Μεταπτυχιακές Εργασίες

2014

 1. Ιωάννου Ζαφειρία-Μαρίνα ΘΕΜΑ "Αποτελεσματικές Τεχνικές Διαχείρισης Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό"
 2. Αγγελική Ράπτη ΘΕΜΑ "Μελέτη εξάπλωσης ιών σε δίκτυα"
 3. Μποβίλας Κωνσταντίνος ΘΕΜΑ "Μοντελοποίηση Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού μέσω Τεχνικών Αντίστροφης Μηχανίκευσης"
 4. Σταματοπούλου Κωνσταντίνα-Μαρία ΘΕΜΑ "Μελέτη και χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης για διαχείριση ιατρικής πληροφορίας"

2013

 1. Χάιδος Γεώργιος ΘΕΜΑ "Σχεδιασμός και υλοποίηση δημοσιογραφικού rdf portal με μηχανή αναζήτησης άρθρων"
 2. Τσιμπού Μαρία ΘΕΜΑ "Μελέτη της δομής, των υπηρεσιών και των τεχνολογιών υποστήριξης των κοινωνικών δικτύων και ανάλυση εργαλείων ποσοτικής και ποιοτικής ανάπτυξης"
 3. Σαρίδη Χριστίνα ΘΕΜΑ "Σχεδιασμός και υλοποίηση του μαθήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τ.Π.Ε. "Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών" σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και η χρησιμότητας της στην εκπαιδευτική διαδικασία"
 4. Μανδρώζος Ασημάκης ΘΕΜΑ "Αντίστροφη μηχανίκευση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα σε επίπεδο μοντέλου"

2012

 1. Καναβός Ανδρέας ΘΕΜΑ "Σημασιολογικές Μηχανές Αναζήτησης Παγκόσμιου Ιστού"

2011

 1. Καμπανά Σουλτάνα  ΘΕΜΑ "Σχεδιασμός και ανάπτυξη προτύπου συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης που αξιοποιει τεχνολογίες κινητών συσκευών (κινητή ηλεκτρονική μάθηση-Mobile e-learning)"
 2. Γκαντούνα Βασιλική  ΘΕΜΑ "Ανάπτυξη ολοκηρωμένου συστήματος εξόρυξης και οπτικοποίησης γνώσης από βιολογικά δεδομένα".

2010

 1. Δημητρακοπούλου Δήμητρα  ΘΕΜΑ "Αλγοριθμικά Θέματα Βιοπληροφορικής"
 2. Σαλτού Γ. Αναστασία  ΘΕΜΑ "Μεγάλης κλίμακας εξομοίωσης και πειραματικής αξιολόγηση Ρ2Ρ πρωτοκόλλων δρομολόγησης"
 3. Βιέννας Μανόλης  ΘΕΜΑ "Αποτελεσματική Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων για λύσεις Φορητών Συσκευών-μια Μελέτη Περίπτωσης"
 4. Μερτής Αριστοτέλης  ΘΕΜΑ "Μελέτη τεχνολογιών Σημασιολογικού ιστού και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Πολιτισμικών Δεδομένων"

2009

 1. Σούρλα Ευφροσύνη  ΘΕΜΑ "Τεχνικές Σχεδιασμού Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διαικυβέρνησης"
 2. Πάσχου Μερσίνη  ΘΕΜΑ "Αποδοτικές  Τεχνικές Διαχείρισης Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) σε Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e‐government)"
 3. Νταλούκας Βασίλειος  ΘΕΜΑ "Η Χρήση Παιχνιδιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (Εdutainment)
 4. Σταυρόπουλος Ασημάκης ΘΕΜΑ "Δημιουργία, μελέτη και βελτιστοποίηση φωτορεαλιστικών απεικονίσεων πραγματικού χρόνου με χρήση προγραμματιζόμενων επεξεργαστών γραφικών"
 5. Σκούρα Αγγελική ΘΕΜΑ "Αναπαράσταση και κατηγοριοποίηση  δενδρικών δομών από ιατρικά δεδομένα".

2008

 1. Φαλιάγκα Ευανθία  ΘΕΜΑ "Μοντελοποίηση Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού:Κλωνοποίηση σε επίπεδο Μοντέλου, Ανάλυση Ποιότητας &  Σχεδιαστικά Πρότυπα
 2. Καϊτανίδης Χρήστος Σημασιολογικός Παγκόσμιος Ιστός και Τεχνικές Εξατομίκευσης στις Διαδικασίες Αναζήτησης/Διαπέρασης (Semantic Web and Personalization in Searching and Crawling)" 
 3. Νταλαπέρας Δημήτριος  ΘΕΜΑ "Μελέτη της Υλοποίησης Κβαντικών Πυλών χρησιμοποιώντας το Φορτίο ενός ηλεκτρονίου. Εφαρμογή σε συστήματα αποτελούμενο από άτομα Φωσφόρου που έχουν εναποτεθεί σε πυρίτο"

2007

 1. Αντωνέλλης  Παναγιώτης  ΘΕΜΑ "Τεχνικές  Δυναμικής  Δεικτοδότησης  και Φιλτραρίσματος  XML  Εγγράφων"
 2. Γαϊτάνου Ευφροσύνη  ΘΕΜΑ "Ανάκτηση Κειμένου και Εξαγωγή Κανόνων από Κείμενα με  Βιολογικό  Περιεχόμενο"
 3. Κοντόπουλος Σταύρος  ΘΕΜΑ "Δομές  Δεικτοδότησης  και  Φυσική Τοπολογία  σε peer – to – peer  Περιβάλλοντα"
 4. Πουλόπουλος Βασίλειος  ΘΕΜΑ "Προσωποποιημένη Προβολή  περιεχομένου του Διαδικτύου με Τεχνικές  Προεπεργασίας Αυτόματης Κατηγοροποίησης και Αυτόματης  Εξαγωγής  Περίληψης"

2006

 1. Λιβαθινός Νικόλαος  ΘΕΜΑ "Δομημένη Δρομολόγηση σε Ασύρματα Ad Hoc Δίκτυα"
 2. Δάρα Κατερίνα  ΘΕΜΑ "Προσαρμοζόμενη Αναζήτηση Διαδικτυακών Υπηρεσιών με υποστήριξη χαρακτηριστικών ποιότητας υπηρεσίας"
 3. Αντωνίου Δημήτριος  ΘΕΜΑ "Μελέτη και Ανάπτυξη Αυτοοργανώμενων Δομών Δεδομένων"

2005

 1. Αδαμοπούλου Πούλια  ΘΕΜΑ "Προηγμένες μέθοδοι και τεχνικές για την αποδοτική λειτουργία συστημάτων με χρήση Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services)"
 2. Θεοδωρίδης Ευάγγελος  ΘΕΜΑ "ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ"
 3. Κατσίμπα Θεοδώρα  ΘΕΜΑ "Μοντελοποίηση Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού: Αποδοτική Αναζήτηση & Εφαρμογή Σχεδιαστικών Λύσεων και Προτύπων"

2004

 1. Παναγής Ιωάννης  ΘΕΜΑ "Αποδοτικές Συνενωτικά Διαχρονικές Συνδεδεμένες Λίστες"

2003

 1. Λάζαρης Χρήστος  ΘΕΜΑ "Πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες αναγνώρισης και σύνθεσης ομιλίας"
 2. Πετρίδης Νικόλαος  ΘΕΜΑ "Τεχνικές Συμπίεσης Κειμένων και Δομών Δεικτοδότησης"
 3. Γρατσιάς Κωνσταντίνος  ΘΕΜΑ "Η εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στο σχεδιασμό και τη διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας"

2002

 1. Τσίχλας Κωνσταντίνος ΘΕΜΑ "Πλεοναστικά συστήματα αρίθμησης και εφαρμογές"
 2. Καρατζάς Εμμανουήλ ΘΕΜΑ "Θέματα ασφαλείας σε συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου"
 3. Πράσινος Γρηγόριος ΘΕΜΑ "Υλοποίηση και Πειραματική Αξιολόγηση του Αλγορίθμου Διαχωρισμού Επίπεδων Γραφημάτων και  Εφαρμογών του"
 4. Χρονόπουλος  Θεμιστοκλής ΘΕΜΑ "Μοντέλα και ανάλυση της απόδοσης συστημάτων ηλεκτρονικού Επιχειρείν στο διαδίκτυο"
 5. Μουντρουίδου Πολυξένη ΘΕΜΑ "Σχεδίαση Χρονοπρογραμματιστή Πακέτων για Δίκτυα ΑΤΜ Υψηλής Ταχύτητας"
 6. Σακκόπουλος Ευάγγελος ΘΕΜΑ "Προσαρμοστικό Περιβάλλον Μάθησης για Εικονικό Πανεπιστήμιο : "Επισκόπηση και ανάλυση  προσαρμοστικών υπερμέσων & τεχνικών εύρεσης - μοντελοποίησης πληροφορίας"
 7. Κάντα Ασπασία ΘΕΜΑ "Τεχνικές ανάκτησης πληροφορίας και εφαρμογές τους στη σχεδίαση προσαρμόσιμων συστήματων υπερμέσων".

2001

 1. Ρούσσος Αθανάσιος  ΘΕΜΑ "Τεχνικές για data mining το web".
 2. Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος  ΘΕΜΑ "Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου, αντικειμενοστραφούς εργαλείου διαχείρισης δικτύου δεδομένων  και υπηρεσιών και υλοποίηση ενός στοιχειώδους πρωτοτύπου".

2000

 1. Μαρκέλλου Πηνελόπη ΘΕΜΑ "Μοντέλα ευχρηστίας για συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου"
 2. Ρήγκου Μαρία  ΘΕΜΑ "Τεχνική αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων"
 3. Λαγογιάννης Γεώργιος  ΘΕΜΑ "Ανασκόπηση δομών δεδομένων πάνω στο RAM  μοντέλο"
 4. Σιούτας Σπυρίδων  ΘΕΜΑ "Τεχνικές εξάλειψης κατανεμημένης πολυπλοκότητας (amortization) και εφαρμογή τους στη σχεδίαση  persistent (purely functional) δομών δεδομένων"
Βρίσκεστε εδώ: Home Έρευνα Μεταπτυχιακές Εργασίες