Διδακτορικές Διατριβές

Ολοκλήρωσαν την Διδακτορική τους Διατριβή και ορκίσθηκαν ήδη οι κάτωθι:
 
Έτος 1997:
 1. Χρήστος Μακρής  ΘΕΜΑ: «Βασικές Δομές Δεδομένων και η εφαρμογή τους στην Υπολογιστική Γεωμετρία και στην Ανάκτηση Πληροφορίας». 
 2. Νεκτάριος Κίτσιος ΘΕΜΑ: «Τεχνικές για Προβλήματα Υπολογισμού γεωμετρικών Τομών».
 3. Παναγιώτης Μποζάνης ΘΕΜΑ: «Νέα Αποτελέσματα στις Δομές Δεδομένων της Υπολογιστικής Γεωμετρίας και της Ανάκτηση Πληροφορίας».
 4. Σπύρος Συρμακέσης ΘΕΜΑ: «Βελτιστοποίηση Χώρου και Χρόνου σε Δομές και Προβλήματα Υπολογιστικής Γεωμετρίας στον Πολυδιάστατο Χώρο».

Έτος 1998:

 1. Γεωργία  Παναγοπούλου ΘΕΜΑ: «Μελέτη και Ανάπτυξη Πολυδιάστατων Δομών Δεδομένων και Δομών για Πολυδιάστατα Χωροταξικά Δεδομένα».

Έτος 2002:

 1. Σπυρίδων Σιούτας ΘΕΜΑ: «Αποδοτικοί αλγόριθμοι και βελτιωμένες τεχνικές αναζήτησης χωρικής,χρονικής και χωρο-χρονικής πληροφορίας».

Έτος 2003:

 1. Δημήτριος Πρέντζας ΘΕΜΑ: "Ευφυή Υβριδικά Συστήματα με Τμηματοποίηση".
 2. Γεώργιος Λαγογιάννης ΘΕΜΑ: «Δενδρικές Δομές Εύρεσης σε Μηχανή Τυχαίας Προσπέλασης και Μηχανή Δεικτών».
 3. Βασίλης Βασιλειάδης ΘΕΜΑ: «Προσαρμοζόμενη Ανάκτηση Πληροφορίας σε Πολλαπλά Επίπεδα»

Έτος 2004:

 1. Κων/νος Τσίχλας ΘΕΜΑ: «Αποδοτικές Δομές Εύρεσης & Εφαρμογές τους»
 2. Τσακνάκης Ιωάννης ΘΕΜΑ: «Αποτελεσματική Αλγόριθμοι και Τεχνικές για την υλοποίηση συστημάτων πολυμέσων»

Έτος 2005:

 1. Τζήμας Ιωάννης ΘΕΜΑ: «Βελτίωση Απόδοσης και Αποτελεσματικές Σχεδιαστικές Λύσεις για Εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού»
 2. Ρήγκου Μαρία ΘΕΜΑ: «Αποδοτικοί Αλγόριθμοι Εξατομίκευσης Βασισμένοι σε Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Χρήσης Web»
 3. Μαρκέλλου Πηνελόπη ΘΕΜΑ: «Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο»
 4. Σακκόπουλος Βαγγέλης ΘΕΜΑ: «Αποδοτκοί Αλγόριθμοι και Προσαρμοστικές Τεχνικές Διαχείρισης Δικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού»

Έτος 2006:

 1. Κουρής Ιωάννης ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή τεχνικών Data Mining σε συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου»
 2. Παναγής Ιωάννης ΘΕΜΑ: «Δομές Δεδομένων για τη διαχείριση συμβολοσειρών και τη διαχείριση πληροφορίας σε δικτυο κεντρικά πληροφοριακά συστήματα».

Έτος 2007:

 1. Κατερίνα Περδικούρη ΘΕΜΑ: «Αλγόριθμοι διαχείρισης και Ανάλυσης Ακολουθιών Βιολογικών Δεδομένων με εφαρμογή σε προβλήματα  Βιοπληροφορικής».
 2. Δημήτρης Σοφοτάσιος ΘΕΜΑ : «Δενδρικές δομές διαχείρισης πληροφορίας και βιομηχανικές εφαρμογές». 

Έτος 2009:

 1. Ευάγγελος Θεοδωρίδης ΘΕΜΑ : «Αποδοτική Διαχείριση Κειμενικής Πληροφορίας: Δεικτοδότηση, Αποθήκευση, Επεξεργασία και Εφαρμογές».
Έτος 2010:
 1. Κροτοπούλου Αικατερίνη ΘΕΜΑ :  «Αποδοτική οργάνωση και διαχείριση πολυδιάστατων αντικειμένων για την ανακάλυψη γνώσης».
 2. Καρούσος Νίκος ΘΕΜΑ:   «Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου προσανατολιζόμενες σε υπηρεσίες : μια προσέγγιση στο χώρο των ανοικτών συστημάτων υπερμέσων ».

Έτος 2012:

 1. Φαλιάγκα Ευανθία ΘΕΜΑ : «Εξόρυξη γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό και Εφαρμογές σε Συστήματα Συστάσεων».

Έτος 2015:
 1. Σουρλά Ευφροσύνη ΘΕΜΑ : «Αποδοτικοί αλγόριθμοι διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων και αποτελεσματικές τεχνικές σχεδιασμού συστημάτων με εφαρμογή σε ιατρικά δεδομένα»
 2. Πάσχου Μυρσίνη ΘΕΜΑ : «Αποδοτικές τεχνικές διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας με χρήση αποτελεσματικών δομών δεδομένων για υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων υγείας με προσανατολισμό στη χρήση φορητών συσκευών»
Έτος 2016:
 1. Ανδρέας Καναβός ΘΕΜΑ : «Σημασιολογική Αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό: Τεχνικές ομαδοποίησης, δεικτοδότησης και επισήμανσης»
 2. Νοδαράκης Νικόλαος ΘΕΜΑ : «Αλγόριθμοι και Τεχνικές Αποδοτικής Διαχείρισης Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό »
 3. Αριστείδης Βραχάτης ΘΕΜΑ : «Ανάπτυξη Αλγοριθμικών Τεχνικών Βιοπληροφορικής και Συστημικής Βιολογίας: Μελέτη της Κυτταρικής Λειτουργίας με χρήση Ετερογενών Βιολογικών Δεδομένων »
Έτος 2017:
 1. Βιέννας Εμμανουήλ ΘΕΜΑ : «Αναζήτηση, μοντελοποίηση και αξιολόγηση εφαρμογών και δεδομένων στον Παγκόσμιο ιστό»
Βρίσκεστε εδώ: Home Έρευνα Διδακτορικές Διατριβές