy, 10th April 2003.
 115. Sophia Angeletou, Kostas Bovilas, Michalis Giannakopoulos, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Syrmakessis, Athanasios Tsakalidis, Ioannis Tsaknakis «Exploiting Internet & Multimedia Technologies to Advance Educational Process», 6th International Conference on Computer Based Learning in Science 2003, Full Paper, Nicosia, Cyprus5-10 July 2003
 116. ohn Garofalakis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis “Integrating Adaptive Techniques with Web Services”, IEEE International Conference on Information Technology: Coding & Computing, Full Paper, Las Vegas, Nevada, USA, April 28-30, 2003
 117. Eleni Christopoulou, John Garofalakis, Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis “Techniques and Metrics for Improving Website Structure”, ACM WWW 2003, Poster, May 20-24, Budapest, Hungary, 2003.
 118. Kaporis A., Makris C., Sioutas S., Tsakalidis A., Tsichlas K., Zaroliagis C., “Improved Bounds for Finger Search on a RAM”, ESA 2003.
 119. K. Perdikuri, C. Makris, A. Tsakalidis, “Discovering Regularities in biosequences: Challenges and applications”, In the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2003 (ICCMSE 2003), Kastoria, Greece 12-16 September.
 120. C. Iliopoulos, Ch. Makris, I. Panagis, K. Perdikuri, E. Theodoridis, A. Tsakalidis, “Computing the Repetitions in a Weighted Suffix Tree using a Weighted Suffix Tree”, presented in the European Conference on Computational Biology 2003 (ECCB2003), September 27-30, 2003, Paris, France.
 121. Delis Vassilis, Makris Christos, Sakkopoulos Vagelis, Sioutas Spiros, Tsichlas Kostas, Tsakalidis Athanasios, «Temporal Selection Queries in Video Databases», Proceedings of the 3rd International Workshop on Multimedia Data and Document Engineering (MDDE 2003), September 8, Berlin, Germany.
 122. S. Likothanassis, K. Perdikuri, L. Skarlas and A. Tsakalidis, “Evolutionary Biomedical Signal Processing Techniques”, presented in the 1st MEDINF International Conference on Medical Informatics & Engineering, "MEDINF' 2003", October 9 - 11, Craiova, Romania, 2003.
 123. Ι. Hatzilygeroudis, K. Perdikuri, and A. Tsakalidis, “Ιntegrating Expert Systems in Telemedicine Applications: A case study for the diagnosis of bone diseases”, presented in the 1st MEDINF International Conference on Medical Informatics & Engineering, "MEDINF' 2003", October 9 - 11, Craiova, Romania, 2003.
 124. C. Iliopoulos, L. Mouchard, K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Computing the Repetitions in a Weighted Sequence”, presented in the Prague Stringology Conference (PSC’03), 22-24 September 2003, Prague, Czech Republic.
 125. Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Athanasios Tsakalidis, «Mining Learners Profiles to Improve eLearning Experience», in the Proceedings of the 3rd International Conference on New Horizons in Industry and Education, pp. 223-228, Santorini, Greece, 28-29 August 2003.
 126. Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Web Personalization and the Privacy Concern», in the Proceedings of the 7th ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies, Challenges for the Citizen of the Information Society, Syros, Greece, 14-16 April 2004,(http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/conferences/ethicomp2004/52.html#seven).
 127. Iliopoulos, K. Perdikuri, Α. Tsakalidis, K. Tsihlas, "The Pattern Matching Problem in Biological Weighted Sequences", Third International Conference on FUN WITH ALGORITHMS, pp 106-117, 26-28 May 2004, Isola d'Elba, Tuscany, Italy.
 128. C. Iliopoulos, Ch. Makris, Y. Panagis, K. Perdikuri, E. Theodoridis, Α. Tsakalidis, "Efficient Algorithms for Handling Molecular Weighted Sequences", 3rd IFIP International Conference on Theoretical Computer Science, pp 265-277, August 24-26,  2004, Toulouse, FRANCE.
 129. Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Adaptive Hypermedia in Learning on the Web», iCEER 2004, International Conference on Engineering Education and Research, Progress Through Partnership, Olomouc and Bouzov Castle, Czech Republic, 27-30 June 2004.
 130. Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Web Personalization for Enhancing e-Learning Experience», 5th International Conference on Information Communication Technologies in Education, ICICTE, Samos Island, Greece, 1-3 July 2004.
 131. V. Bistiolas, D. Sofotassios, S. Sioutas, A. Tsakalidis and K. Tsichlas. “On the Canonical k-vertex Polygon Retrieval Problem with Applications”, in AWOCA 2004, Ballina, New South Wales, Beach Resort, Australia, July 7-9, 2004.
 132. C. Iliopoulos, K. Perdikuri, E. Theodoridis, Α. Tsakalidis, K. Tsichlas, "Motif Extraction from Weighted Sequences", In the Proceedings of the 11th International Conference on String Processing and Information Retrieval- SPIRE2004, Springer Verlag, Lecture Notes in Computer Science 3246, pp. 286-297. Pardova-Italy, 5-8 October, 2004.
 133. John Garofalakis, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis “Web Service Discovery Mechanisms: Looking for a Needle in a Haystack? International Workshop on Web Engineering.Hypermedia Development & Web Engineering Principles and Techniques: Put them in use”, in conjunction with ACM Hypertext 2004, Santa Cruz, August 10, 2004.
 134. K. Theodoropoulos, D. Ntalaperas, I. Petras, A.Tsakalidis, N. Konofaos “A New Concept On A Quantum Computer Based On Schockley-Read-Hall Recombination Statistics In Microelectronic Devices”, 27th International Conference on the Physics of Semiconductors, July 26-30, 2004, Flogstaff, Arizona.
 135. K. Votis, B. Vassiliadis, Ch. Alexakos, S. Likothanassis and A. Tsakalidis, “Workflow Coordination in Grid Networks for Supporting Enterprise-wide Business Solutions”, Proceedings of the IADIS International e-Commerce 2004 Conference, 14-16 Dec. 2004, Lisbon, Portugal.
 136. Diamanto Oikonomopoulou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, “Full-Coverage Web Prediction based on Web Usage Mining and Site Topology”, in the proceedings of the IEEE and ACM International Conference on Web Intelligence, (IEEE/WIC/ACM WI-2004), September 20-24, 2004, Beijing, China.
 137. Markellou, P., Rigou, M., Sirmakessis, S. & Tsakalidis, A., “Personalization in the semantic web era: a glance ahead”. In A. Zanasi, N. F. F. Ebecken & C.A. Brebbia (Eds.) Fifth International Conference on Data Mining (pp. 3-11). Southampton, Boston: PWIT Press (2004).
 138. E. Giannoulatou, A. Papavassiliou, K. Perdikuri, A. Tsakalidis, "Concept Discovery and Classification of Cancer Specific Terms from Scientific Abstracts of Molecular Biology”, In the Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering ICCMSE 2004,  Edited by Th. Simos, pp. 688-691.
 139. John Garofalakis, Theofanis Matsoukas, Yannis Panagis, Evangelos  Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis. Personalization Techniques for Web  Search Results Categorization. In Proc. IEEE International Conference on e-Technology, e-Commerce and e-Service (EEE05), Hong Kong, 29 March-1 April 2005, pp 148-151. 
 140. T. Katsimpa, S.Sirmakessis, A. Tsakalidis, G. Tzimas “Mining Effective Design Solutions Based on a Model-Driven Approach” in the proceedings of the Data Mining 2005: Sixth International Conference on Data Mining, Text Mining and their Business Applications, 25-27 May 2005, Skiathos, Greece, WIT Press, 1-84564-017-9, pp. 463-474. 
 141. Dimitra Dimitrakopoulou, Theodora Katsimpa, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, Giannis Tzimas, “Mining Design Patterns in the Conceptual Schema of Web Applications” ” in the proceedings of ED-MEDIA 2005 -World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June 27-July 2, 2005 Montreal, Canada.
 142. L.Drossos, B. Vassiliadis, A.Stefani, K.Votis, A. Tsakalidis and S. Likothanassis, “On the Application of Collaboration Services to a Higher Education Environment”. in the Proceedings of the IADIS e-Society 2005 Conference, 27-30 June, Qwara, Malta, 2005.
 143. George Lagogiannis, Yannis Panagis, Spyros Sioutas And Athanasios Tsakalidis, “A Survey of Persistent Data Structures”, in WSEAS, 9th CSCC Multiconference, Athens, July, 11-16, 2005.
 144. Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, Giannis Tzimas “Discovering Re-Usable Design Solutions in Web Conceptual Schemas: Metrics and Methodology,” in Proc. 5th International Conference on Web Engineering, ICWE05, Sydney, 25-29 July, LNCS 3579, Springer Verlag, pp. 545-556, 2005.
 145. J. Kouris, E.Theodoridis and A.Tsakalidis. Spatial Indexing Structures. 9th WSEAS International Conference on COMPUTERS, July 2005. 
 146. D.Antoniou. Y.Panagis, E.Theodoridis. A. Tsakalidis and N.Tsirakis. Algorithms and Data Structures for managing molecular sequences. 1st Conference on Biosciences of the University of Patras. May 2005.
 147. Archontoula Angeletou, Sofia Angeletou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis “Assessment Methods for Distance Learning Environments”, PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Local Proceedings, 11-13 November 2005, Volos, Greece.
 148. S.Sioutas, Y.Panagis, E.Theodoridis and A.Tsakalidis. One dimensional finger searching in RAM model revisited. 10th PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Lecture Notes in Computer Science, 11-13 November 2005, Volos -Greece, LNCS 3746, Spinger – Verlag, pp. 134-144.
 149. D. Antoniou, C.Makris, Y.Panagis, K.Perdikuri, E.Theodoridis and A.Tsakalidis. Detecting Periodicities in biological sequences. 10th PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Local Proceedings, 11-13 November 2005, pp. 196-205, Volos, Greece.
 150. L. Drossos, B. Vassiliadis, E. Sakkopoulos, K. Votis, A. Stefani, A. Tsakalidis, M. Xenos, S. Likothanassis, “On the Personalization of an E-learning Environment in Higher Education using Graphs”, 10th PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Lecture Notes in Computer Science, 11-13 November 2005, Volos, Greece.
 151. K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Motif Extraction from Biological Sequences: Trends and Contributions to other Scientific Fields”, International Conference on Information Technology and Applications - ICITA, 4-7 July 2005, Sydney, Australia (accepted).
 152. K. Perdikuri, A. Tsakalidis, “Accelerating Sequence Alignments with the use of Suffix Trees”, Ninth Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology – RECOMB2005, 14-18 May 2005, Cambridge, MA, USA.
 153. e.153)G. Anogianakis, E. Kapritsos, Ch. Makris, N. Mpaltas, K. Perdikuri, K. Themelis, A. Tsakalidis, “Identification of protein patterns in nucleic acid sequences and exploration of synonymous codons in tissue differentiation”, 6th International Symposium on Computational Biology and Genome Informatics, 21-26 July 2005, Salt Lake City, Utah, USA (accepted).
 154. D. Ntalaperas, K. Theodoropoulos, A.Tsakalidis, N.Konofaos,"A Quantum Computer Architecture based on semiconductor recombination statistics.", 10th PCI2005 PANHELLENIC CONFERENCE ON INFORMATICS, Lecture Notes in Computer Science ,11-13 November 2005, Volos, Greece. Penelope Markellou, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Using Semantic Web Mining Technologies for Personalized e-Learning Experiences», in the Proceedings of the 4th IASTED International Conference on Web-Based Education (WBE-2005), Invited Session on Web Based Teaching and Learning Technologies, Grindelward, Switzerland, 21-23 February 2005, 522-527. 
 155. Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Semantic Web Usage Mining for E-commerce Personalization», 4th International Conference New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE’05), 25-26 August 2005, Corfu, Greece. 
 156. Penelope Markellou, Ioanna Mousourouli, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, «Personalized E-commerce Recommendations», IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE 2005), Beijing, China, 18-20 October 2005.
 157. Dimitrakopoulou, D., Rigou, M., Sirmakessis, S., Tsakalidis, A., & Tzimas, G. (2005), ‘Capturing Application-Domain Specific Patterns in a Web Application: The E-Learning Paradigm’, in the proceedings of the 4th IASTED International Conference on Web-based Education (WBE 2005), February 21-23, 2005, Grindelwald, Switzerland, ACTA Press, ISBN 0-88986-480-2, pp. 556-561.
 158. Sakkopoulos, E., Sirmakessis, S., Tsakalidis, A., & Tzimas, G. (2005), ‘A Methodology for Evaluating the Personalization Conceptual Schema of a Web Application’, in the Proceedings of the 11th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2005), July 22-27, 2005, Las Vegas, Nevada, USA.
 159. Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos and  Athanasios Tsakalidis, "An Algorithmic Framework for Adaptive Web  Content", in International Workshop on Adaptive and Personalized Semantic  Web, in conjunction with ACM Hypertext 2005, Salzburg Austria, Sep. 6-9, 2005.
 160. A. Angeletou, S. Angeletou, M. Rigou, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, Assessment Techniques for e-learning Process, Τhird International Conference on Open and Distance Learning: 'Applications of Pedagogy and Technology' CODL 2005, 11 - 13 November 2005, Patras, Greece.
 161. E. Sakkopoulos, Ch. Makris, S. Sioutas, P. Triantafillou, A. Tsakalidis, B. Vassiliadis,  NIPPERS: Network of InterPolated PeERS for Web Service Discovery, In Proceedings of IEEE International Conference on Information Technology: Coding and Computing (IEEE-ITCC 2005) Track Next Generation Web and Grid Systems, Vol 2, pp. 193-198.
 162. Anogianakis G., Kapritsos E., Makris C., Mpaltas N., Themelis A., Perdikuri K., Tsakalidis A.,  Idenitification of protein patterns in nucleic acid sequences and exploration of synonymous codons in tissue differentiation,  Computational Biology and Genome Information 2005 Conference.
 163. A. Kaporis, C. Makris, G. Mavritsakis, S. Sioutas, A. Tsakalidis, K. Tsichlas, C. Zaroliagis,  ISB-Tree: A New Indexing Scheme with Efficient Expected Behaviour, ISAAC 2005, December 19-21, Sanya, Haiman, China. 
 164. C. Makris, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, An Algorithmic  Framework for Adaptive Web Content, International Workshop on Adaptive and Personalized Semantic Web,  ACM Hypertext 2005.
 165. E. Dimopoulos, A. Panousis, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, “WiFiAdmin: An Intelligent Web-based Management Environment for Wireless Networks”, in the IEEE International Conference on Information Technology and Applications 2005 (ICITA), Sydney 4-7/7/2005, pp. 508-513.
 166. P. Adamopoulou, D. Kanellopoulos, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, “Semantic learning interventions using web services technology”, IASTED 2005 International Conference Web Based Education, (WBE 2005), Web Based Teaching and Learning Technologies track,  2/2005, pp. 528-533.
 167. Yannis Panagis, Evangelos Theodoridis, Linear-Time Period Computation of a String with Suffix Trees, in International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, In Proc. ICNAAM 2005 pp. 813-816, 2005.
 168. Yannis Makripoulias, Christos Makris, Yiannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos,Poulia Adamopoulou and Athanasios Tsakalidis, Web Service discovery based on Quality of Service, In IEEE International Conference on Computer Systems and Applications, March 8-11, 2006,  pp. 196-199.
 169. T. Katsimpa, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, G. Tzimas, A. Tsakalidis, “Application Modeling using Reverse Engineering Techniques”, in the proceedings of the 2006 21st Annual ACM Symposium on Applied Computing (ACM SAC 2006), Track on Model Transformation, Dijon, France, April 23 -27, 2006, pp. 1250-1255.
 170. Makris, Ch., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., & Tsakalidis, A. (2006) 'An Algorithmic Framework for Adaptive Web Content', In : Spiros Sirmakessis, (eds) International Workshop on Adaptive and Personalized Semantic Web, in conjunction with ACM HyperText 2005, 05-Sep-05 -05-Sep-05 , Springer Verlag, Studies in Computational Intelligence, pp. 1-1
 171. Laskaridis, G., Markellos, K., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A. (2006) 'E-government for all Citizens: Personalization Aspects', (eds) 2nd National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, 16-Mar-06 -17-Mar-06 , pp. 00-00
 172. Laskaridis, G., Markellou, P., Panayiotaki, A., & Tsakalidis, A. (2006) 'Interoperability: Key to Enhance Public Sector', (eds) 2nd National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, 16-Mar-06 -17-Mar-06 , pp. 00-00
 173. Katsimpa, T., Panagis, Y., Sakkopoulos, E., Tzimas, G., and Tsakalidis, A. (2006) 'Application modeling using reverse engineering techniques', (eds) ACM Symposium on Applied Computing, 23-Apr-06 -27-Apr-06 , ACM Press, pp. 1250-1250
 174. Papakonstantinou, K., Sakkopoulos, E., Panagis, Y., Makris, Ch., & Tsakalidis, A. (2006) 'Web Service Workflow Selection using Measured Variation in Operating System and Network Resource Consumption', (eds) International Workshop on Architectures, Models and Infrastructures to Generate Semantics in Peer to Peer and Hypermedia Systems in conjunction with ACM HyperText 2006, 23-Aug-06 -23-Aug-06 , pp. 1-1
 175. Gerth Brodal, Christos Makris, Kostas Tsichlas, Purely Functional Worst Case Constant Time Catenable Sorted Lists, ESA 2006.
 176. Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Theodoridis, and Athanasios Tsakalidis, A Web-Page Usage Prediction Scheme using Weighted Suffix Trees. In Proc. 14th String Processing and Information Retrieval Symposium, SPIRE07, Santiago, Chile, 29-31 October 2007.
 177. S. Sioutas, K. Tsakalidis, K. Tsihlas, C. Makris, Y. Manolopoulos, Indexing Mobile Objects on the Plane Revisited, ADBIS 2007.
 178. C. Makris, E. Theodoridis, Y. Panagis, A. Tsakalidis, A Web-Page Usage Prediction Scheme using Weighted Suffix Trees, in the 14th  String Processing and Information Retrieval Symposium (SPIRE) 2007.
 179. Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Theodoridis, and Athanasios Tsakalidis, A Web-Page Usage Prediction Scheme using Weighted Suffix Trees. In Proc. 14th String Processing and Information Retrieval Symposium, SPIRE07, Santiago, Chile, 29-31 October 2007, LNCS 4726, pp. 242-253, 2007.
 180. P. Antonellis, D. Antoniou, Y. Kanellopoulos, C. Makris, E. Theodoridis,  C. Tjortjis, N.Tsirakis: A Data Mining Methodology for Evaluating Maintainability according to ISO/IEC-9126 Software Engineering-Product  Quality Standard, in the  Special Session on System Quality and Maintainability, organized in conjunction with the 11th European Conference on Software  Maintenance and Reengineering, CSMR 2007
 181. S. Sioutas, K. Tsakalidis, K. Tsihlas, C. Makris, Y. Manolopoulos, Indexing Mobile Objects on the Plane Revisited, ADBIS 2007.
 182. Y.Kanellopoulos, P. Antonellis, C. Tjortjis, C. Makris,  k-Attractors: A Clustering Algorithm for Software Measurement Data Analysis, ICTAI 2007
 183. Stavros Kontopoulos, Athanasios K. Tsakalidis, : TRANS-Net: an Efficient Peer-to-Peer Overlay Network Based on a Full Transportation Graph CoRR abs/0806.3152:2008.
 184. Y. Antonellis, C. Makris, N. Tsirakis, XEdge: Clustering Homogenous and Heterogenous XML Documents using Edge Summaries,  ACM Symposium on Applied Computing (ACM SAC) 2008 (Information Access and Retrieval Track), 1081-1088.
 185. C. Makris, Y. Panagis, J. Plegas, E. Sakkopoulos, An Integrated Web System to Facilitate Personalized  Web Searching Algorithms. ACM Symposium on Applied Computing (ACM SAC) 2008 (Web Technologies Track), 2397-2402
 186. P. Antonellis, C. Makris, XML Filtering Using Dynamic Hierarchical Clustering of User Profiles, DEXA 2008: 537-551.
 187. Evangelos Sakkopoulos, Poulia Adamopoulou, Athanasios K. Tsakalidis, Spyros Sioutas, Yannis Manolopoulos: Personalized selection of web services for mobile enviroments : the m-scroutz solution. MEDES 2009:254-260 
 188. Aikaterini Krotopoulou, Dimitra Terpou, Athanasios K. Tsakalidis:CHIRON: A property Based Proposal for Knoledge Discovery. IKE 2009 : 424-430  
 189. Aikaterini Krotopoulou, Dimitra Terpou, Athanasios K. Tsakalidis: Digenis : an Hybridic Proposal for (dis)similarity Search . IKE 2009 : 341-347
 190. Aikaterini Krotopoulou, Dimitra Terpou, Athanasios K. Tsakalidis : Integrated Similarity Search Among Multi-Dimensional Objects(InteSiS). IKE 2009 : 334-340.
 191. Athanasios K. Tsakalidis : Some Results for Elementary Operations. Efficient Algorithms 2009 : 121-133.
 192. Panagiotis Antonellis, Christos Makris, Nikos Tsirakis: Utilizing XML Clustering for Efficient XML Data Management on P2P Networks. DEXA 2009: 68-82
 193. Panagiotis Antonellis, Dimitris Antoniou, Yiannis Kanellopoulos, Christos Makris, Christos Tjortjis, Vangelis  Theodoridis, Nikos Tsirakis: Code4Thought Project: Employing the ISO/IEC-9126 Standard for Software Engineering-Product Quality Assessment. CSMR 2009: 297-300
 194. K. Theofilatos C., Dimitrakopoulos, A. Tsakalidis, S. Likothanassis, S. Mavroudi, “A New Hybrid Method for Predicting Protein Interactions Using Genetic Algorithms and Extended Kalman Filters”, 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2010), Corfu, Greece. 
 195. Faliagka, E., Matsopoulos, G.K., Syrimpeis, V.N., Tsakalidis, A., Tsaknakis, J., & Tzimas G. (2010), ‘DIAGNOSIS: A Global Alignment and Fusion Medical System’, in the Proceedings of the 3rd International sub-Conference on Health Informatics (HEALTHINF 2010) at the 3rd International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2010), January 20-23, 2010, Valenthia, Spain, ISBN 978-989-674-016-0, pp. 21 - 28.
 196. Dimitris Antoniou, Mersini Paschou, Efrosini Sourla, Athanasios Tsakalidis,” A Semantic Web Personalizing Technique,The case of bursts in web visits”, International Workshop on Semantic Web And Reasoning for Cultural Heritage and Digital Libraries (SWARCH-DL), in ICSC 2010.
 197. Dimitris Antoniou, Evangelos Theodoridis and Athanasios Tsakalidis, “Compressing Biological Sequences using Self Adjusting Data Structures”,The 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine ,(ITAB 2010).
 198. Dimitrios K. Tsolis, Sofia Stamou, Paraskevi Christia, Soultana Kampana, Triseugeni Rapakoulia, Maria Skouta and Athanasios Tsakalidis “An Adaptive and Personalized Open Source e-Learning Platform”, World Conference on Learning, Teaching and Administration, Egypt 2010.
 199. A. Ladas, Ch Makris, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, "Focused Searching using Web Graphs Categories". pp. 255-265,  Eureka! 2010, (best paper award)
 200. Antoniou, D.I., Georgitsi, M.A., Gkantouna V.A., Patrinos, G.P., Poulas, K.A., Tsakalidis, A.K., Tzimas, G.E., & Viennas, E.S. (2010), ‘dAUTObase: Mining Gems on Autoimmune Diseases Utilizing Web Visualization Technologies’, in the Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2010), 3-5 November, 2010, Corfu, Greece, pp. 1-5, DOI: 10.1109/ITAB.2010.5687692.
 201. Α.Β. Sideridis, C. Costopoulou, A. Liopa-Tsakalidis, E. Sakkopoulos, M. Ntaliani, Designing an e-learning system for medical and aromatic plants, International Congress on Information Technologies in Agriculture, Food and Environment 2010, Samsun, Turkey, June 14-18, 2010
 202. Faliagka, E., Matsopoulos, G., Tsakalidis, A., Tsaknakis J., & Tzimas, G. (2011), ‘Registration and Fusion Techniques for Medical Images: Demonstration and Evaluation’, as selected paper from HEALTHINF 2010, Communications in Computer and Information Science, Biomedical Engineering Systems and Technologies, vol.127, part I, pp. 15-28, Springer-Heidelberg, ISBN 978-3-642-18471-0, DOI: 10.1007/978-3-642-18472-7.
 203. Faliagka, E., Ramantas, K., Tsakalidis, A., Viennas, M., Kafeza, E., & Tzimas G. (2011), ‘An Integrated E-Recruitment System for CV ranking based on AHP’, in the Proceedings of the 7th Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2011), 6-9 May, 2011, Netherlands, SciTePress, ISBN 978-989-8425-51-5, pp. 147-150.
 204. Faliagka, E., Kozanidis, L., Stamou, S., Tsakalidis, A., & Tzimas, G., (2011), ‘A Personality Mining System for Automated Applicant Ranking in Online Recruitment System’, in the Proceedings of the 11th International Conference on Web Engineering (ICWE2011), June 20-24, 2011, Paphos, Cyprus, Springer Berlin Heidelberg, LNCS 6757, ISBN 978-3-642-22232-0, pp. 379-382, DOI: 10.1007/978-3-642-22233-7_30.
 205. Antoniou, D., Paschou, M., Sakkopoulos, E., Sourla, E., Tzimas, G., Tsakalidis, A.; & Viennas, Ε. (2011), ‘Exposing Click-Fraud Using a Burst Detection Algorithm’, in the Proceedings of the 16th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2011), June 28 – July 1, 2011, Corfu, Greece, pp.1111-1116, ΙSBN: 978-1-4577-0678-3 DOI: 10.1109/ISCC.2011.5983854.
 206. Faliagka, E., Karkoulias, P., Rigou, M., Sirmakessis, S., Tzimas, G., & Tsakalidis, A. (2011). ‘Investigating the Integration of Hand-Held Haptic Devices in Daily Work Activities: The Case of a Tennis Coaching Assistant on iPhone’, in the Proceedings of the 14th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2011), July 9-14, 2011, Orlando, USA, Springer-Verlag, LNCS 6769, ISBN 978-3-642-21674-9, pp.555-563, DOI: 10.1007/978-3-642-21675-6_64.
 207. Gkintzou, V., Papablasopoulou, T., Syrimpeis, V., Sourla, E., Tzimas, G., & Tsakalidis, A. (2011), ‘A Web and Smart Phone System for Tibia Open Fractures’, in the Proceedings of the International Workshop on Health and Social Care Information Systems and Technologies (HCist 2011), Conference on ENTERprise Information Systems (CENTERIS 2011), October 5-7, 2011, Vilamoura, Algarve, Portugal, Springer-Verlang, ISBN 978-3-642-24352-3, vol. 221, part 6, pp. 413–422, DOI: 10.1007/978-3-642-24352-3_43
 208. C. Dimitrakopoulos, K. Theofilatos, E. Georgopoulos, S. Likothanassis, A. Tsakalidis ans S. Mavroudi, “Adaptive filtering techniques combined with natural selection-based heuristic algorithms in the prediction of protein-protein interactions”, IFIP Advances in Information and Communication Technology 363 AICT (PART 1), pp. 471-480, 2011.
 209. V. Syrimpeis, N. Konstantopoulos, J. Panaretou, G. Diamantakis, E. Panagiotopoulos and   A.Tsakalidis “A smart card based information system for surgery departments”, Computer Assisted Radiology and Surgery, 25th International Congress and Exhibition, Berlin 2011, Germany.
 210. Dimitrios K. Tsolis, Soultana Kampana and Athanasios Tsakalidis, "An Adaptive & Personalized Mobile e-Learning Platform", IADIS Conference on Mobile Learning, Spain 2011.
 211. Dimitrios Tsolis, Paraskevi Christia, Soultana Kampana and Athanasios Tsakalidis, OWLEARN: AN OPEN SOURCE E-LEARNING PLATFORM SUPPORTING ADAPTIVITY, PERSONALIZATION AND MOBILE LEARNING, Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2011) 15-16 September 2011, Bulgaria.
 212. A. Chantzi, D. Tsolis and A. Tsakalidis, "A Virtual Learning Environment for Museums - a tool for education, training and life-long learning, The 12th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage, VAST (2011), Prato, Italy
 213. C. Makris, S. Stamou, E. Theodoridis and P. Tzekou, A Semantically Enhanced Web Recommendation Scheme,   LWA KDML 2011.
 214. M. Ioannou, C. Makris, G. Tzimas, E. Viennas, A text mining approach for biomedical documents, HSCBB11, poster
 215. Kallirroi Paschali, Anna Tsakona, Dimitrios Tsolis, and Georgios Skapetis, Steps That Lead to the Diagnosis of Thyroid Cancer: Application of Data Flow Diagram, ΑΙΑΙ 2012 Chalkidiki.
 216. A.Kanavos, C. Makris and E. Theodoridis. On Topic Categorization of PubMed Query Results. 1st Workshop on Algorithms for Data and Text Mining in Bioinformatics (WADTMB12) at  8th Artificial Intelligence Applications and Innovations(AIAI 2012) Conference. September 2012.
 217. A. Antoniou, I. Chatzigiannakis, E. Theodoridis and G. Mylonas. Human Mobility Trace Acquisition and Social Interactions Monitoring for Business Intelligence using Smartphones. 16th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2012.
 218. A.Kanavos, E. Theodoridis and A.Tsakalidis. Extracting Knowledge from Web Search Engine Results. IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI) 2012.
 219. Faliagka, E., Karydis, I., Rigou, M., Sioutas, S., Tsakalidis, A., & Tzimas, G. (2012), ‘Taxonomy Development and its Impact on a Self-Learning E-Recruitment System’, in the Proceedings of the 8th Artificial
 220. Intelligence Applications and Innovations Conference (AIAI 2012), September 27-30, 2012, Halkidiki, Greece, Springer-Verlang, ISBN 978-3-642-33408-5, vol. 381, pp. 164-174, DOI: 10.1007/978-3-642-33409-2_18.
 221. Faliagka, E., Ramantas, K., Tsakalidis, A., & Tzimas G. (2012), ‘Application of Machine Learning Algorithms to an Online Recruitment System’, in the Proceedings of the International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW 2012), May 27 - June 1, 2012, Stuttgart, Germany, ISBN: 978-1-61208-200-4, pp. 215-220.
 222. Paschou, M., Sakkopoulos, E., Sourla, E., Tsakalidis, A. (2012), "Care@HOME: a Mobile Monitoring System for Patient Treatment and Blood Pressure Tracking", in the proceedings of the 3rd International Conference on Information Technology in Bio and Medical Informatics (ITBAM 2012), in conjunction with DEXA 2012, September 3-7, 2012, Vienna, Austria, published in C. Bohm et al. (Eds.): ITBAM 2012, LNCS 7451, pp. 69–83, 2012
 223. Paschou, M., Sakkopoulos, E., Sourla, E., Tsakalidis, A. (2012), "Enhancing Business APPification using SMS Text messages: Metrics, Strategies and Alternatives", in the proceedings of the International Cross Domain Conference and Workshop (CD-ARES 2012), in conjunction with ARES 2012, August 20-24, 2012, Prague, Czech Republic, published in G. Quirchmayr et al. (Eds): CD-ARES 2012, LNCS 7465, pp. 190-202, 2012
 224. Paschou, M., Sakkopoulos, E., Sourla, E., Tsakalidis, A. (2012), "MobiQ: Mobile based processes for efficient Customer Flow Management", in the proceedings of the 13th Working Conference on Business Process Modeling, Development and Support (BPMDS 2012), 25 – 26 June 2012, Gdansk, Poland, published in I. Bider et al. (Eds.): BPMDS 2012 and EMMSAD 2012, LNBIP 113, pp. 211-225. Springer, Heidelberg (2012)
 225. Mersini Paschou, Efrosini Sourla, George Basagiannis, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis. Care@HOME: a Mobile Monitoring System for Patient Treatment and Blood Pressure Tracking. 3rd International Conference on Information Technology in Bio- and Medical Informatics (ITBAM), Vienna (Austria), September 3-7, 2012.
 226. Mersini Paschou, Evangelos Sakkopoulos, Efrosini Sourla, Athanasios Tsakalidis. Enhancing Business APPification Using SMS Text Messages: Metrics, Strategies and Alternatives. G. Quirchmayr et al. (Eds.): CD-ARES 2012, LNCS 7465, pp. 190–202, 2012.
 227. Mersini Paschou, Chris Papadimitriou, Evangelos Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis. Personnel Rostering System in Health Care Units using Mobile Technologies. 5th World Summit on the Knowledge Society (WSKS), Rome, Italy, 20-22 June, 2012M. Paschou, E. Sakkopoulos, E. Sourla, A. Tsakalidis. "MobiQ: Mobile based processes for efficient Customer Flow Management", BPMDS 2012, Gdansk, Poland, 25-26 June 2012.
 228. M. Ioannou, C. Makris, G. Tzimas, E. Viennas, A text mining approach for biomedical documents, HSCBB11, poster
  P. Antonellis, C. Makris and G. Pispirigos, Parallelized structural and value XML filtering on multicore processors, 8th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WebIST 2012),  full paper, 9% acceptance rate,  pp. 5-12.
 229. A. Kanavos, C. Makris, E. Theodoridis, On topic categorization of PubMed query results, in WADTMB 2012 (in AIAI 2012)
 230. C. Makris, K. Tsakalidis, An improved algorithm for static 3D dominance reporting in the pointer machine, ISAAC  2012.
 231. Vassiliki Gkantouna, Marina Ioannou, Athanasios Tsakalidis, Emmanouil Viennas, Konstantinos Poulas, Ioannis Tsaknakis and Giannis Tzimas ” Towards an era of epidemiological databases for autoimmune diseases”, 12th International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE 2012), 11-13 November 2012, Larnaca, Cyprus
 232. Gkantouna, V., Viennas, E., Ioannou, M., Georgitsi, M., Rigou, M., Poulas, K., Patrinos, G.P., & Tzimas, G. (2012), ‘Population-Ethnic Group Specific Genome Variation Allele Frequency Data: A Querying and Visualization Journey’, in the Proceedings of the 2012 Golden Helix Symposium in “Genomic Medicine: Translating Genes into Health”, April 18-21, 2012, Turin, Italy.
 233. Ioannou, M., Patrinos, G., & Tzimas, G. (2012), ‘Genome-based Population Clustering: Nuggets of Truth Buried in a Pile of Numbers?’, in the Proceedings of the 1st Workshop on Algorithms for Data and Text
 234. Mining in Bioinformatics (WADTMB 2012) organized in the 8th Artificial Intelligence Applications and Innovations Conference (AIAI 2012), September 27-30, 2012, Halkidiki, Greece, Springer-Verlang, vol. 382, pp. 602-611.
 235. C. Makris, Y. Plegas,  E. Theodoridis, Improved text annotation with Wikipedia entities, ACM SAC 2013, 288-295.
 236. Panagiotis Antonellis ,  Stavros Kontopoulos ,  Christos Makris ,  Yannis Plegas  and  Nikos Tsirakis, Semantic XML Filtering on Peer-to-Peer Networks using Distributed Bloom Filters, 9th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2013), pp. 133 - 136
 237. Christos Makris  and  Yannis Plegas, Exploiting Progressions for Improving Inverted Index Compression,  9th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2013)  pp.  251 - 256
 238. Christos Makris ,  Yannis Plegas ,  Giannis Tzimas  and  Emmanouil Viennas,   SerfSIN: Search Engines Results' Refinement using a Sense-driven Inference Network, 9th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2013), pp.  222 - 232 
 239. Dimitris Antoniou ,  Christos Makris ,  Despina Meridou ,  Giannis Tzimas  and  Emmanouil Viennas, Designing a Click Fraud Detection Algorithm - Exposing Suspect Networks,9th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2013), pp.  93 - 98
 240. Vassiliki Gkantouna, Spyros Sioutas, Georgia Sourla, Athanasios Tsakalidis, Giannis Tzimas” Mining the Conceptual Model of Open Source CMS using Reverse Engineering Techniques”, 2nd Humanistic Data Workshop, EANN 2013, 13-16 September, 2013, Greece
 241. Gkantouna, V., Ioannou, M., Tsakalidis, A., Viennas, E., Poulas, K. Tsaknakis, J. & Tzimas, G. (2012), ‘Towards an Era of Epidemiological Databases for Autoimmune Diseases’, in the Proceedings of the 2012 IEEE  12th International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE 2012), November 11-13, 2012, Larnaca, Cyprus, pp.69-73.
 242. Tsolis, D., Paschali, K., Tsakona, A., Ioannou Z.-M., Likothanasis, S., Tsakalidis, A., Alexandrides, T., & Tsamandas, A. (2013), 'Development of a Clinical Decision Support System using AI, medical data  mining and web applications', in the Proceedings of the 2nd Mining Humanistic Data Workshop (MHDW 2013) organized in the 14th Engineering Applications of Neural Networks Conference (EANN 2013), September 13-16, 2013, Halkidiki, Greece.
 243. Gkantouna, V., Ioannou, Z.-M., Tsakalidis, A., Tsaknakis, J., Tzimas, G. (2013), 'Towards a Domain-Specific Conceptual Modeling Approach of Open Source CMS', in the Proceedings of the Legal and social aspects in web modeling (LSAWM 2013) In conjunction with the 32nd International Conference on Conceptual Modeling (ER 2013) (accepted).
 244. Athanasia Eleftheria Chantzi, Charikleia Plessa, Iason Chatziparadeisis Gkanas, Dimitrios Tsolis and Athanasios Tsakalidis, Design and Development of Educational Platform in Augmented Reality Environment using Gamification to enhance Traditional, Electronic and Lifelong Learning Experience, BCI 2013
 245. Aglaia Liopa-Tsakalidi, Dimitrios Tsolis, Pantelis Barouchas, Athanasia-Eleftheria Chantzi, Athanasios Koulopoulos and Nikolaos Malamos, Application of mobile technologies through an Integrated Management System for agricultural production, 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013)
 246. Athanasia Eleftheria Chantzi, Charikleia Plessa, Iason Chatziparadeisis Gkanas, Dimitrios Tsolis and Athanasios Tsakalidis, An Innovative Augmented Reality Educational Platform Using Gamification to Enhance Lifelong Learning and Cultural Education, Intelligence, Information, Systems and Applications (IISA2013), Pireus 2013, Greece
 247. Dimitrios Tsolis, Kalliroi Paschali, Anna Tsakona, Zafeiria-Marina Ioannou, Spiridon Likothanasis, Athanasios Tsakalidis, Theodore Alexandrides and Athanasios Tsamandas, Development of a Clinical Decision Support System using AI, medical data mining and web applications, MHDW2013 (Mining Humanistic Data Workshop), Chalkidiki 2013.
 248. Gkantouna, V., Ioannou, Z.M., Tsakalidis, A., Tsaknakis, J. & Tzimas, G. (2013), ‘Towards a Domain-Specific Conceptual Modeling Approach of Open Source CMS’, in the Proceedings of the Legal and Social Aspects in Web Modeling Workshop (LSAWM 2013) organized in conjunction with the 32nd International Conference on Conceptual Modeling (ER 2013), November 11-13, 2013, Hong Kong, (to appear).
 249. Gkantouna, V., Sioutas, S., Sourla, G., Tsakalidis, A. & Tzimas, G. (2013), ‘Mining the Conceptual Model of Open Source CMS using Reverse Engineering Techniques’, in the Proceedings of the 2nd Mining Humanistic Data Workshop (MHDW 2013) organized in the 14th Engineering Applications of Neural Networks Conference (EANN 2013), September 13-16, 2013, Halkidiki, Greece, Springer-Verlang, (to appear).
 250. Sourla, E., Syrimpeis, V., Stamatopoulou, K.M., Merekoulias, G., Tsakalidis, A. & Tzimas, G. (2013), ‘Exploiting Fuzzy Expert System in Cardiology’, in the Proceedings of the 2nd Mining Humanistic Data
 251. Workshop (MHDW 2013) organized in the 14th Engineering Applications of Neural Networks Conference (EANN 2013), September 13-16, 2013, Halkidiki, Greece, Springer-Verlang.
 252. Sourla, E., Tsakalidis, A. & Tzimas, G. (2013), ‘Proposing a Monitoring & Early Notification System for Heart Diseases’, in the Proceedings of the 4th International Conference on Information Technology in Bio- and Medical Informatics (ITBAM '13 - DEXA '13), 26 - 30 August, 2013, Prague, Czech Republic, Springer-Verlang, (to appear).
 253. Makris, Ch., Plegas, Y., Tzimas, G. & Viennas, E. (2013), ‘SerfSIN: Search Engines results’ ReFinement using a Sense-driven Inference Network’, in the Proceedings of the 9th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2013), 8-10 May, 2013, Aachen, Germany, pp. 222-232, Best Paper Award.
 254. Antoniou, D., Makris, Ch., Meridou, D., Tzimas, G. & Viennas, E. (2013), ‘Designing a Click Fraud Detection Algorithm: Exposing Suspect Networks’, in the Proceedings of the 9th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2013), 8-10 May, 2013, Aachen, Germany, pp. 93-98.
 255. Mersini Paschou, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis. APPification of Hospital Healthcare and Data Management using QRcodes. Fourth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), July 10 – 12, 2013, University of Piraeus, Piraeus, Greece.
 256. Evangelos Sakkopoulos, Mersini Paschou, Athanasios Tsakalidis, Spyros Sioutas and Vassilios Verykios. A Novel Mobile Framework for Anonymity Techniques & Services Research. IEEE MDM (Mobile Data Management), 3-6 June 2013, Milan, Italy.
 257. Mersini Paschou, Nikolaos Nodarakis, Athanasios Tsakalidis, Evangelos Sakkopoulos. Mobile Healthcare Systems:  Generating Dynamic Smartphone Apps to Serve Multiple Medical Specializations.  6th International Conference on Health Informatics (HealthInf), Barcelona, Spain, 11-14 February, 2013.
 258. Paschou, M., Nodarakis, N., Tsakalidis, A., Sakkopoulos, E. Mobile Healthcare Systems: Generating Dynamic Smartphone Apps to Serve Multiple Medical Specializations. 6th International Conference on Health Informatics (HealthInf), Barcelona, Spain, 11-14 February, 2013.
 259. Vasileios Kagklis, Vassilios S. Verykios, Giannis Tzimas, Athanasios K. Tsakalidis: Knowledge Sanitization on the Web. WIMS 2014: 4
 260. Andreas Kanavos, Isidoros Perikos, Pantelis Vikatos, Ioannis Hatzilygeroudis, Christos Makris, Athanasios K. Tsakalidis: Modeling ReTweet Diffusion Using Emotional Content. AIAI 2014: 101-110
 261. Zafeiria-Marina Ioannou, Nikolaos Nodarakis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Mining Biological Data on the Cloud - A MapReduce Approach. AIAI Workshops 2014: 96-105
 262. Vasileios Kagklis, Vassilios S. Verykios, Giannis Tzimas, Athanasios K. Tsakalidis: An Integer Linear Programming Scheme to Sanitize Sensitive Frequent Itemsets. ICTAI 2014: 771-775
 263. Andreas Kanavos, Isidoros Perikos, Pantelis Vikatos, Ioannis Hatzilygeroudis, Christos Makris, Athanasios K. Tsakalidis: Conversation Emotional Modeling in Social Networks. ICTAI 2014: 478-484
 264. Andreas Kanavos, Evangelos Theodoridis, Athanasios K. Tsakalidis: A PubMed Meta Search Engine Based on Biomedical Entity Mining. DEXA Workshops 2014: 82-86
 265. Nikolaos Nodarakis, Evaggelia Pitoura, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Dimitrios Tsoumakos, Giannis Tzimas: Efficient Multidimensional AkNN Query Processing in the Cloud. DEXA (1) 2014: 477-491
 266. Christos Makris, Yannis Plegas, Yannis C. Stamatiou, Elias C. Stavropoulos, Athanasios K. Tsakalidis: Reducing Redundant Information in Search Results Employing Approximation Algorithms. DEXA (2) 2014: 240-247
 267. Dimitris Kouis, Evgenia Vassilakaki, Eftichia Vraimaki, Eleni Cheilakou, Amani Christiana Saint, Evangelos Sakkopoulos, Emmanouil Viennas, Erion-Vasilis M. Pikoulis, Nikolaos Nodarakis, Nick Achilleopoulos, Spiros Zervos, Georgios Giannakopoulos, Daphne Kyriaki-Manessi, Athanasios K. Tsakalidis, Maria Koui: Standardizing NDT& E Techniques and Conservation Metadata for Cultural Artifacts. MTSR 2015: 439-450
 268. Evangelos Sakkopoulos, Emmanouil Viennas, Mersini Paschou, Zafeiria-Marina Ioannou, Vassiliki Gkantouna, Efrosini Sourla, Giannis Tzimas, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis: Mobile Data Fusion from Multiple Tracking Sensors to Augment Maritime Safety: Mobile Detection, Early Identification, and Tracking of Moving Objects. IEEE MS 2015: 112-119
 269. Erion-Vasilis M. Pikoulis, Evangelos Sakkopoulos, Emmanouil Viennas, Nick Achilleopoulos, Eleni Cheilakou, Amani Christiana Saint, Maria Koui, Athanasios K. Tsakalidis: Data Engineering for Materials Identification, Damage Assessment and Restoration of Cultural Objects. MEDI 2015: 154-165
 270. Ariadni-Irini Skoulikari, Athanasios K. Tsakalidis, Dimitrios Tsolis: Personalized and adaptive mobile elearning for cultural education. IISA 2015: 1-6
 271. Vassiliki Gkantouna, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas, Emmanouil Viennas: An Approach for Mining Social Patterns in the Conceptual Schema of CMS-Based Web Applications. ICWE Workshops 2015: 141-152
 272. Aristidis G. Vrahatis, Georgios N. Dimitrakopoulos, Athanasios K. Tsakalidis, Anastasios Bezerianos: Identifying miRNA-mediated signaling subpathways by integrating paired miRNA/mRNA expression data with pathway topology. EMBC 2015: 3997-4000
 273. Angeliki Rapti, Dimitrios Tsolis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis: A Survey: Mining Linked Cultural Heritage Data. EANN Workshops 2015: 24:1-24:6
 274. Kyriakos Ispoglou, Christos Makris, Yannis C. Stamatiou, Elias C. Stavropoulos, Athanasios K. Tsakalidis, Vasileios Iosifidis: Partial Order Preserving Encryption Search Trees. DEXA (2) 2015: 49-56
 275. Nikolaos Nodarakis, Spyros Sioutas, Panagiotis Gerolymatos, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Convex Polygon Planar Range Queries on the Cloud: Grid vs. Angle-Based Partitioning. ALGOCLOUD 2015: 114-125
 276. Nikolaos Nodarakis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Using Hadoop for Large Scale Analysis on Twitter: A Technical Report. CoRR abs/1602.01248 (2016)
 277. Georgios Drakopoulos, Andreas Kanavos, Athanasios K. Tsakalidis: A Neo4j Implementation of Fuzzy Random Walkers. SETN 2016: 9:1-9:8
 278. Nikolaos Nodarakis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Large Scale Sentiment Analysis on Twitter with Spark. EDBT/ICDT Workshops 2016
 279. Andreas Kanavos, Isidoros Perikos, Ioannis Hatzilygeroudis, Athanasios K. Tsakalidis: Integrating User's Emotional Behavior for Community Detection in Social Networks. WEBIST (1) 2016: 355-362
 280. Nikolaos Nodarakis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: MR-SAT: A MapReduce Algorithm for Big Data Sentiment Analysis on Twitter. WEBIST (1) 2016: 140-147
 281. Vassiliki Gkantouna, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Automated Analysis and Evaluation of Web Applications Design: The CMS-based Web Applications Case Study. WEBIST (1) 2016: 130-139
 282. Georgios Drakopoulos, Andreas Kanavos, Athanasios K. Tsakalidis: Evaluating Twitter Influence Ranking with System Theory. WEBIST (1) 2016: 113-120
 283. Stavros Anastasios Iakovou, Andreas Kanavos, Athanasios K. Tsakalidis: Customer Behaviour Analysis for Recommendation of Supermarket Ware. AIAI 2016: 471-480
 284. Vassiliki Gkantouna, Athanasios K. Tsakalidis, Giannis Tzimas: Mining Interaction Patterns in the Design of Web Applications for Improving User Experience. HT 2016: 219-224
 285. Andreas Kanavos, Stellatos Metaxas, Athanasios K. Tsakalidis: Weighting Public Mood via Microblogging Analysis. PCI 2016: 45
 286. Athanasios Kordelas, Evangelos Theodoridis, Athanasios K. Tsakalidis: Spatial and Spatio-Textual Self joins on Apache Hadoop. PCI 2016: 43
 287. Nikolaos Nodarakis, Angeliki Rapti, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Dimitrios Tsolis, Giannis Tzimas, Yannis Panagis: (A)kNN Query Processing on the Cloud: A Survey. ALGOCLOUD 2016: 26-40
 288. Alexandros Baltas, Andreas Kanavos, Athanasios K. Tsakalidis: An Apache Spark Implementation for Sentiment Analysis on Twitter Data. ALGOCLOUD 2016: 15-25
 289. Ioannis Kokotinis, Marios Kendea, Nikolaos Nodarakis, Angeliki Rapti, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis, Dimitrios Tsolis, Yannis Panagis: NSM-Tree: Efficient Indexing on Top of NoSQL Databases. ALGOCLOUD 2016: 3-14
 290. Andreas Kanavos, Georgios Drakopoulos, Athanasios K. Tsakalidis: Graph Community Discovery Algorithms in Neo4j with a Regularization-based Evaluation Metric. WEBIST 2017: 403-410
 291. Eirini Chioti, Elias Dritsas, Andreas Kanavos, Xenophon Liapakis, Spyros Sioutas, Athanasios K. Tsakalidis: Bloom Filters for Efficient Coupling Between Tables of a Database. EANN 2017: 596-608
 292. Nickie Lefevr, Spiridoula V. Margariti, Andreas Kanavos, Athanasios K. Tsakalidis: An Implementation of Disease Spreading over Biological Networks. EANN 2017: 559-569

 

Εθνικά Επιστημονικά Συνέδρια

 1. Κ. Δαβαράκης, Β. Μπιστιόλας και Α.Κ. Τσακαλίδης "Το Πρόβλημα Εντοπισμού Σημείου στο Επίπεδο. Δύο αντιπροσωπευτικοί Αλγόριθμοι επίλυσης. Υλοποίηση με επίμονες Δομές Δεδομένων" Πρακτικά, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ, Θεσσαλονίκη, Τόμος 1, σελ. 229-241, 1988
 2. Π. Βασιλάκος, Ν. Γιαλέλης. Χρ. Κύργιος και Α.Κ. Τσακαλίδης "Μελέτη και ανάπτυξη Συστήματος Εμπειρογνώμονα (Expert System) για το Σπινθηρογράφημα  των Οστών" Πρακτικά, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, σελ. 606-618, ΕΠΥ, Αθήνα, 1991
 3. Β. Μπιστιόλας Δ. Σοφοτάσιος και Α.Κ. Τσακαλίδης "On Point and Segment Enclosures" Πρακτικά, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ, Τόμος Ι, σελ. 39-45, Πάτρα, Δεκέμβριος 1993 
 4. Γ. Ανωγειαννάκης, Κ. Κροτοπούλου, Π. Σπυράκης, Δ. Τέρπου και Α.Κ. Τσακαλίδης "BDB: Ενα Πληροφοριακό  Σύστημα για την Χαρτογράφηση του Ανθρώπινου Εγκεφάλου" Πρακτικά, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ, Τόμος ΙΙ, σελ. 189-201, Πάτρα, Δεκέμβριος 1993
 5. Α. Μανιάτη, Κ. Μπαλάτος, Γ. Παναγοπούλου, Α. Παντελής, Σπ. Συρμακέσης και Α. Κ. Τσακαλίδης “BLOOD BANK DATABASE (BB-DB)”  Πρακτικά, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ,  Τόμος ΙΙ, σελ. 561-574, Πάτρα, Δεκέμβριος 1993
 6. Γ. Γιολδάσης, Γ. Παναγοπούλου, Σ. Συρμακέσης, Χρ. Τζώρτζης, Α.Κ. Τσακαλίδης "Ολοκληρωμένο Μοντέλο Μηχανοργάνωσης Νοσοκομείου" Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 1994
 7. Κ. Αυγερίδης, Α. Καλλινίκου-Μανιάτη, Γ. Παναγοπούλου, Σ. Συρμακέσης, και Α. K. Τσακαλίδης "Το σύστημα PELICAN" Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 1994
 8. Γ. Ανωγειανάκης, Α. Κροτοπούλου, Π. Σπυράκης, Δ. Τερπου, Α. Κ. Τσακαλίδης "ΒDB Σύστημα: Ένα Σύστημα Χαρτογράφησης του Ανθρώπινου Εγκεφάλου για τον Εντοπισμό Επιληπτικών Εστιών" Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 1994
 9. Ι. Χατζηλυγερούδης, Π. Βασιλάκος, Α. Κ. Τσακαλίδης "Ένα έμπειρο σύστημα για διάγνωση των οστών"  Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 1994
 10. Γ. Γιολδάσης, Γ. Παναγοπούλου, Σ. Συρμακέσης, ΧρΤζώρτζης, και Α.Κ. Τσακαλίδης "Ολοκληρωμένο Μοντέλο Μηχανογάνωσης Νοσοκομείου" Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη,1994.
 11. Γ. Παναγοπούλου, Σ. Συρμακέσης, Ι. Τζήμας και Α. Κ. Τσακαλίδης "PELICAN SYSTEM: Μια Πιλοτική Εφαρμογή για την Μηχανοργάνωση των Αιμοδοτών σε Πανελλήνια Κλίμακα", Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής, ΕΠΥ, Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου, σελ. 317-324, 1995
 12. Ι. Χατζηλυγερούδης, Δ. Σοφοτάσιος, Ν. Δενδρής. Π. Σπυράκης, Α. Τσακαλίδης «EΝΑ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΟΗΣ» Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής, ΕΠΥ, Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου, σελ. 283-292, 1995
 13. Βασίλης Βασιλειάδης, Γιώργος Λαγογιάννης, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Δημήτρης Σοφοτάσιος, Γιάννης Τζήμας, Αθανάσιος Τσακαλίδης, «Η Αρχιτεκτονική ενός Συστήματος για τη Διαχείριση Επικίνδυνων Περιβαλλοντικών Καταστάσεων στην Περιοχή της Μεσογείου», στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής, Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ), σελ. 77-86, Αθήνα, 4-6 Δεκεμβρίου 1997.
 14. Β. Βασιλειάδης, Σ. Σιούτας, Ι. Τσακνάκης, Α. Τσακαλίδης “Σχεδιασμός ενός Αντικειμενοστραφούς Πληροφοριακού Συστήματος με Βάση το Διαδίκτυο” Proceedings of the 1st Hellenic Conference on New Information Technologies, 8-10 October, Athens. Greece.
 15. Χ. Σκόπα, Β. Βασιλειάδης, Γ. Λαγογιάννης, Γ. Καπαράκης, Α. Τσακαλίδης "Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Νεοπλασιών ως Μέσον Εκπαίδευσης στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο".  Proceedings of the 5th National Conference on Pathology - Anatomy, Ioannina, May 1996.
 16. Γ. Γαρουφαλάκης, Γ. Δερεκενάρης, Δ. Πρέντζας, Σ. Σιούτας, Δ. Σοφοτάσιος, Α. Τσακαλίδης “Διαχείριση του στόλου ασθενοφόρωντου ΕΚΑΒ με χρήση GIS”,Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – Δυνατότητες, Προοπτικές και Προκλήσεις, 12 Δεκεμβρίου 1999
 17. Γιάννης Γαροφαλάκης, Παναγιώτης Κάππος, Αγλαΐα Λιόπα-Τσακαλίδη, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Παναγοπούλου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης,  «IDEAL: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και την Προσαρμογή του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δυτική Ελλάδα», στα Πρακτικά του 12ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, ΕΕΕΕ, Σάμος, 6-8 Σεπτεμβρίου 1998.
 18. Γαροφαλάκης Γ., Πρέντζας Δ., Τσακαλίδης Α., "Ένας Πολυμεσικός Τίτλος για τη Διδασκαλία Internet/Intranet Τεχνολογιών", Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής και Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, 11-12 Νοεμβρίου 2000.
 19. Γιάννης Γαροφαλάκης, Γιάννης Κουτσονίκος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Ρήγκου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης,  «Εκπαίδευση από Απόσταση σε Θέματα Πιστοποίησης Ποιότητας», παρουσιάσθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πάτρα 13-15 Οκτωβρίου 2000.
 20. Κωνσταντίνος Μάρκελλος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Ρήγκου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης, «Εκπαίδευση από Απόσταση Εναντίον Παραδοσιακής Εκπαίδευσης. Υπάρχει Νικητής;», 1οΠανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 25-27 Μαίου 2001.
 21. Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Maria Rigou, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis,  «Developing Variations of an Integrated eShop Model for SMEs», in the Proceedings of the 8th Panhellenic Conference with International Participation on Informatics, Nicosia, Cyprus, 8-10 November 2001.
 22. Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, «Modeling the Behaviour of e-Customers», in the Proceedings of the PCHCI 2001 Panhellenic Conference with International Participation in Human-Computer Interaction, Patras, Greece, 7-9 December 2001.
 23. Σπύρος Συρμακέσης, Μαρία Ρήγκου, Ευαγγελία Ρήγκου, Μάριος Κατσής, Αθανάσιος Τσακαλίδης,  «Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης: Αναγκαιότητα, Στόχοι, και Τεχνολογικές Δυνατότητες», Πρακτικά (electronic proceedings) του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», σελ. 698-707, Πάτρα, 28-30 Μαρτίου 2003.
 24. Spiros Sirmakessis, Maria Rigou, Marios Katsis, Evaggelia Rigou, Athanasios Tsakalidis, « Learncom: Υποστjowxcvηρίζοντας Κοινότητες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία », στα πρακτικά του 4ου Ελληνικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίων στην Εκπαίδευση, Σάμος, Ελλάδα, 3-5 Ιουλίου 2003.
 25. Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, Modernisation Levels in the Greek Public Administration: Technology to the Service of the Citizen», presented in the 1st National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Information Society and Citizen’s Rights, Athens, 25-26 September 2003.
 26. Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «e-Government: applications levels», of the 9th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2003), pp. 58-69, Thessaloniki, Greece, 21-23 November 2003.
 27. Κωνσταντίνος Μάρκελλος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Αθανάσιος Τσακαλίδης,  «Το Μοντέλο του Μαθητή στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Υπολογιστών»,  1ο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ) με θέμα «Ανθρώπινη Συμπεριφορά: Έρευνα και Εφαρμογές στην Ψυχολογία και στην Εκπαιδευτική Πράξη», Βόλος, 21-23 Νοεμβρίου 2003.
 28. Giorgos Laskaridis, Konstantinos Markellos, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «E-government for all Citizens: Personalization Aspects», in the Proceedings of the 2nd National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, Athens, 16-17 March 2006.
 29. Giorgos Laskaridis, Penelope Markellou, Angeliki Panayiotaki, Athanasios Tsakalidis, «Interoperability: Key to Enhance Public Sector», in the Proceedings of the 2nd National Conference with International Participation, Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, Athens, 16-17 March 2006
 30. Gkantouna, VA., Douzgou, S., Tzimas, IE., Poulas, K., Petersen, MB., Tsakalidis, AK., & Patrinos, GP. (2009), ‘Application of Internet Technologies and Relational Databases in Clinical Genetics – A Case Study’, in the Proceedings of the 4th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB09), December 18-20, 2009, Athens, Greece, (BEST POSTER AWARD).
 31. Rapsomaniki, Μ., Orkopoulou, XP., Kobas, K., Tsitsoulis, A., Haidinis, V., Gkantouna, VA., Christodoulopoulou, E., Tzimas, IE., Patrinos, GP., Tsakalidis, AK., & Poulas, K. (2009), ‘Modelling the Neuromuscular Junction’, in the Proceedings of the 4th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB09), December 18-20, 2009, Athens, Greece.
 32. Paschou, M., Sakkopoulos, E., Sourla, E., Tsakalidis, A., & Tzimas, G., (2010), ‘Interoperability and Design Issues of Spatial Data and Geographic Information Systems in Greece’, in the proceedings of the 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2010), September 10-12, 2010, Tripoli, Greece, IEEE Computer Society Press, ISBN 978-0-7695-4172-3, pp. 55-60, DOI: 10.1109/PCI.2010.50.
 33. Μπαρούχας, Π., Λιόπα-Τσακαλίδη, Α., Μουστάκας, Ν., Βιέννας, Ε., Πάσχου, Μ., Σακκόπουλος, Ε., Σουρλά, Ε., & Τζήμας, Γ. (2010), ‘Εκτίμηση των απαιτούμενων ποσοτήτων Ασβέστου καλλιεργούμενων εδαφών με χρήση φορητών συσκευών και τεχνολογία στίγματος χρήστη – Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα’, στα πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου, 19 - 22 Οκτωβρίου 2010, Λάρισα, ISBN: 978-960-9502-04-7, σελ. 189 - 199.
 34. Viennas, E., Gkantouna, V., Antoniou, D., Sourla, E., Georgitsi, M., Zagoriti, Z., Tsakalidis, A., Patrinos, P., Tsaknakis, I., Poulas, K., & Tzimas, G., (2010), ‘dAUTObase: Exploiting Web Visualization Technologies to Analyze the Epidemiology of Autoimmune Diseases’, in the Proceedings of the 5th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB10), October 17-19, 2010, Alexandroupolis, Greece.
 35. M. Antoniou, C. Dimitrakopoulos, K. Theofilatos, S. Likothanassis, A. Tsakalidis, S. Mavroudi, "A new scoring method for assessing the reliability of protein-protein interactions", December 1st – 4th 2010 - Athens, Greece, Divani Palace Acropolis hotel, GOLDEN HELIX® SYMPOSIUM "Genetic Analysis in Translational Medicine“.
 36. P. Kouvaros, K. Theofilatos, S. Likothanassis, S. Papadimitriou, S. Mauroudi, “A Novel Bayesian Bioidata Exploration Tool (BABET): A case study on predicting protein protein interactions”, 5th Conference of the Computational Biology and Bioinformatics community in Greece, 17-19 October, Alexandroupoli, 2010 (HSCBB10).
 37. D. Melidis, K. Theofilatos, A. Tsakalidis, S. Likothanassis, S. Papadimitriou, S. Mavroudi, “Unlocking the Black Box of Support Vector Machine based Classification in Biological Datasets”, 6th Conference of the Computational Biology and Bioinformatics community in Greece, October, Patras, 2011 (HSCBB11).
 38. D. Kleftogiannis, K. Theofilatos, M. Rapsomaniki, S. Likothanassis, A. Tsakalidis, S. Mavroudi, “ncRNA - class Web Tool: non-coding RNA Feature Extraction and pre-miRNA Classification Web Tool”, 6th Conference of the Computational Biology and Bioinformatics community in Greece, October, Patras, 2011 (HSCBB11).
 39. Dimitris Antoniou, Ioannis Kampouris, Evangelos Theodoridis, Athanasios Tsakalidis, “Splaying for Compression: An Experimental Study”, PCI 2011,15thPanhellenic Conference on Informatics.
 40. A. Chantzi, Dimitrios Tsolis and Athanasios Tsakalidis, "A Virtual eLearning Environment for Museums - Enhancing visitor's experience and supporting life-long learning",  CIE 2011 - Conference on Informatics in Education 2011, Athens, Greece
 41. E. Faliagka, A. Tsakalidis, D. Vaikoussi. ʽTeenagersʼ use of social network websites and privacy concerns: A surveyʼ, PCI 2011, Kastoria, Greece.
 42. A. Korfiati, D. Kleftogiannis, K. Theofilatos, S. Likothanassis, A. Tsakalidis and S. Mavroudi, “Pediction Human miRNA Target Genes Using a Novel Evolutionary Methodology”, SETN2012, 2012.
 43. Πασχάλη Καλλιρρόη, Τσάκωνα Άννα, Τσώλης Δημήτριος, ΕΦΑΡΜΟΓΗ,  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΣΝΕ 2012
 44. Mersini Paschou, Ioanna Zorba, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis. APPification of Hospital HealthCare and Management. International Conference on Information Communication Technologies in Health  (ICICTH), Samos Island Greece, July 12-14, 2012.
 45. Πασχάλη Καλλιρρόη, Τσάκωνα Άννα, Τσώλης Δημήτριος, Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ, ΕΣΝΕ 2013.
 46. A. TSAKONA, K. PASCHALI, D. TSOLIS, Η Σημασία της Εξειδίκευσης του Ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας στην Αντιμετώπιση των Ηπατικών Ασθενειών, 2013ΕΣΝΕ
Βρίσκεστε εδώ: Home Έρευνα Συνέδρια