Διπλωματικές Εργασίες

2017

 1. Θέμα: "Πρόβλεψη της πορείας και των δεικτών της χρηματιστηριακής αγοράς μέσα από τη συναισθηματική ανάλυση δεδομένων από το Twitter", Χρηστίδη Ιωάννα
 2. Θέμα: "Εφαρμογή Διαχείρισης Ομάδων Συνεργασίας Μέσω Smartphone", Κωστόπουλος Βασίλειος
 3. Θέμα: "Υλοποίηση και Σύγκριση Αλγορίθμων Ομαδοποίησης Πρωτεϊνικών Δικτύων για την Εξόρυξη Λειτουργικών Υποδομών", Σταμάτης Βασίλειος
 4. Θέμα: "Healthcare Analytics με χρήση Hadoop", Παπανικολάου Παναγιώτης
 5. Θέμα: "Ανάλυση Ροών Δεδομένων του Twitter με τη χρήση του Apache Flink", Πιθαμίτσης Αλέξανδρος-Σπυρίδων
 6. Θέμα: "Καθορισμός επιρροής χρηστών στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης", Τσαμουράς Αλκιβιάδης
 7. Θέμα: "Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών του Twitter", Κανελλόπουλος Χαράλαμπος
 8. Θέμα: "Εξαγωγή τοπολογικών και λειτουργικών χαρακτηριστκών σε πρωτεϊνικά δίκτυα και δίκτυα σηματοδοτικών μονοπατιών", Ράλλης Χρήστος
 9. Θέμα: "Υλοποίηση και Σύγκριση Αλγορίθμων Ανακατασκευής Γονιδιακών Ρυθμιστικών Δικτύων", Ορφανίδης Τριαντάφυλλος
 10. Θέμα: "Αλγόριθμοι ομαδοποίησης γράφων για εύρεση πρωτεϊνικών συμπλόκων", Γαβριήλ  Μαρίνα
 11. Θέμα: "Ταυτοποίηση πυρήνα μεταβολικών μονοπατιών πολλαπλών γονιδιωμάτων με τεχνικές ομαδοποίησης γονιδίων", Βλάντης Ανδρέας-Δημήτριος
 12. Θέμα: "Bookadvisor: Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για την αυτόματη πρόταση βιβλίων σε χρήστες", Λάβδας Φίλιππος
 13. Θέμα: "Υπολογιστικές Μέθοδοι εύρεσης διαφορικά εκφρασμένων υπομονοπατών σε πολύπλοκες ασθένειες", Θανάσου  Ειρήνη-Αθηνά
 14. Θέμα: "Εύρεση διαφορικά εκφρασμένων υπομονοπατιών με χρήση του εργαλείου «DEsubs»", Ταραβήρα Ελπινίκη
 15. Θέμα: "Μελέτη Τεχνικών με σκοπό την Εξόρυξη σημαντικών υπο-δικτύων από Κοινωνικά Δίκτυα", Λακουμέντα Παναγιώτα
 16. Θέμα: "Κατασκευή Πληροφοριακού Συστήματος για την Αυτοματοποίηση της Διαδικασίας Αγορών και Πωλήσεων Εταιρείας", Μπουρής Διαμαντής
 17. Θέμα: "Χρήση Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) στην Ανάλυση Μεγάλου Όγκου κολουθιών Βιολογικών Δεδομένων (NGS DATA)", Μπίκος Γεώργιος
 18. Θέμα: "Δυναμικά προφίλ χρηστών σε συστήματα υγείας", Ρούμπης Σπυρίδων
 19. Θέμα: "Η Συναισθηματική Ανάλυση και η εφαρμογή της: το Twitter ως μελέτη περίπτωσης", Στατήρη  Μαργαρίτα
 20. Θέμα: "Δημιουργία Online Πλατφόρμας Αγοράς", Νάστου Πέτρος
 21. Θέμα: "Shop-floor monitoring tool designed forIndustry 4.0: Combining wireless sensornetworks, web platform and dataanalytics for industrial environments" Ξανθόπουλος Νικήτας

2016

 1. Θέμα: "Ανάλυση Συναισθήματος από Εικόνα", Χριστοπούλου Ελένη-Χαρίκλεια
 2. Θέμα: "Ανάπτυξη Εφαρμογής Απομακρυσμένου Ελέγχου Έξυπνων Χώρων για Κινητές Συσκευές Apple iOS", Μεταλληνός Σπυρίδων-Πανaγιώτης
 3. Θέμα: "Μελέτη της επιρροής και εφαρμογή της σε κοινωνικά δίκτυα: Το Twitter ως μελέτη περίπτωσης", Αγγελική Κρανιά
 4. Θέμα: "Συστήματα Ανίχνευσης Ανωμαλιών Δικτύουσε κατανεμημένη Υπολογιστική Ισχύ", Κολοβός Ευστράτιος
 5. Θέμα: "Οπτικοποίηση και Αλληλεπίδραση με Μεγάλο Όγκο Δεδομένων", Σαρρής Κων/νος
 6. Θέμα: "Εξόρυξη Δεδομένων από Κοινωνικά Δίκτυα και τον Παγκόσμιο Ιστό με σκοπό τη Δημιουργία Εφαρμογής με Θέμα την Περιήγηση στις παραλίες της Ελλάδας", Καψάλης Παναγιώτης
 7. Θέμα: "Εξόρυξη Δεδομένων και Οπτικοποίηση Πληροφορίας – Μελέτη περίπτωσης του Last.fm", Ψυχή Ευστάθιου
 8. Θέμα: "Εξόρυξη Δεδομένων από το Twitter, Ανάλυση και Οπτικοποίηση Αποτελεσμάτων", Τσάκαλης Παναγιώτης
 9. Θέμα: "Σύστημα εύρεσης θέσης, παροχή υπηρεσιών και πληροφορίας με βάση τη θέση του χρήστη", Γιάννης Σωτήρης
 10. Θέμα: "Εφαρμογή κινητού (smartphone) και tablet για ηλεκτρονική καρτέλα ασθενούς σε νοσοκομειακές μονάδες με τεχνολογία Android", Γιοφτσίδης Νικόλαος
 11. Θέμα: "Ανάπτυξη Εφαρμογής για τη Μουσική Υποστήριξη Αθλητών σε Υπαίθριες Δραστηριότητες με Χρήση Smartphone και Αισθητήρων", Ντζάλας Λάμπρος
 12. Θέμα: "Εξόρυξη Πληροφορίας από τα Κοινωνικά Δίκτυα", Παπαγεωργίου Νικόλαος
 13. Θέμα: "Αναζήτηση Βοϊατρικών Δεδομένων με χρήση Βιοϊατρικών Οντολογιών", Ρήγκας Εμμανουήλ
 14. Θέμα: "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη Αθλητικών Διοργανώσεων και Outdoor Δραστηριοτήτων με χρήση Smartphone και Αισθητήρων", Καράμπαλης Ευάγγελος
 15. Θέμα: "Διαδικτυακές Εφαρμογές στον παγκόσμιο Ιστό – Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πρότυπης Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Καταστήματος με Χρήση Αλγορίθμων Σύστασης Προτάσεων", Λαπαθιώτης Σωτήριος
 16. Θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Υπηρεσιών Διαδικτίου GIS για φορητές συσκευές με offline δυνατότητες", Αναστόπουλος Αλέξανδρος
 17. Θέμα: "Μελέτη Αποδοτικών Αλγορίθμων για Διαχείριση Συμβολοσειρών με Χρήση Τεχνικών Ανεστραμμένων Αρχείων", Λουκάκης Παναγής
 18. Θέμα: "Ανάπτυξη Αλγορίθμου Ανάλυσης Συναισθήμaτος Μεγάλου Όγκου Δεδομένων από το Twitter στο Περιβάλλον Apache Spark", Σάλτος Θωμάς
 19. Θέμα: "Εξόρυξη Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από Περιβάλλοντα super-market με Σκοπό την Ανάλυση Αγορών Προϊόντων", Ιακώβου Σταύρος-Αναστάσιος
 20. Θέμα: "Ανάπτυξη Εφαρμογής Κοινωνικής Δικτύωσης σε Web based Περιβάλλον με Σκοπό τη Σύσταση Αθλητικών Χαρακτηριστικών", Τζωραλοελευθεράκης Ιωάννης
 21. Θέμα: "Ανάπτυξη Εφαρμογής σε Φορητές Συσκευές Android για Ηλεκτρονική Καρτέλα Φοιτητή σε Σχολή ΑΕΙ", Σπυροπούλου Χριστίνα
 22. Θέμα: "Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Ταπητοκαθαριστηρίων (CRM)", Λιλίτσας Χρήστος
 23. Θέμα: "Ανάπτυξη Εφαρμογής για την αυτόματη Εξαγωγή Στατιστικών Γραφημάτων από το Flexi NG R&D Fault Handling Forum με χρήση Google Charts", Παππάς Αθανάσιος

2015

 1. Θέμα: "Μελέτη Τεχνικών και Μεθόδων Ανάλυσης Συναισθήματος και Εφαρμογή τους σε Κοινωνικά Δίκτυα", Στελλάτος Μεταξάς
 2. Θέμα: "Εξόρυξη Δεδομένων από κινητές διαδικτυακές Συσκευές με δυναμικό Τρόπο", Αναστασίου Γεώργιος
 3. Θέμα: "Εξελιγμένη Βάση Δεδομένων για τους Νόμους Ναυτικού Δικαίου", Αρνέλλου-Ιωαννίδου Αικατερίνη
 4. Θέμα: "Μελέτη αποδοτικών τεχνικών Βάσεων Δεδομένων τύπου Graph με σκοπό τη εύρεση χρηστών με επιρροή σε Κοινωνικά Δίκτυα", Μιχαηλίδης Παναγιώτης
 5. Θέμα: "Ανάπτυξη Εφαρμογής Εξόρυξης Δεδομένων από πραγματικές Επιχειρήσεις σε φορητές Συσκευές", Βασιλείου Γεώργιος
 6. Θέμα: "Μελέτη και Υλοποίηση αποδοτικών Αλγορίθμων Εξόρυξης Δεδομένων σε Περιβάλλοντα Υπολογιστικού Νέφους", Ευταξία Παναγιώτα
 7. Θέμα: "Ανάπτυξη σε Κινητά Τηλέφωνα (Smartphones) και φορητές Συσκευεές (iPAD/TABLET) για  iPHONE εφαρμογής για θέματα Υγείας με χρήση ρυθμίσεων QR-CODE" Κάρτσωνας Θεόδωρος
 8. Θέμα: "Ανάπτυξη Εφαρμογής Οδηγού Διασκέδασης για φορητές Συσκευές Window Phone για την πόλη της Πάτρας με Χρήση Bing Maps", Διατσίγκος Ευάγγελος
 9. Θέμα: "Ανάπτυξη Εφαρμογής Παραγγελιοληψίας για Φορητές Συσκευές με Χρήση της Πλατφόρμας Android", Κουκουγιάννης Σταύρος
 10. Θέμα: "Ανάπτυξη Εφαρμογής Πολιτιστικού Οδηγού για την Πόλη της Πάτρας γοα φορητές συσκευές Android", Ηλιοπούλου Νικολέττα-Δήμητρα
 11. Θέμα: "Εφαρμογή Tablet και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για Ηλεκτρονική Καρτέλα Ασθενή και Καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης σε Περιβάλλον Windows 8.1", Κεφάλας Λάμπρος
 12. Θέμα: "Μελέτη Αλγορίθμων και Μεθοδολογιών και Υλοποίηση Πρότυπης Τεχνικής Ανάλυσης Δεδομένων (data analytics)      Πετροπούλου Μαρία    2015
  Semantic Based Virtual Environments for Product Design", Αντωνίου Ευστράτιος
 13. Θέμα: "Μελέτη και Υλοποίηση Αποδοτικών Ευρετηρίων (Indexing Methods) σε NoSQL Database Systems", Κοκοτίνης Γιάννης
 14. Θέμα: "Έρευνα και Υλοποίηση Κατανεμημένων Ευρετηρίων σε NoSQL Βάσεις Δεδομένων με χρήση Mapreduce", Βαρσαμιδάκης Ιωάννης

2014

 1. Θέμα: "Ανάπτυξη σε φορητές συσκευές (tablet) για Windows 8.1 εφαρμογής για θέματα υγείας με ρύθμιση απο τον εξυπηρετητη", Γεωργούλας Αθανάσιος
 2. Θέμα: "Εφαρμογή κινητού και διασύνδεση με υπηρεσίες διαδικτύου (web services) με χρήση επικοινωνίας με HTTP, και SMS (text μηνύματα κιητών) για θέματα υγείας (με χρήση android)", Μπελίτσος Γεώργιος 
 3. Θέμα: "Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές, με στόχο την αποδοτική διαχείρησης προσωπικού σε μονάδες υγείας, με χρήση Windows Phone 8",Λαμπρόπουλος Βασίλειος
 4. Θέμα: "Τρισδιάστατη απεικόνιση του νέου κτιρίου της πολυτεχνικής σχολής μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών & πληροφορικής του πανεπιστήμιου Πατρών -ένα εικονικό περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης για περιήγηση και για εκπαίδευση από απόσταση", Τζιβιέρη Ευτυχία
 5. Θέμα: "Δημιουργία διαδικτυακού μαθήματος μέσω της πλατφόρμας efront Κούτα Μαρία", Κούτα Μαρία
 6. Θέμα: "Η σύλληψη και επαναχρησιμοποίηση της γνώσης με τη χρήση της Σημασιολογικής Τεχνολογίας στο σχεδιασμό Συστημάτων Παραγωγής", Σκρεπέτος Αθανάσιος
 7. Θέμα: "Ανάπτυξη εφαρμογές απομακρυσμένου έλεγχου έξυπνου σπιτιού σε κινητές συσκευές android Ζάρρας  Δημήτριος", Ζάρρας  Δημήτριος
 8. Θέμα: "Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης ιατρικών δεδομένων καρδιολογικών ασθενών σε Windows Phone 7", Παρασκευή Κοκόσια
 9. Θέμα: "Αναπτυξη εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα (mobile) Και φορητές συσκευές (PDAs) για τη διαχείριση προσωπικού σε Νοσοκομειακές μονάδες με χρήση Android", Κοκκαλίδης Νικόλαος
 10. Θέμα: "Εξόρυξη "σημάντρων" υποδικτύου απο κοινωνικά δίκτυα με τη χρήση Βάσεων Δεδομένων τύπου Graph", Γεωργίου Ανδρέας
 11. Θέμα: "Μελέτη Τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης συναισθήματος και εφαρμογών σε κοινωνικά δίκτυα", Βελέντζας Μανωλόπουλος Ορέστης-Άγγελος

2013

 1. Θέμα: "Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση Συστήματος Διαχείρισης  Βιοίατρικών Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό", Σφήκα Νίκη
 2. Θέμα: "Διαχείριση γνώσης σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού", Μιχαήλ Μαρία
 3. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης για ασθενείς με ήπια και μετρία κατάθλιψη ",Σαλτογιάννη Αθανασία 
 4. Θέμα: "Σύγκριση απόδοσης μεταξύ key-value store (hbase) και graph nosql κατανεμημένων βάσεων δεδομένων", Κενδέα Μάριος
 5. Θέμα: "Στοχευόμενη πρόταση προϊόντων σε χρήστες κοινωνικών δικτύων", Κωνσταντοπουλος Κωνσταντινος
 6. Θέμα: "Υλοποίηση εφαρμογής για εξωτερικές αθλητικές δραστηριότητες, καταγραφής και αναπαράστασης φυσιολατρικών μονοπατιών (πλατφόρμα android)", Ιωάννου Διονυσία
 7. Θέμα: "Ανάπτυξη εφαρμογής Social fMRI(πρόβλεψη συμπεριφοράς) σε φορητές συσκευές Android", Καγκλής Βασίλειος
 8. Θέμα: "Υλοποίηση ενός συστήματος πρότασης διαδρομών περιήγησης εντός ορίων μιας πόλης βάσει πολιτιστικών - ιστορικών στοιχείων", Φραγκογιάννη Μαρία
 9. Θέμα: "Μελέτη υδατοσήμανσης ψηφιακού ήχου", Μαρινάκης Γεώργιος
 10. Θέμα: "Υλοποίηση αλγορίθμων διαχείρισης χώρο-χρονικών ερωτημάτων στο κατανεμημένο σύστημα αρχείων hdfs ",Τσακαλίδης Δημήτριος

2012

 1. Θέμα : "Ανάπτυξη δυναμικής web Based εφαρμογής με σκοπό την απεικόνιση της Βιοΐατρικής πληροφορίας στον παγκόσμιο χάρτη, μέσω φορητών συσκευών",  Μαντιδάκης Ε. Γεώργιος
 2. Θέμα: "Ανάπτυξη Location Aware Εφαρμογής για Android: Υλοποίηση χαρτογράφησης σημειωμάτων χρήστη", Γκοτσούλιας Λάμπρος
 3. Θέμα: "Ανάπτυξη εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές", Νικολτσιος Ελευθέριος
 4. Θέμα: "Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ταυτόχρονης ανάπτυξης mobile εφαρμογών για πολλαπλές πλατφόρμες κινητών συσκευών. Συγκριτική μελέτη και πιλοτική εφαρμογής", Μπισκίνης Κυριάκος
 5. Θέμα: "Αλλαγή καρκινικού επιγενωματος μεσω UHRF1 και CYGB", Ναξάκης Θεόδωρος
 6. Θέμα: "Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για την καταγραφή περιβαλλοντικών και τεχνικών ζητημάτων με χρήση smart-phone", Μουρελάτος Μάριος
 7. Θέμα: "Αλγόριθμοι επεξεργασίας συμβολοσειρών στη Δευτερεύουσα μνήμη", Μπαλοπούλου Σταυρούλα
 8. Θέμα: "Υβριδικά συστήματα συστάσεων και υλοποίηση ενός E-Auction case study", Μερτής Αριστοτέλης
 9. Θέμα: "Ανάπτυξη εφαρμογής για την παρακολούθηση δικτυακής κίνησης", Λευτερης Κωνσταντίνος
 10. Θέμα: "Workbook εφαρμογή facebook για online αναζήτηση εργασίας", Μουσούλης  Νικόλαος
 11. Θέμα: "Pivot - αλληλεπίδραση με μεγάλο αριθμό δεδομένων", Κολοτούρου  Παυλίνα
 12. Θέμα: "Σύγχρονες υπηρεσίες τηλεματικής", Καδδίτης Κωνσταντίνος
 13. Θέμα: "Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για μαθητές σε android tablet pc", Ακάσογλου Κωνσταντίνος
 14. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση web based βάσης δεδομένων για την καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη ασθενών με κακώσεις νωτιαίου μυελού", Ντζάλα Πηνελόπης
 15. Θέμα: "Πολιτιστική διαχείριση: ανάπτυξη προηγμένου ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης για τις τέχνες με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών", Κανελλάκης Νικόλαος
 16. Θέμα: "Web παραγωγή και οπτικοποίηση προγονικών χαρτών απλότυπων", Καμάρη Δήμητρα
 17. Θέμα: "Ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα (mobile) και φορητές συσκευές (pda's) για την διαχείριση προσωπικού στις νοσοκομειακές μονάδες με χρήση android 4.0", Κορεζελίδης  Κωνσταντίνος
 18. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση web-based βάσης δεδομένων για την καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη παιδιατρικών ασθενών με παθήσεις του αναπνευστικού", Ρήγας Παναγιώτης
 19. Θέμα: "Ανάπτυξη εφαρμογής στατιστικής ανάλυσης καλαθοσφαίρισης σε φυσική γλώσσα", Ασλάνογλου Ελευθέριος
 20. Θέμα: "Virtual advanced homes (προηγμένες εικονικές οικίες) με χρήση τεχνολογίας αισθητήρων και εξοικονόμηση ενέργειας, φιλικά προς το περιβάλλον", Ραπάνου Αργυρώ
 21. Θέμα: "Ανωνυμοποίηση προστασία προσωπικών δεδομένων θέσης χρηστών σε κινητές και φορητές συσκευές για εμπορικές εφαρμογές σε κινητό (περιβάλλον android)", Καβαλλιεράτος Δημήτριος
 22. Θέμα: "Δημιουργία πλατφόρμας υπηρεσίας μικροιστολογιών για την εκπαίδευση", Μπονάρου Γεωργία
 23. Θέμα: "E-learning συστήματα εκμάθησης ιστορίας της τέχνης στους κωφούς", Τέρπου Μαρία
 24. Θέμα: "Σύστημα διαχείρισης πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων βασισμένο σε οντολογίες", Ράπτη Αγγελική
 25. Θέμα: "Ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν επίγνωση της θέσης του χρήστη (location-aware)", Τσακάλης  Γεράσιμος
 26. Θέμα: "Reverse engineering εφαρμογών παγκοσμίου ιστού με αξιοποίηση μεθοδολογιών μοντελοποίησης", Σουρλά Γεωργία
 27. Θέμα: "Αξιοποίηση τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το φαινόμενο και οι διαστάσεις της βίας", Παππά Λαμπρινή
 28. Θέμα: "Μοντελοποίηση διαδικτυακών τόπων με σκοπό την προβολή τους σε φορητές συσκευές", Αθανασούλης Παναγιώτης
 29. Θέμα: "Μελέτη και υλοποίηση κοινωνικού δικτύου για διαβητικούς", Βλαχογιάννη, Μαρία-Όλγα
 30. Θέμα: "Διαχείριση πολιτισμικού  περιεχομένου με χρήση  φορητών συσκευών σε περιβάλλον windows phone 7.5", Λιβαθινού Αγγελική

2011

 1. Θέμα: "Εφαρμογή αναγνώρισης QR κώδικα σήμανσης (QR-code)", Κόκκινος Χαρίλαςο-Γεώργιος
 2. Θέμα: "Σχεδίαση και υλοποίηση PDA εφαρμογής για την καταγραφή, παρακαλούθηση και μελέτη ασθενών με ανοικτά κατάγματα κνήμης", Παπαβλασόπουλου Θεοδώρα
 3. Θέμα: "Ανάπτυξη παιχνιδιού  με χρήση πλατφόρμας unity 3D", Βασιλείου Πορφύριος
 4. Θέμα: "Συστήματα παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης-Blodd pressure tracker σε windows phone 7", Μπασαγιαννης Γεώργιος
 5. Θέμα: "Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής χρήστη για την προεξεργασία δεδομένων πρωτεωμικής", Σπυροπούλου Βασιλική
 6. Θέμα: "Ανάπτυξη παιχνιδιού  με χρήση πλατφόρμας unity 3D", Χατζημηνας Αυξεντιος

2010

 1. Θέμα: "Μελέτη Τεχνολογιών text-to-speech και ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές (PDAs) με στόχο τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών για εκπαιδευτικές διαδικασίες με .NET τεχνολογίες", Μουρδούλης Θεόδωρος
 2. Θέμα: "Μελέτη Τεχνολογιών text-to-speech και ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα με σκοπό την παροχή βελτιωμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών", Λυκουργιώτης Παναγιώτης
 3. Θέμα: "Μελέτη Τεχνολογιών text-to-speech και ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα με σκοπό την παροχή βελτιωμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών", Κουκουγιάννης Σταύρος
 4. Θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για φορητές συσκευές με χρήση .NET τεχνολογιών", Σκουληκάρη Αριάδνη - Ειρήνη
 5. Θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για φορητές συσκευές σε περιβάλλον Android", Νοδαράκης Νικόλαος
 6. Θέμα: "Τεχνικές και εργαλεία προσομοίωσης P2P πρωτοκόλλων", Δαϊκίδης Ιωάννης
 7. Θέμα: "Δημιουργία μηχανής αναζήτησης προσώπων στο social web", Γεώργιος Καλόγηρος
 8. Θέμα: "Μοντελοποίηση Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού: Μελέτη αναδιάταξης του μοντέλου της εφαρμογής",  Αθανασούλης Παναγιώτης
 9. Θέμα: "Μελέτη βασικών αρχών και αλγορίθμων που εφάπτονται της ρομποτικής - μια υλοποίηση με το lego mindstorms nxt", Φράγκος Βασίλειος
 10. Θέμα: "Εφαρμογή αναγνώρισης QR κώδικα σήμανσης (QR-code)", Κόκκινος Χάρης
 11. Θέμα: "Ανάλυση πρωτεινικών δεδομένων με μεθόδους Μηχανικής Μάθησης", Αηδονόπουλος Ορφέας
 12. Θέμα: "Αλγόριθμοι και Τεχνικές για συμπίεση δεδομένων συμβολοσειρών με εφαρμογές στη διαχείρηση μοριακών ακολουθιών", Μακρής Αλέξανδρος
 13. Θέμα: "Εξόρυξη Πληροφορίας από Βιοιατρική Βιβλιογραφία: Εφαρμογή στην ανάλυση κειμένων (text mining) από πηγές στον παγκόσμιο ιστό", Ζαφειρία-Μαρίνα Ιωάννου
 14. Θέμα: "Τεχνικές Εξατομικευμένης Αναζήτησης με Χρήση Πληροφοριών από την Πλοήγηση του Χρήστη", Χρήστος Κλαυδιανός
 15. Θέμα: "Τεχνικές Περικοπής και Συμπίεσης Ανεστραμμένων Αρχείων (Inverted Indices) σε Μηχανές Αναζήτησης", Άγγελος Ταρατόρης
 16. Θέμα: "Δομές Δεδομένων και αλγόριθμοι για διαχείριση top-k ερωτημάτων", Γεώργιος Πισπιρίγκος
 17. Θέμα: "Μελέτη και Ανάλυση Αλγορίθμων Φιλτραρίσματος XML εγγράφων. Ανάλυση και Σχεδιασμός νέου παράλληλου αλγόριθμου και σύγκριση της απόδοσης με τους υπάρχοντες", Γεώργιος Παπουτσής
 18. Θέμα: "Ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν επίγνωση της θέσης του χρήστη (location-aware)", Ιωνάς Γαμπριέλ
 19. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη Παιδιατρικών Ασθενών με Οστεομυελίτιδα", Τσίουτσιου Βαια
 20. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη Ασθενών με Νόσους του Παχέος Εντέρου" ,Μέμου
 21. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη Παιδιατρικών Ασθενών με Νόσους του Αναπνευστικού Συστήματος", Σιακαλής
 22. Θέμα: "Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων και δημιουργία μίας προχωρημένης ιστοσελίδας οπτικοποίησης δεδομένων σύγκρισης ρυθμιστικών γενωμικών ακολουθών, μελέτη περιπτωσιολογικών μελετών με χρήση του ανεπτυγμενου λογιμσικού", Ναξάκης Θεόδωρος
 23. Θέμα: "Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Τροχιάς Κινουμένων Αντικειμένων", Βασίλειος Ζαχαράκης
 24. Θέμα: "Biclustering Βιολογικών Δεδομένων", Κοσμάς Αντώνιος
 25. Θέμα: "Τεχνικές για την Εύρεση της Σχετικότητας ανάμεσα σε Οντολογίες στο Σημασιολογικό Ιστό", Καφέζα Ευανθία
 26. Θέμα: "Μελέτη τεχνολογιών μοντελοποίησης φορητών συσκευών -  Ανάπτυξη πρότυπης εφαρμογής αντίστροφης μηχανίκευσης", Ψωνης Χρήστος
 27. Θέμα: "Ανάπτυξη Δικτύου Αισθητήρων και Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση του", Στέλλα Λαζάρη
 28. Θέμα: "Σχεδίαση  και ανάπτυξη 3D παιχνιδιού Multiplayer τύπου Flight Simulator – Air Combat σε DirectX", Παπαδόπουλος Γιώργος
 29. Θέμα: "Ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν επίγνωση της θέσης του χρήστη (location-aware)", Σπύρος Στρούζας
 30. Θέμα: "Ανάπτυξη συστήματος απεικόνισης τρισδιάστατων γραφικών (renderer) το οποίο επιταχύνεται σε κάρτες γραφικών (GPU)", Νίκος Γιοτης
 31. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης για πρωτεινικά δεδομένα", Ελευθερίου Στεγιανη Ειρηνη
 32. Θέμα: "Δημιουργία εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης για online αναζήτηση εργασίας", Μουσούλης Νικόλαος
 33. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη Ασθενών με Ανοικτά Κατάγματα Κνήμης", Γκίντζου
 34. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση PDA εφαρμογής για την καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη Ασθενών με Ανοικτά Κατάγματα Κνήμης", Παπαβλασοπούλου
 35. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη Ασθενών με AIDS", Μεσίχ Θαέρ Αλέξανδρος
 36. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη Παιδιατρικών Ασθενών με Εξαρθρήματα Αγκώνος", Στάμου
 37. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη Ασθενών με Κακώσεις Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης", Χαϊντίνη
 38. Θέμα: "Μελέτη βασικών αρχών και αλγορίθμων που εφάπτονται της ρομποτικής - μια υλοποίηση με το lego mindstorms nxt", Καϊμακας Γιώργος
 39. Θέμα: "Advanced video montage", Μπακλέση Λαμπρινή
 40. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση Web-Based Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή, παρακολούθηση αθλητικών κακώσεων στην καλαθοσφαίριση", Πετρόπουλος Γιώργος
 41. Θέμα: "Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κοινού σε Φορητές Συσκευές", Καραγεωργοπούλου Γεωργία
 42. Θέμα: "Μελέτη Καταστάσεων Υπνηλίας και Ανάπτυξη Συστήματος Έγκαιρης Διάγνωσης Υπνηλίας στους Οδηγούς", Δεληγιαννίδου Κατερίνα
 43. Θέμα: "Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης από φορητή συσκευή σε περιβάλλον android", Κουρνουτου Μαρία
 44. Θέμα: "Ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν επίγνωση της θέσης του χρήστη (location-aware)", Γεωργοπούλου Αργυρούλα
 45. Θέμα: "Μελέτη βασικών αρχών και αλγορίθμων που εφάπτονται της ρομποτικής - μια υλοποίηση με το lego mindstorms nxt", Κορδάρης Ιωάννης
 46. Θέμα: "Εξόρυξη Δεδομένων:μία μελέτη περίπτωσης", Μαυρουδή Μυρτώ
 47. Θέμα: "Ανάπτυξη Δικτύου Αισθητήρων και Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση του", Χουλιαρόπουλος Αναστάσιος

2009

 1. Θέμα: "ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ. ΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ LEGO MINDSTORMS NXT", Βογιατζής Μιχαήλ
 2. Θέμα: "Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για εξυπηρέτηση μηνυμάτων (sms) στα πλαίσια εκπαιδευτικών διαδικασιών", Φωτιαδάκη Παναγιώτα-Κυριακή
 3. Θέμα: "Δικτυακό λογισμικό για παιχνίδια - Διερεύνηση περιβάλλοντος XNA", Γούλας Χαράλαμπος
 4. Θέμα: "Δεικτοδότηση κινούμενων αντικειμένων", Πουλοκέφαλος Νικόλαος      
 5. Θέμα: "Πρότυπο Σύστημα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας Απόδημου ΕλληνισμούΕ-Voting", Σαρέλλας Κωνσταντίνος
 6. Θέμα: "Σημασιολογικό e-Επιχειρείν: Σχεδιασμός καιυλοποίηση ενός e-Καταλόγου", Θεοχάρης Αναστασόπουλος
 7. Θέμα: "Web RECommendation", Μιχαήλ Λουκέρης
 8. Θέμα: "Κοινωνικά Δίκτυα:Μελέτη και Ανάλυση των Χαρακτηριστικών τους", Βασιλείου Σοφία
 9. Θέμα: "Διερεύνηση Τρισδιάστατων Περιβαλλόντων Μάθησης για την Υποστήριξη Εμπειρικής Μάθησης & Εκπαίδευσης από Απόσταση", Καραμπάσης Μιχαήλ
 10. Θέμα: "Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών ιατρικών βάσεων δεδομένων", Ειρήνη Χιώτη
 11. Θέμα: "ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ – ΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ LEGO MINDSTORMS NXT", Παπακώστας Αθανάσιος
 12. Θέμα: "Χρήση Η/Υ στην επεξεργασία βιοσημάτων", Κακοσίμου Ελένη
 13. Θέμα: "Ανάπτυξη τεχνικών με χρήση sms server για υπηρεσίες ενημέρωσης σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος", Καβάση Καλλισθένη-Νεκταρία
 14. Θέμα: "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ", Γερούτης Γεώργιος
 15. Θέμα: "Μελέτη και υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών επικοινωνίας και πολυμέσων σε περιβάλλον φορητών και κινητών συσκευών", Λιβαθινού Αγγελική
 16. Θέμα: "Σύγκριση τεχνολογιών για ανάπτυξη παιχνιδιών - Μια υλοποίηση σε πλατφόρμα XNA", Νικόλα Θεοδόσης
 17. Θέμα: "Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων δευτερεύουσας μνήμηςπου αγνοούν την διάταξη και τα χαρακτηριστικά των αποθηκευτικών μέσων", Λέκκας Γεώργιος
 18. Θέμα: "Δυναμική Δεικτοδότηση Συμβολοσειρών", Ματζαβίνος Παναγιώτης
 19. Θέμα: "Εξατομικευμένη Ταξινόμηση Αποτελεσμάτων Μηχανών Αναζήτησης στο Διαδίκτυο", Κατσούλας Κωνσταντίνος
 20. Θέμα: "Αναζήτηση Υπηρεσιών Διαδικτύου με χρήση Αποδοτικών Τεχνικών πάνω απο Ομότιμα Δικτυα (Ρ2Ρ)", Κατσάνος Ιωάννης
 21. Θέμα: "Protein - Protein DBs", Μπίτζιος Χρήστος 
 22. Θέμα: "Cache Oblivious", Λέκκας Γεώργιος
 23. Θέμα: "Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για την υλοποίηση OLAP συστημάτων", Γάζος Αθανάσιος
 24. Θέμα: "Ανάπτυξη δυναμικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης στον τομέα της ανατομίας", Καραθανάσης Γεώργιος
 25. Θέμα: "Σχεδίαση υπηρεσιών Τηλεϊατρικής –Σύγχρονες-Ασύγχρονες Υπηρεσίες", Αμπατζίδης Τηλέμαχος
 26. Θέμα: "Σχεδίαση και ανάπτυξη ενδιάμεσου λογισμικού ιατρικής πληροφορίας για κινητές συσκευές", Σιτούνης Σπυρίδων
 27. Θέμα: "Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για εξυπηρέτηση μηνυμάτων (sms) στα πλαίσια εκπαιδευτικών διαδικασιών", Φωτιαδάκη Παναγιώτα
 28. Θέμα: "Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων για αναδιοργάνωση Ιστότοπων", Καστούμης Γεώργιος
 29. Θέμα: "Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών σε κινητές και φορητές συσκευές. Εφαρμογή με το σύστημα arcmobile σε περιβάλλον Java", Μαντιδάκης Γεώργιος
 30. Θέμα: "Σχεδίαση και ανάπτυξη ενδιάμεσου λογιστικού ιατρικής πληροφορίας για κινητές συσκευές", Κουβέλας Χρήστος
 31. Θέμα: "Web 2.0 και Localization Services: Σχεδιασμός και υλοποίηση Διαδικτυακών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας Localization Τεχνικές", Γκέκας Θεοχάρης
 32. Θέμα: "Βελτιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης δεδομένων μικροβιολογικών εργαστηριών", Βολής Γεώργιος
 33. Θέμα: "Σημασιολογικό e-Επιχειρείν:Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Αναθεωρήσεων Καταλόγου Συνδυασμένης Ονοματολογίας", Αναστασόπουλος Θεοχάρης
 34. Θέμα: "Σχεδίαση και ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης βιοσημάτων", Κωτούλα Παναγιώτα
 35. Θέμα: "Ανάπτυξη παιχνιδιού με χρήση της πλατφόρμας XNA", Παπακωστόπουλος Αθανάσιος
 36. Θέμα: "Κοινωνικό Λογισμικό: Η Αξιοποίησή του στην Ηλεκτρονική Μάθηση", Μπριασούλη Αλεξάνδρα
 37. Θέμα: "Facial Modeling and Animation Techniques", Παπαδημητρίου Αθανάσιος
 38. Θέμα: "Υπηρεσία Παγκόσμιου Ιστού ανάκτησης και εξόρυξης γνώσεις από βάσεις δεδομένων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων", Μπιτζιος Χρήστος
 39. Θέμα: "Υπολογιστική ανίχνευση και ερμηνεία των ηλεκτρικών διεργέσων του ανθρώπινου σώματος", Χριστόφη Σωκράτης

2008

 1. Θέμα: "Διαχείριση γνώσης σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού",  Μιχαήλ Μαρία
 2. Θέμα: "Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης ξενοδοχειακών συγκροτημάτων", Ρήγας Κωνσταντίνος
 3. Θέμα: "Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων γραφικών", Αποστόλου Παναγιώτης
 4. Θέμα: "Τεχνικές δημιουργίας και οργάνωσης υβριδίων με χρήση XML services", Γκοτσούλιας Λάμπρος
 5. Θέμα: "Αναζήτηση Υπηρεσιών Διαδικτύου Mε Χρήση Αποδοτικών Τεχνικών Πάνω Από Ομότιμα Δίκτυα (P2P)", Κατσάνος Ιωάννης
 6. Θέμα: "Αλγόριθμοι και εφαρμογές ομοτίμων δικτύων (P2P) για αναζήτηση υπηρεσιών διαδικτύου (web services) με χρήση δενδρικών δομών δεδομένων", Μορφόπουλος Αναστάσιος
 7. Θέμα: "Τεχνολογίες Instant Messaging σε επίπεδο πελάτη και εξυπηρετητή για Mobile Περιβάλλοντα", Τόκης Θεόδωρος
 8. Θέμα: "Αλγόριθμοι Πρόβλεψης Συμπεριφοράς Χρηστών σε Ιστότοπο με χρήση αλγόριθμων συμβολοσειρών", Φερεντίνου Κωνσταντινιά
 9. Θέμα: "Τεχνικές εξόρυξης γνώσης με χρήση σημασιολογιών από δεδομένα πλοήγησης χρηστών (web usage log mining) με σκοπό την εξατομίκευση δικτυακών τόπων", Θεοδωρίδης Ιωάννης-Βασίλειος
 10. Θέμα: "Επικοινωνία σε περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης με τεχνολογίες Διαδικτύου βασισμένες σε άμεση αποστολή δεδομένων (instant messaging) και εγγραφής (subscriptions) σε υπηρεσίες", Κυφονίδης Χαράλαμπος
 11. Θέμα: "Υλοποίηση διαδραστικής ψυχαγωγικής εφαρμογής σε .NET περιβάλλον", Μαμαγκάκη Θέλξη
 12. Θέμα: "Τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων καταγραφής ιστοτόπων με χρήση κοινωνικών σημασιολογιών με σκοπό την εξατομίκευση δικτυακών τόπων", Σπαθαράκης Φώτης
 13. Θέμα: "Προσαρμοσμένες Web Services για Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης", Ηλιάδης Σωκράτης
 14. Θέμα: "Τεχνολογίες instant messaging και ανάπτυξη υπηρεσιών σε επίπεδο πελάτη και εξυπηρετητή", Μπουτά Ευαγγελία
 15. Θέμα: "Σύστημα κοινωνικής δικτύωσης με τεχνολογίες Διαδικτύου από εφαρμογές και υπηρεσίες διαδικτύου (mashups - web application hybrids)", Λαυτσίδης Φιλήμων

2007

 1. Θέμα: "Αλγόριθμοι Ομαδοποίησης και παραλλαγές τους με εφαρμογές στην Εξόρυξη Δεδομένων και στην Ανάκτηση Πληροφορίας", Γκολφινόπουλος Ανδρέας
 2. Θέμα: "Αλγόριθμοι Εξαγωγής Κανόνων Συσχέτισης βασισμένοι στη χρήση Markov Models και εφαρμογές τους", Κωνσταντίνος Παπουτσάκης
 3. Θέμα: "Διερεύνηση αλγορίθμων εξαγωγής δεδομένων από Βιολογικές Ακολουθίες με χρήση τεχνικών παραμετροποιημένων συμβολοσειρών", Αγγελική Σκούρα
 4. Θέμα: "Δομές Χωρικών Δεδομένων για την αναπαράσταση δισδιάστατων και τρισδιάστατων μοντέλων σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα(GIS)", Λάμπρου Ευάγγελος
 5. Θέμα: "Αποδοτική Εκτέλεση Ερωτημάτων Σε XML κείμενα", Παύλος Κατσάμπας
 6. Θέμα: "Μελέτη και Υλοποίηση Δομής Δεικτοδότησης για Peer-to-Peer Συστήματα", Παπαλουκόπουλος Γεώργιος
 7. Θέμα: "Θεωρητική μελέτη και πειραματική επιβεβαίωση εργαλείων τεχνικών εξαγωγής συμπερασμάτων σε βιολογικά δεδομένα", Κωσταδήμα Μυρτώ-Αρετή
 8. Θέμα: "Επέκταση υπάρχουσας μηχανής αναζήτησης με μηχανισμούς για τη δεικτοδότηση εγγράφων χρηστών", Φραντζής Θρασύβουλος
 9. Θέμα: "Μελέτη , Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ειδησειογραφικής Δικτυακής Πύλης", Κλεφτογιάννης Δημήτρης
 10. Θέμα: "Ανάπτυξη εφαρμογής σύνθεσης ιατρικών εικόνων με στόχο την πρόληψη ιατρικών παθήσεων", Ντεμσία Δήμητρα
 11. Θέμα: "Χρήση φορητών συσκευών χειρός για επιχειρησιακή λειτουργία και επικοινωνία με web services με εξασφάλιση ποιότητας QoS", Σάλτου Αναστασία
 12. Θέμα: "Windows Mobile 6.0, Web Services, Dynamic Call, QoS metrics Εντοπισμός και επιλογή Web Services με εξασφάλιση QoS για τη δημιουργία αποδοτικών workflow", Αργυρόπουλος Γεώργιος
 13. Θέμα: "Δικτυο-κεντρική Πλατφόρμα Εκτέλεσης και Παρουσίασης Αλγόριθμων Συμβολοσειρών με εφαρμογές στη Βιοπληροφορική", Αποστόλης Κούντριας  
 14. Θέμα: "Δημιουργία συνδυαστικού περιβάλλοντος οργάνωσης-διαχείρισης δεδομένων και εποπτείας χώρου με χρήση ενεργών δικτυακών συσκευών και υποστήριξη αποστολής υλικού σε κινητά", Γκιρκιζας Κωνσταντινος-Γεωργιος
 15. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής οργάνωσης δεδομένων και σύνδεση αυτής με ενεργές δικτυακές συσκευές παρακολούθησης και διανομής πληροφορίας", Γακου Τατιανα
 16. Θέμα: "Μελετή και προσομοίωση Web Services για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων μέσω εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης", Ζαμπου Ελενη
 17. Θέμα: "Semantic e-Business", Αθανασια- Ελευθερια Χαντζη
 18. Θέμα: "e-Tourism: Διερεύνηση και Καταγραφή της Διείσδυσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού", Αικατερινη-Μαρια Δικαιου
 19. Θέμα: "Προηγμένες Τεχνικές Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή", Κωτουλα Παναγιωτα
 20. Θέμα: "Συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή", Παπακωνσταντινου Θεοδωρος
 21. Θέμα: "Τεχνικές αξιολόγησης εκπαιδευόμενων στο περιβάλλον του Σημασιολογικού Ιστού", Καφριτσα Μαρια
 22. Θέμα: "Παροχή υπηρεσιών εξατομίκευσης σε εφαρμογές m-Commerce με βάση το context", Παναγιωτου Λεωνιδας
 23. Θέμα: "Μελέτη υπηρεσιών Εξατομίκευσης σε εφαρμογές M-Commerce", Γκαβογιαννη Αδαμαντια
 24. Θέμα: "Υβριδικό σχήμα παραγωγής συστάσεων βασισμένο σε δεδομένα χρήσης δομής και περιοχομένου web", Κοκορογιαννης Παναγιωτης
 25. Θέμα: "Τεχνικές διαχείριση γνώσης με χρήση φορητών συσκευών χειρός", Χατζησάββας Γιώργος
 26. Θέμα: "Επιλογή και εξατομίκευση σημασιολογικών υπηρεσιών δικτύου (web services)", Κακαρίκος Αθανάσιος
 27. Θέμα: "Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι αναζήτησης στο παγκόσμιο ιστό με χρήση οντολογιών", Ασημακόπουλος Σωτήριος
 28. Θέμα: "Open Source Λύσεις για περιβάλλλοντα XMPP και SIP σε επίπεδο Πελάτη και Εξυπηρετητή – Διασύνδεση Πολλαπλών Εξυπηρετητών", Ντίρλης Νίκος
 29. Θέμα: "Μελέτη τεχνικών συσταδοποίησης (clustering) και κατηγοριοποίησης (categorization) για εξόρυξη γνώσης από ροές δεδομένων του παγκόσμιου ιστού με ιδιαίτερη έμφαση σε πραγματικού χρόνου (Online) ημι- εποπτευόμενες τεχνικές", Μαζιώτης Αλέξανδρος
 30. Θέμα: "Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποδομής για την αρχειοθέτηση ιστοσελίδων από το παγκόσμιο ιστό", Χρήστος - Ιωάννης Καλλίγερος
 31. Θέμα: "Τεχνικές υλοποίησης θεματικά εστιασμένων crawlers", Λαδάς Αλέξανδρος
 32. Θέμα: "Διερεύνηση τεχνολογιών XMPP και SIP για τη δημιουργία αποδοτικών υπηρεσιών ενημέρωσης για πελάτες Instant messaging", Στριμπακος Γεωργιος
 33. Θέμα: "Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πρωτότυπης Εφαρμογής Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government Services)", Ειρηνη Σεργιανελη
 34. Θέμα: "Διερεύνηση τεχνολογιών και περιβαλλόντων για την υποστήριξη instance messaging σε επίπεδο πελάτη και εξυπηρετητή - μια υλοποίηση", Μανώλης Βιέννας
 35. Θέμα: "Πολλαπλή στοίχιση ακολουθιών και εφαρμογές στην φυλογενετική ανάλυση και την βιοπληροφορική", Χρονόπουλος Αθανάσιος
 36. Θέμα: "Τεχνικές Επιλογής Σημασιολογικών Υπρεσιών Ιστού και Εξατομίκευσης", Ηρακλή Αλεξόπουλο
 37. Θέμα: "Σύγχρονα θέματα ασφάλειας των ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων", Γράβαλος Ηλίας
 38. Θέμα: "Πειραματική μελέτη αυτοοργανώμενων δομών δεδομένων", Ιωάννης Καμπούρης

2006

 1. Θέμα: “Εξατομίκευση στο περιβάλλον του Σημασιολογικού Ιστού", Παπαγεωργίου Χρήστος 
 2. Θέμα: “Αξιολόγηση Recommendation Συστημάτων: Μεθοδολογίες και Μετρικές”, Μαγκλής Πέτρος 
 3. Θέμα: “Υλοποίηση και εφαρμογή XML Web Services για εξόρυξη και επεξεργασία χρήσιμης γνώσης από βάσεις δεδομένων", Νάκος Κωνσταντίνος 
 4. Θέμα: “Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Παραγωγής Συστάσεων για Βιολογικούς Σπόρους σε Καλλιεργητές", Σταυριανουδάκη Μαρίνα 
 5. Θέμα: "Χρήση κινητών τηλεφώνων για επιχειρησιακή λειτουργία και παροχή υπηρεσιών με υποδομή web services ", Αντωνόπουλος Χαρίλαος 
 6. Θέμα: "Σημασιολογικός σχολιασμός για Web Services", Καραϊσκου Θεοδώρα 
 7. Θέμα: "Μελέτη και υλοποίηση γνωστών αλγορίθμων για fractals και εφαρμογές τους", Κάραλη Χρυσούλα-Στυλιανή 
 8. Θέμα: "Τεχνολογίες Mobile Commerce και Εφαρμογές", Κούκια Σπυριδούλα  
 9. Θέμα: "Μοντελοποίηση χρήστη για εκπαιδευτικές εφαρμογές στο Σημασιολογικό Ιστό ", Λακουμέντας Χρήστος 
 10. Θέμα: "Εκπαίδευση και αξιολόγηση στο περιβάλλον του Σημασιολογικού Ιστού", Λάμπρου Μιχαήλ 
 11. Θέμα: "Interactive multimedia application για εκμάθηση μουσικής", Μακρυδάκης Γεώργιος 
 12. Θέμα: "Χρήση φορητών συσκευών χειρός για επιχειρησιακή λειτουργία και επικοινωνία με web services με εξασφάλιση ποιότητας QoS.", Μπέσσα Σωτηρία  
 13. Θέμα: «Μελέτη και Προσομοίωση Web Services για την Εξυπηρέτηση Επιχειρήσεων μέσω Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», Νταουσάνη Αγγελική 
 14. Θέμα: "Βελτιστοποιημένος αλγόριθμος παροχής Web Services με χρήση έξυπνων ενδιάμεσων", Πάσχου Μυρσίνη 
 15. Θέμα: "Μέθοδοι ταξινόμησης αντιμεταθέσεων με αναστροφές", Σέλλα Ηλία 
 16. Θέμα: "Μοντελοποίηση Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού: Ανάλυση Ποιότητας σε επίπεδο Μοντέλου & Σχεδιαστικά Πρότυπα", Φαλιάγκα Ευανθία 
 17. Θέμα: "Επισκόπηση τεχνικών για σύνδεση, ανάκτηση και ανακάλυψη υπηρεσιών διαδικτύου (Web Services)", Αθανασιάδης Θωμάς  
 18. Θέμα: “Μελέτη Υβριδικών Recommendation Συστημάτων και υλοποίηση ενός Case Study", Μερτης Αριστοτέλης 

1989 - 2005

 1. Θέμα: "Μία αποτελεσματική υλοποίηση του planar point location προβλήματος στη χαρτογραφία", Ελευθεριάδου Δάνα Σεραφείδης Κώστας
 2. Θέμα: "Μελέτη της τριγωνοποίησης απλού πολυγώνου σε γραμμικό χρόνο", Κολλιόπουλος Σταύρος
 3. Θέμα: "Μετατροπή κατανεμημένων πολυπλοκοτήτων σε πολυπλοκότητες χειρότερης περίπτωσης για ορθογώνιες ερωτήσεις", Καλπάκης Κωνσταντίνος
 4. Θέμα: "Επισκόπηση αρχών σχεδιασμού και ανάπτυξης έμπειρων συστημάτων. Μελέτη σχεδιασμού έμπειρου συστήματος για αυτόματη διάγνωση παθήσεων των οστών", Κύργιος Χρήστος
 5. Θέμα: "User Interface και ανάπτυξη ενός ελληνικού GIS", Ξένος Αναστάσιος
 6. Θέμα: "Εισαγωγή στην μονιμότητα των δομών δεδομένων και αποτελεσματική υλοποίηση ενός πλήρους μόνιμου δένδρου", Παπακώστας Αχιλλέας
 7. Θέμα: "Μελέτη Purely Top-Down επαναζυγιστικών μεθόδων για τα ισοζυγισμένα κατά ύψος δέντρα και ειδικότερα για τα ΒΒ-Τrees", Σταματίου Ιωάννης
 8. Θέμα: "Μία τεχνική σύμπτυξης χώρου αραιών πινάκων", Τσουμπρής Απόστολος
 9. Θέμα: "Τα πρώτα βήματα της υλοποίησης του user interface ενός ιατρικού συστήματος εμπειρογνώμονα για αυτόματη διάγνωση παθήσεων των οστών στην πυρηνική ιατρική", Αντωνίου Ευανθία, Λιόλας Γιάννης
 10. Θέμα: "Τα πρώτα βήματα ανάπτυξης ιατρικού συστήματος εμπειρογνώμονα για το σπινθηριγράφημα των οστών", Αγγέλης Δημήτριος, Μπόζας Γιάννης
 11. Θέμα: "Υλοποίηση του kBB-δέντρου", Βουρδαχά Ελένη
 12. Θέμα: "Ταίριασμα προτύπων στο μονοδιάστατο και δισδιάστατο χώρο, ταίριασμα κατά προσέγγιση και εφαρμογές", Ζαχαρής Κωνσταντίνος
 13. Θέμα: "Ιατρικά έμπειρα συστήματα", Καραπαναγιώτης Λάζαρος
 14. Θέμα: "Συλλογή δεδομένων για την κατά πλάκας σκλήρυνση και τη διαγνωστική αξία των προκλητών δυναμικών", Καρατζά Διονυσία-Άννα
 15. Θέμα: "Προκλητά δυναμικά μέθοδος διαχωρισμού του προκλητού δυναμικού από το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Ιδέες για την ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος για διάγνωση της κατά πλάκας σκλήρυνσης", Μπρίκου Αθανασία
 16. Θέμα: "Εξομοίωση του οπτικού νεύρου", Νικήτα Ιωάννα
 17. Θέμα: "Υλοποίηση του dynamic interpolation search νεύρου", Φωτιάδης Ιωάννης
 18. Θέμα: "Προβλήματα κοντινότερων γειτόνων", Φιλοπούλου Σταυρούλα, Χαρχαρίδου Αναστασία
 19. Θέμα: "Loves: A logical verification system¨, Δασκαλοπούλου Ασπασία-Καλιόπη, Κωνσταντίνου Βασίλης
 20. Θέμα: "Ανάλυση και υλοποίηση ενός hidden surface removal αλγορίθμου", Κατσόμαλλος Μιχάλης, Λογοθετίδης Φωκίων
 21. Θέμα: "Αποτελεσματική αποθήκευση γεωμετρικών καμπυλών", Κώτσης Δημήτριος, Μπάγιας Δημήτριος
 22. Θέμα: "Μελέτη των κατανεμημένων δομών δεδομένων και των προβλημάτων τους", Καραμήτσας Δημήτριος
 23. Θέμα: "Η πληροφορική στην επεξεργασία του καρδιοτοκογραφήματος", Κούνουπας Ισίδωρος
 24. Θέμα: "Ένας σειριακός output sensitive αλγόριθμος των Sandeep Sen και John H. Reif για το hidden surface elimination πρόβλημα και η παραλληλοποίηση του", Λυμπερόπουλος Ηλίας
 25. Θέμα: "Μελέτη και σχεδίαση πληροφοριακού συστήματος για την αποτελεσματική αποθήκευση πινάκων ζωγραφικής. Multimedia και pictorial βάσεις δεδομένων", Κορφιάτης Ιωάννης
 26. Κυραμάς Βαγγέλης
 27. Θέμα: "Εισαγωγή στα computer graphics και hidden surface elimination αλγόριθμοι", Μπαξεβανάκη Άννα
 28. Θέμα: "Εισαγωγή στη μοριακή πληροφοριακή", Πετρή Ουρανία
 29. Θέμα: "Ένα expert system για αυτόματη διάγνωση ασθενειών στα οστά με τη βοήθεια της σπινθηρογραφικής εικόνας", Σιώζος Αθανάσιος, Τζανετής Γιάννης
 30. Θέμα: "Πληροφοριακό σύστημα για παρακολούθηση παιδιών με μεσογειακή αναιμία", Σιαμίση Μαργαρίτα, Σπήλιου Άννα, Φαρδή Δήμητρα
 31. Θέμα: "Πολυδιάστατες δομές και partial matching", Μίσθος Σπύρος, Τσουδερός Γεώργιος
 32. Θέμα: "Αλγόριθμοι συμπίεσης αρχείων που περιέχουν γεωμετρικά δεδομένα", Μαργιούλας Βασίλης, Πικράκης Άγγελος
 33. Θέμα: "Διαχείριση αρχείων για αντικείμενα με μεγάλο και μεταβλητό μέγεθος", Μακρής Χρήστος, Μποζάνης Παναγιώτης
 34. Θέμα: "Κατανεμημένη έκδοση του interpolation search tree", Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος, Σβώλος Ανδρέας
 35. Θέμα: "Τομή ορθοκανονικών περιοχών και αλγόριθμοι υπολογιστικής γεωμετρίας", Καπέλιος Βασίλης, Παπαμιχαήλ Γεώργιος
 36. Θέμα: "XBONE - βάση γνώσης", Γεωργοπούλου Διονυσία, Στάμου Δήμητρα
 37. Θέμα: "Μελέτη του προβλήματος προσδιορισμού καρυοτύπου", Τόλη Θεοδώρα, Μπέλλη Ζωή
 38. Θέμα: "Βασικά προβλήματα επεξεργασίας στοιχείων σε λίστα", Ρόμπολα Ελένη
 39. Θέμα: "Ανάλυση και υλοποίηση ενός hidden surface removal αλγορίθμου για οποιαδήποτε πολύεδρα", Κίτσιος Νεκτάριος, Πατρουμπάς Κωνσταντίνος
 40. Θέμα: "Μελέτη μηχανοργάνωσης Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών", Γιολδάσης Γεώργιος, Τζώρτζης Χρήστος
 41. Θέμα: "Ανάκτηση πληροφορίας σε μεγάλου όγκου συλλογές κειμένων", Μάμαλης Βασίλης, Λαφαζάνης Μανόλης
 42. Θέμα: "Μηχανοργάνωση του τμήματος και του εργαστηρίου αιμοδοσίας του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών", Μυλωνά Δάφνη, Παπά Βασιλική
 43. Θέμα: "Πρόγραμμα προσομοίωσης λειτουργίας εγκεφάλου", Κρητικός Χρήστος-Μιλτιάδης
 44. Θέμα: "Εύρεση συντομότερων μονοπατιών και ανίχνευση ενός αρνητικού κύκλου σε ένα προσανατολισμένο γράφο", Παπαστεργίου Αγαμέμνων
 45. Θέμα: "Τέχνη και τεχνολογία. Πληροφοριακό σύστημα πινάκων ζωγραφικής", Αθανασίου Ευαγγελία
 46. Θέμα: "Εξέλιξη, ανάλυση και προοπτικές της multimedia τεχνολογίας", Πανόπουλος Νικόλαος, Φιλιππίδου Δέσποινα, Σταματοπούλου Μαρία, Καραγεωργίου Μαρία
 47. Θέμα: "Μηχανοργάνωση του τμήματος και του εργαστηρίου αιμοδοσίας του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών", Μυλωνά Δάφνη, Παπά Βασιλική
 48. Θέμα: "Hypertext: γενική επισκόπηση και συγκριτική μελέτη", Σταματόπουλος Χρήστος
 49. Θέμα: "Σχεδίαση του user interface ενός expert system για αυτόματη διάγνωση ασθενειών των οστών με τη βοήθεια της σπινθηρογραφικής εικόνας", Δρούγκας Κωνσταντίνος
 50. Θέμα: "Interactive multimedia production", Μπητόπουλος Κωνσταντίνος, Πιπερίδης Σάββας
 51. Θέμα: "Προσθήκη βιβλιοθήκης στρατηγικών ελέγχου σε ένα γενικευμένο αποδείκτη θεωρημάτων", Ματσούκας Σπύρος
 52. Θέμα: "Επισκόπηση στην παράλληλη υπολογιστική γεωμετρία", Αθανασοπούλου Παρασκευή, Ηγουμενίδη Δημητρούλα
 53. Θέμα: "Πρόγραμμα προσομοίωσης λειτουργίας ανθρώπινου εγκεφάλου-νευρικού συστήματος", Σοπρανίδης Ιωάννης, Λαζαρίδης Αλέξανδρος
 54. Θέμα: "Ολοκλήρωση των κανόνων παραγωγής με νευρωνικά δίκτυα για αναπαράσταση γνώσης", Ντόντου Φωτεινή
 55. Θέμα: "Βελτίωση και επέκταση του συστήματος FIRE σε θέματα ομαδοποίησης κειμένων, passage retrieval και ασφάλειας", Αντώνης Κωνσταντίνος, Γκοβόπουλος Αθανάσιος
 56. Θέμα: "Παράλληλοι αλγόριθμοι τομής ευθυγράμμων τμημάτων στο επίπεδο", Μηλιώνης Απόστολος, Παπαδόπουλος Απόστολος
 57. Θέμα: "Βάση δεδομένων για διαχείριση βιοϊατρικής πληροφορίας", Γιορντός Βασίλης, Κούννης Σάββας
 58. Θέμα: "Τεχνικές ανάκτησης πληροφορίας", Κωστίδου Στέλλα
 59. Θέμα: "Μελέτη της εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας, γραφικών animation σε πολυμέσα. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού τίτλου σε πολυμέσα για τα 30 πρώτα χρόνια της ιστορίας του δημοτικού θεάτρου "ΑΠΟΛΛΩΝ" της Πάτρας", Μεταξιώτου Ζωή, Μπαλτά Ελένη
 60. Θέμα: "Μηχανοργάνωση του Ορθοπεδικού Τμήματος του Καραμανδάνειου νοσοκομείου Παίδων Πατρών", Γκάλιου Πηνελόπη
 61. Θέμα: "Βάσεις δεδομένων για multimedia", Γιαννούλη Αγγελική, Κυριακού Χαραυγή
 62. Θέμα: "Αλγόριθμοι και μοριακή βιοπληροφορική", Παναγοπούλου Μαρία
 63. Θέμα: "Σχεδίαση και υλοποίηση ενός εργαλείου προσομοίωσης για την αξιολόγηση βραχυπρόθεσμων σχεδίων παραγωγής", Καζαντζή Βασιλική, Μαργαρίτου Μαρία
 64. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός knowledge-based προσομειωτή flow-shop συστήματος παραγωγής", Σουκάκος Παναγιώτης
 65. Θέμα: "Μηχανοργάνωση μικροβιολογικού τμήματος και τμήματος αιμοδοσίας Καραμανδάνειου νοσοκομείου Παίδων Πατρών", Σαράφη Ελένη, Μάρτζιου Μαρίνα
 66. Θέμα: "Μεταφορά του έμπειρου ιατρικού συστήματος XBONE σε περιβάλλον Windows", Γκατζής Ιωάννης
 67. Θέμα: "Δημιουργία μιας multimedia βάσης δεδομένων για το θέατρο Απόλλων και μελέτη τεχνικών συμπίεσης", Μπαλαούρα Σωτηρία, Χατζή Ειρήνη
 68. Θέμα: "Γενική επισκόπηση του προβλήματος range searching", Τερζής Ανδρέας
 69. Θέμα: "Επισκόπηση επαγωγικών αντικειμενοστραφών βάσεων δεδομένων & πρόταση για επέκταση ενός συστήματος", Στεργίου Κωνσταντίνος
 70. Θέμα: "Επισκόπηση στις αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων & προτάσεις για έρευνα", Καρύμπαλης Ιωάννης
 71. Θέμα: "Μηχανοργάνωση του τμήματος και του εργαστηρίου αιμοδοσίας του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών", Τζήμας Ιωάννης, Χρυσούλης Χρήστος
 72. Θέμα: "Εισαγωγή στην εικονική πραγματικότητα", Γαβιώτης Γιώργος, Παχνέλης Γιώργος
 73. Θέμα: "Tumor Bank: βάση δεδομένων για την αποθήκευση ιατρικών δειγμάτων", Βασιλειάδης Βασίλης, Λαγογιάννης Γεώργιος
 74. Θέμα: "Multimedia ως τέχνη: μια προσέγγιση", Αίσωπος Χρήστος, Εξαρχάκος Παναγιώτης
 75. Θέμα: "Μοντελοποίηση των θεωριών μάθησης & εφαρμογή τους στην πληροφορική", Παναγοπούλου Γεωργία, Σπυροπούλου Δάφνη
 76. Θέμα: "GIS: μελέτη αποθηκευτικών δομών για χωροταξικά δεδομένα", Παναγιώτου Βασίλειος
 77. Θέμα: "Εκμάθηση από απόσταση με τη χρήση του υπολογιστή", Κουτκιάς Κωνσταντίνος, Σαμολαδά Ευδοκία
 78. Θέμα: "Εμπλοκές πιστωτικών καρτών", Αγγέλης Βασίλειος
 79. Θέμα: "JSS υλοποίηση και σχεδιασμός ενός knowledge-based δρομολογητή για job-shop περιβάλλοντα παραγωγής", Παρλαβάντζας Νικόλαος, Λαγουδάκης Μιχαήλ
 80. Θέμα: "Αυτοματοποίηση της παραγωγής εκπαιδευτικών multimedia τίτλων", Καρέλας Φώτιος, Κάκαλου Ιωάννα
 81. Θέμα: "Υλοποίηση μεθόδων εξαγωγής υπογραφών", Hamdeh Hussam, Hilal Tawfik
 82. Θέμα: "Τεχνικές ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού και εκπαιδευτικά δίκτυα", Καρακασίδου Αλεξάνδρα, Κυριακίδου Αλεξάνδρα
 83. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση αναλογικού πολλαπλασιαστή", Ζήσογλου Λάζαρος, Ντούσκας Νικόλαος, Πούλης Ηλίας
 84. Θέμα: "Μηχανοργάνωση του κέντρου και εργαστηρίου του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών", Μπαλάτος Κωνσταντίνος, Παναγοπούλου Γεωργία, Παντελής Αργύριος, Συρμακέσης Σπύρος
 85. Θέμα: "Ασφάλεια ιατρικών δεδομένων παρουσίαση και συγκριτική μελέτη αλγορίθμων ασφαλείας", Ράντος Κωνσταντίνος
 86. Θέμα: "Ανάπτυξη multimedia βάσης δεδομένων για τουριστικές πληροφορίες", Μαυρίδης Δημήτρης, Τσακνάκης Γιάννης
 87. Θέμα: "Υλοποίηση Web Browser", Αντωνιάδης Ιωάννης, Παμαμιχαήλ Δημήτρης
 88. Θέμα: "Εκπαίδευση από απόσταση με εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών και πολυμέσων. Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος", Οικονόμου Ευαγγελία
 89. Θέμα: "Υποστήριξη της Tumor Bank με Expert System", Παπανδρεάδη Αναστασία, Χριστιφάλου Αικατερίνη
 90. Θέμα: "Τα multimedia στο χώρο της εκπαίδευσης. Η εφαρμογή «Βοτανική»", Κατσαούνος Νίκος, Τζελέπης Σπύρος
 91. Θέμα: "Διόρθωση και βελτίωση στο Έμπειρο Ιατρικό σύστημα XBONE", Μελάς Φίλιππος
 92. Θέμα: "Ανάπτυξη multimedia τίτλου για το περιβάλλον", Ζώρζου Χαρά, Φατσέας Ιάσων
 93. Θέμα: "Υλοποίηση Web Server", Ηλιάδου Βασιλική, Τέσση Αγγελική, Ανθή Τσιρογιάννη
 94. Θέμα: "Υλοποίηση εκπαιδευτικού τίτλου πολυμέσων (multimedia) για άτομα με ειδικές ανάγκες με θέμα τη βιβλιοδεσία", Δομπρίδης Θωμάς, Παναγιωτάκη Αγγελική
 95. Θέμα: "Ανάπτυξη εκπαιδευτικού τίτλου για τη ζωγραφική", Βαμβατσίκος Ανδρέας, Μάλτης Ευστάθιος
 96. Θέμα: "Διασύνδεση Web-Server με Βάση Δεδομένων", Μούρνος Γιώργος, Χριστοφορίδης Χρήστος
 97. Θέμα: "Παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) και οι εφαρμογές του", Κάππος Παναγιώτης
 98. Θέμα: "TUBIS: Βάση δεδομένων για την αποθήκευση ιστολογικών και κυτταρολογικών παρασκευασμάτων. Επέκταση και βελτιώσεις", Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Τορτοπίδης Γεώργιος
 99. Θέμα: "Ανάλυση και υλοποίηση ενός Space-Optimal Hidden Line Elimination αλγορίθμου για Isooriented Rectangles", Γιανόπουλος Παναγιώτης, Οικονομοπούλου Ευγενία
 100. Θέμα: "Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη δημιουργία παιχνιδιών", Γεωργιόπουλος Άλκης
 101. Θέμα: "Κατανεμημένη διαχείριση πληροφοριών: βάσεις δεδομένων, ροές εργασίας, εφαρμογές", Γκουγκούση Γεωργία
 102. Θέμα: "Διερεύνηση ερευνητικών προβλημάτων στα γραφικά υπολογιστών", Σταθοράκη Μαρίνα
 103. Θέμα: "Μηχανογράφηση του Τμήματος και του Εργαστηρίου Αιμοδοσίας του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών", Ανυφαντή Θεοδώρα
 104. Θέμα: "Με την βοήθεια τεχνικών Gride File να γίνει αποθήκευση Frame Based (Frame Sliced) υπογραφών", Καραγιάννη Χαρά
 105. Θέμα: "Human-Computer Interaction (HCI). Το σύστημα PELICAN: Μηχανογράφηση του Κέντρου Αιμοδοσίας του ΠΠΓΝΠ", Μποβίλας Κώστας
 106. Θέμα: "Simplex and Half-Space Range Searching", Λιακοπούλου Μάρθα
 107. Θέμα: "Πολυμέσα: μια γενική επισκόπηση", Μουρίκης Πέτρος
 108. Θέμα: "Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για Μικροβιολογικές Καλλιέργειες", Αετοπόυλου Βασιλική, Παντελέων Ευδοκία
 109. Θέμα: "Combinatorial Optimization", Δρινέας Πέτρος
 110. Θέμα: "Αποτελεσματικός σχεδιασμός και υλοποίηση Λεξικού της Ελληνικής γλώσσας για CD-ROM Publishing", Ζέρβας Κωνσταντίνος, Μπέζας Χρήστος
 111. Θέμα: "Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αποτελεσματικών Αλγορίθμων Προγραμματισμού σε Σύνθετα Περιβάλλοντα Παραγωγής/Διανομών", Κορολιός Αριστείδης, Σαράφη Μαρία
 112. Θέμα: "Μέθοδοι εξαγωγής υπογραφών", Μυτιληναίου Ελένη
 113. Θέμα: "Σχεδιασμός και Ανάλυση Αποτελεσματικών Αλγορίθμων Προγραμματισμού σε Σύνθετα Περιβάλλοντα Παραγωγής/Διανομών", (Α).Κορολιός Αριστείδης, Σαράφη Μαρία
 114. Θέμα: "Ανάπτυξη Interactive On-line Spreadsheet πάνω σε WWW server", Πίσκοπος Νικόλαος
 115. Θέμα: "Επέκταση εφαρμογής Multimedia Kiosks. Σύνδεση με κεντρική βάση και με τοπικές βάσεις σε ξενοδοχεία, πρακτορεία κ.τ.λ. Αλλαγή του υπάρχοντος  user interface", Παπανικολάου Γιώργος, Σιούτας Σπύρος
 116. Θέμα: "Υλοποίηση Traffic Management και Cargo Monitoring υπηρεσιών για το λιμάνι της Πάτρας σε περιβάλλον GIS (ARC/INFO)", Πρέντζας Δημήτριος, Δερεκενάρης Γρηγόριος
 117. Θέμα: "Επέκταση εφαρμογής Multimedia Kiosk. Αλλαγή του υπάρχοντος User Interface", Μαλανδρινός Ανδρέας
 118. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων για τα προϊόντα της βιομηχανικής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας Άραξου",  (Α)Κορωναίος Δημήτριος, Παπαλουκάς Γεώργιος
 119. Θέμα: "Ανάπτυξη θέματος για τη Βοτανική της Πρώτης Γυμνασίου", Γεωργάκη Πηνελόπη, Ντεϊμεντέ Σοφία
 120. Θέμα: "Ανάπτυξη Multimedia εφαρμογής για τα εικαστικά", Κάντα Ασπασία, Ρήγκου Μαρία
 121. Θέμα: "Γενική επισκόπηση σε Ι/Ο πολυπλοκότητα (ψάξιμο περιοχής σε d>2 διαστάσεις)", Πρωτόπαπα Μαρία
 122. Θέμα: "Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός πολυμεσικού Web server", Βαμβακούλας Γιάννης, Δεστούνης Παναγιώτης
 123. Θέμα: "Θέματα σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων στη θεωρία γράφων", Καλησιάκης Γρηγόρης
 124. Θέμα: "Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πολυμεσικού λογισμικού για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Αρναουτάκης Παρασκευάς, Μόκας Απόστολος
 125. Θέμα: "Ανάπτυξη και υποστήριξη εργασιών στον κεντρικό WWW Server του Παν/μίου Πατρών (Η περαιτέρω ανάπτυξη του κεντρικού εξυπηρετητή του Παν/μίου Πατρών)", Δροσόπουλος Νικόλαος
 126. Θέμα: "Διακίνηση εγγράφων σε ένα περιβάλλον Intranet", Νταλούκας Βασίλης
 127. Θέμα: "Κράτηση εισιτηρίων μέσω Internet", Μωϋσιάδης Γεώργιος, Τσιάρα Αικατερίνη
 128. Θέμα: "Ηλεκτρονική αναζήτηση εγγράφων στο Intranet μίας επιχείρησης", Τριανταφυλλάκης Αριστείδης
 129. Θέμα: "Ανάπτυξη ενός Extranet για την Τοπική Αυτοδιοίκηση", Γκαντάρας Ιωάννης
 130. Θέμα: "Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής τηλε-εργασίας", Αλεξάκη Σοφία, Χατζημίτσης Μαρίνος
 131. Θέμα: "Δομές Δεδομένων για Hidden Surface Elimination",Τσίχλας Κωνσταντίνος
 132. Θέμα: "Τεχνικές Αποθήκευσης και Διαχείρισης Πολυμεσικών Δεδομένων", Ψάλτης Ελευθέριος
 133. Νικολόπουλος Παναγιώτης
 134. Θέμα: "Ανάπτυξη Εργαλείων για Επεξεργασία και Ανάλυση Μετρήσεων Επίδοσης Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας", Λασκαρίδης Αλέξανδρος, Παπαδήμας Χρήστος
 135. Θέμα: "Χωρική Ανάλυση Δεδομένων Ραδιοκάλυψης Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας", Τσιβόπουλος Δημήτρης, Καββαδίας Χριστόφορος
 136. Θέμα: "Συστήματα Αυτόματης Παραγωγής Πολυμεσικών Τίτλων με Τεχνολογίες Web", Κατσωνοπούλου Ιωάννα
 137. Θέμα: "Υλοποίηση Συστήματος Εικονικής Αγοράς (Virtual Market)", Μπαντράς Ευάγγελος
 138. Θέμα: "Υλοποίηση ενός WWW server και σύνδεσή του με βάση Δεδομένων για τη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος", Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Tσιάμης Ιωάννης
 139. Θέμα: "Τραπεζικές και Χρηματιστηριακές Εφαρμογές με Τεχνολογίες Internet", Χατζηνάκης Στέφανος
 140. Θέμα: "Ανάπτυξη Δικτυακού Πολυμεσικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού για μαθήματα Βιολογίας", Μπουρντένας Λεωνίδας, Δήμας Αθανάσιος
 141. Θέμα: "Ανάπτυξη ενός Πολυμεσικού Τίτλου και το Καρναβάλι της Πάτρας", Παπακίτσου Παρασκευή
 142. Θέμα: "Πολυμεσικός Εκπαιδευτικός τίτλος", Δάρα Αικατερίνη, Παύλου Αλέξανδρος
 143. Θέμα: "Ανάπτυξη και Επέκταση Βάσης Δεδομένων για την Βιολογία", Πετρίδης Νικόλαος, Θεοκλήτου Νικόλας
 144. Θέμα: "Ενδημικά φυτά Πελοποννήσου", Πετσίνης Βασίλης, Ανδριάνης Στάθης
 145. Θέμα: "Μελέτη Αλγορίθμων για Ιnformation Retrieval", Hπειρώτης Παναγιώτης
 146. Θέμα: "Υλοποίηση Συστήματος Virtual Office για εφαρμογές Τηλεργασίας", Επιδέξιος Γεώργιος
 147. Θέμα: "Πολυμεσικός Τίτλος για την Βιοτεχνολογία του Φυτικού Τομέα", Κακαουνάκης Αρτέμης, Συράκης Σωτήρης
 148. Θέμα: "Υλοποίηση εφαρμογής GIS για τη Βιολογία", Καραλόπουλος Αθανάσιος
 149. Θέμα: "Μοντελοποίηση Μοριών με χρήση υπολογιστή", Σοφρωνίου Σοφρώνιος
 150. Θέμα: "Δυναμικό Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου Πρόσβασης στις Dial Up Υπηρεσίες", Ανδρεόπουλος Κων/νος Δράκος Ιωάννης
 151. Θέμα: "Πολυμεσικός Τίτλος με θέμα την αειφορική γεωργία", Στρατούλιας Κων/νος.
 152. Θέμα: "Συσκευές για άτομα με ειδικές ανάγκες", Παπαδήμα Αικατερίνη
 153. Θέμα: "Το Ανάκτορο του Νέστορα στη Πύλο", Παντελιός Μιχάλης Τσίκνας Λάμπρος
 154. Θέμα: "Ανάπτυξη Πολυμεσικού τίτλου με θέμα για τη ζωή και το έργο του ζωγράφου-ποιητή Νίκου Εγγονόπουλου", Σταθοπούλου Μαρία
 155. Θέμα: "Πολυμεσικός Τίτλος με θέμα τον ηλεκτρομαγνητισμό", Αντωνόπουλος Αλέξανδρος , Στεφανίδης Κυριάκος
 156. Θέμα: "Ανάπτυξη προηγμένου συστήματος ενδοδικτύου (intranet) για μικρές ομάδες εργασίας (Closed User Groups) σε περιβάλλον γραφείου", Σακκόπουλος Ευάγγελος 
 157. Θέμα: "Ανάπτυξη Εξυπηρετητή Παγκοσμίου Ιστού για ενημέρωση γύρω από χρηματιστηριακές δραστηριότητες και διαδικασίες", Κατσιακού Φωτεινή Αγγελή Ανδρονίκη
 158. Θέμα: "Χωροταξική Αναζήτηση Δεδομένων", Μπούσγος Φώτης
 159. Θέμα: "Θεωρητική και πειραματική μελέτη των νέων τεχνικών για ψάξιμο και διάταξη στοιχείων στο RAM μοντέλο υπολογισμού", Ψαρράς Κων/νος 
 160. Θέμα: "Μοντελοποίηση Μιμητών Πεπτιδίων", Περδικούρη Αικατερίνη
 161. Θέμα: "Εφαρμογή τεχνικών ανάκτησης πληροφορίας σε συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου", Κόγια Κλεοπάτρα
 162. Θέμα: "Net-Buyers-Cyber - Consumers:Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης", Κεραμύδας Ελευθέριος 
 163. Θέμα: "Τεχνικές σημασιολογικής ανάκτησης κειμένων", Καφτάκη Ροδούλα
 164. Θέμα: "Ομαδοποίηση σημειακών δεδομένων σε γενικευμένο τρισδιάστατο χώρο", Μπρακατσούλας Γεώργιος 
 165. Θέμα: "Ευφυής Εξόρυξη Πληροφορίας από Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων", Ευθυμίου Θωμάς
 166. Θέμα: "Ανάπτυξη client-server εφαρμογής σε Oracle RDBMS", Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ , Δημητριάδης Χαρ
 167. Θέμα: "Περιήγηση σε εικονικό χώρο", Γιανακόπουλος Μιχάλης
 168. Θέμα: "Ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πολυμεσικών δεδομένων μεγάλου όγκου", Ξεργιάς Σπυρίδων
 169. Θέμα: "Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυμεσικού τίτλου παρουσίασης αρχαιολογικού τόπου", Στάθη Ελένη
 170. Θέμα: "Ανάπτυξη πολυμεσικού τίτλου με θέμα τα εικαστικά", Πυλιώτη Ιωάννα
 171. Θέμα: "Ανάπτυξη πολυμεσικού τίτλου με θέμα την Αρχαία Ολυμπία", Αλεξάκης Νικόλαος
 172. Θέμα: "Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής τρισδιάστατου περιβάλλοντος προσαρμοσμένο στις ανάγκες στησίματος εικονικών σκηνικών", Μαϊκαντής Θεόδωρος
 173. Θέμα: "Τεχνικές αναζήτησης στο Διαδίκτυο", Χριστοπούλου Ελένη
 174. Θέμα: "Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και εξαγωγής πληροφορίας με χρήση στατιστικών μεθόδων σε περιβάλλον Microsoft Windows", Μαυριτσάκης Γεώργιος
 175. Θέμα: "Μελέτη και υλοποίηση δομών δεδομένων για ουρές προτεραιότητας (priority queues)", Παναγής Ιωάννης-Δαμαστιανός
 176. Θέμα: "Data Mining σε Πολυδιάστατο Περιβάλλον", Τρανούδης Γεώργιος
 177. Θέμα: "Υλοποίηση αλγορίθμων ομαδοποίησης (clustering) πελατών σε συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου", Ψαράς-Χατζηγεωργίου Αθανάσιος
 178. Θέμα: "Δημιουργία βάσης γνώσης-δεδομένων πεδίου ενός νοήμονος συστήματος διδασκαλίας στο Διαδίκτυο",  Δάλλα Μιρέλα
 179. Θέμα: "Ανάλυση της αντικειμενικότητας των αποδόσεων στο στοίχημα", Λαδερός Δημήτριος
 180. Θέμα: "Μετρικές Διαφοροποίησης Δέντρων Απόφασης", Δαδιώτης Δημήτριος
 181. Θέμα: "Απλή και συνενωτική διαχρονικότητα γενικών διασυνδεδεμένων δομών δεδομένων", Κυριάκος Πετράκος
 182. Θέμα: "Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων για διαχείριση συμβολοσειρών", Θεοδωρίδης Βαγγέλης
 183. Θέμα: "Ανάπτυξη- Παρουσίαση πολυμεσικής εφαρμογής για Έλληνα ζωγράφο (Α)", Παπαβασιλείου Χρήστος
 184. Θέμα: "Ανάπτυξη- Παρουσίαση πολυμεσικής εφαρμογής για Έλληνα ζωγράφο (Β)", Παϊδάς Αλέξανδρος
 185. Θέμα: "Ανάπτυξη- Παρουσίαση πολυμεσικής εφαρμογής για Έλληνα ζωγράφο (Γ)", Μαυρίδης Κυριάκος
 186. Θέμα: "Υλοποίηση adaptive e-Learning Τεχνικών με τη χρήση .Net Framework", Ελευθέριος Λάμπρος
 187. Θέμα: "Μελέτη μεθόδων διαχείρισης δυναμικής προσαρμογής παροχής υπηρεσιών σε υβριδικά δίκτυα internetworks (ασύρματα, κινητά, κ.α.)", Νικήτας Μιχάλης
 188. Θέμα: "Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων για χειρισμό συμπιεσμένων δεδομένων", Φλυτζάνης Δημήτριος
 189. Θέμα: "Μελέτη & υλοποίηση ουρών προτεραιοτήτων (priority queues)", Μιχαλάκης Κώστας
 190. Θέμα: "Θεωρητική μελέτη αυτοοργανώμενων δομών δεδομένων", Σιγάλα Αικατερίνη
 191. Θέμα: "Αποδοτικές συνενωτικά διαχρονικές λίστες ( confluenlty persistent deques)", Παπαδόπουλος Γεώργ.
 192. Θέμα: "Αλγόριθμοι Διαχείρισης και Επεξεργασίας Ακολουθιών Βιολογικών Δεδομένων", Αγγελέτου Σοφία
 193. Θέμα: "Αλγόριθμοι Κατηγοροποίησης και Ανάλυσης Βιολογικών Δεδομένων", Σεϊντη Ειρήνη
 194. Θέμα: "Μελέτη τεχνικών & πειραματική επιβεβαίωση αλγορίθμων διαχείρισης συμβολοσειρών με εφαρμογή σε προβλήματα υπολογιστικής βιολογίας", Δημητροπούλου Μάρθα
 195. Θέμα: "Τεχνικές εξόρυξης γνώσης από Βιολογικά Δεδομένα", Γιαννουλάτου Ελένη
 196. Θέμα: "Μελέτη & Υλοποίηση Προσαρμοστικών Υπηρεσιών για e-learning με τεχνολογία Microsoft.net", Κατσίμπα Θεοδώρα
 197. Θέμα: "Υλοποίηση μηχανισμού συγγραφής και δημοσίευσης online μαθημάτων σε περιβάλλον web based learning", Αδαμοπούλου Πούλια
 198. Θέμα: "Predicting Rules για elearning σύστημα", Ιωάννα Μουσουρούλη
 199. Θέμα: "Predicting Rules σε εφαρμογή e-shop", Διαμάντω Οικονομοπουλου
 200. Θέμα: ""Προχωρημένες τεχνικές και εργαλεία Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε παραθυρικό περιβάλλον - Χρήση 'Προγραμματιστικής Διασύνδεσης Εφαρμογών - API' για υλοποίηση σύλληψης και επεξεργασίας μηνυμάτων συστήματος (message hooking & subclassing). Υλοποίηση σε λεξικογραφική εφαρμογή που ελέγχει και διορθώνει τη γλώσσα στις πληκτρολογούμενες λέξεις (keyboard layout)", Χρίστος Κατσούλας
 201. Θέμα: "Μελέτη θεμάτων ασφάλειας στην ανάπτυξη εφαρμογών σε πλατφόρμες .net & CORBA", Φωτόπουλος Ηλίας
 202. Θέμα: "Δημιουργία περιβάλλοντος επίσκεψης και ενημέρωσης για εκπαιδευτικά θέματα με χρήση έξυπνων με χρήση έξυπνων συσκευών χειρός (handhelds, pocket pc)", Κανελλοπούλου Μαρία
 203. Θέμα: "e-commerce Intelligence: μέτρηση, ανάλυση και μελέτη της απόδοσης Online stores", Ντέλα Κωνσταντίνα
 204. Θέμα: "Μελέτη και ανάλυση της ιστορίας,  των προδιαγραφών, των βασικών εργαλείων της XML (Extensible Markup Language) καθώς  και παρουσίαση των βοηθητικών γλωσσών της(XLINK, XPOINTER, XPATH)", Δημητριάδης Νίκος
 205. Θέμα: "Περιγραφή του Σημασιολογικού Παγκόσμιου Ιστού (Semantic Web) καθώς και των Οντολογιών Παγκόσμιου Ιστού (Web Ontology) ως ξεχωριστό στρώμα του", Κατσούλας Στάθης
 206. Θέμα: "Αξιολόγηση Τεχνικών και εργαλείων προγραμματισμού σε φορητές συσκευές με παραθυρικό περιβάλλον (PalmSize, Pocket PC, Pocket PC 2002 ). Παράδειγμα Ανάπτυξης ολοκληρωμένης εφαρμογής λήψης και ασύρματης αποστολής Παραγγελιών.", Ανδρέας Στυλιανού
 207. Θέμα: "Υλοποίηση υπηρεσίας κατηγοριοποίησης στο διαδίκτυο με χρήση αρχιτεκτονικής web services", Κυπριανός Οικονομίδης
 208. Θέμα: "Support Vector Machines για την ταξινόμηση Βιολογικών Δεδομένων", ΜΕΝΕΓΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 209. Θέμα: "Μελέτη Οντολογιών για το χώρο της Βιο-Πληροφορικής", ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 210. Θέμα: "Τεχνικές προσαρμοστικής παράθεσης, πλοήγησης παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού  μέσω διαδικτύου", ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
 211. Θέμα: "Ανάπτυξη εφαρμογής web για την παρακολούθηση τηλεπικοινωνιακή κίνησης με χρήση τεχνολογίας SVG", ΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 212. Θέμα: "Αλγόριθμοι Διαχείρισης και Επεξεργασίας Συμβολοσειρών στη Δευτερεύουσα μνήμη", ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 213. Θέμα: "Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων σε RAM", ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 214. Θέμα: "Δομές Δεδομένων για αναζήτηση IP διεύθυνσης", ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ
 215. Θέμα: "Μελέτη και υλοποίηση Ουρών Προτεραιότητας Ελαχίστου-Μεγίστου (Min-Max Heaps)", ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 216. Θέμα: "Web Intelligence (1)", ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ
 217. Θέμα: "Ανάπτυξη συνεργατικών εφαρμογών με τεχνολογίες Διαδικτύου σε περιβάλλον .ΝΕΤ", ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
 218. Θέμα: "Μελέτη και Σχεδιασμός Μηχανισμού Ανακάλυψης Υπηρεσιών Υπερμέσου (Hypermedia Service Discovery Mechanism)", ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ
 219. Θέμα: "Σχεδιασμός Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών Ταξινομικού Υπερκειμένου", ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ
 220. Θέμα: "Συστήματα Παραγωγής Ταξιδιωτικών Συστάσεων", ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΣ
 221. Θέμα: "Χρήση Οντολογιών για την Προσωποποίηση Web Εφαρμογών (1)", ΤΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 222. Θέμα: "Web Usage Mining for Learning Environments", ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ
 223. Θέμα: "Web Intelligence (2)", ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΡΙΝΑΣ
 224. Θέμα: "Χρήση Οντολογιών για την Προσωποποίηση Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου", ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 225. Θέμα: "Μελέτη τεχνικών αναζήτησης και αρχιτεκτονικής της τεχνολογίας web service", ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΕΛΑ
 226. Θέμα: "Τεχνικές ανταλλαγής  ημι-δεδομένων πληροφοριών με χρήση web service για τηλεπικοινωνιακά δεδομένα", ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
 227. Θέμα: "Χρήση της τεχνολογίας UML στη διαδικασία ανάπτυξης υπηρεσίας διαχείρισης πόρων", ΓΚΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
 228. Θέμα: "Επεξεργασία και ανάλυση βιολογικών δεδομένων", ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 229. Θέμα: "Τεχνικές προσωποποίησης και χρήση μέσω κινητού για Περιβάλλον εκπαιδευτικού λογισμικού με τεχνολογία .ΝΕΤ", ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 230. Θέμα: ""Σηµασιολογική Εξόρυξη Γνώσης από το Web", Κοζώνης Μάριος
 231. Θέμα: "Χρήση Τεχνικών Ανάκτησης Πληροφορίας για υλοποίηση On-Line Data Mining Συστηµάτων ", Παπαδάκης Mάριος
 232. Θέμα: "Πολυµεσικό Λεξικό Βιοπληροφορικής", Μιχέλη Παναγιώτα
 233. Θέμα: "∆οµές ∆εδοµένων για δυναµική δεικτοδότηση ηµιδοµηµένης XML πληροφορίας", Σταµατόπουλος Γεώργιος
 234. Θέμα: ""Eφαρµογή τεχνικών web mining σε δεδοµένα χρήσης ενός e-shop για την παραγωγή recommendetions", Αρέστη Ανδρέας
 235. Θέμα: "Λογισµικό διαχείρισης & επεξεργασίας µουσικών δεδοµένων", Κουτσαναστάση Παναγιώτα
 236. Θέμα: "Έρευνα OpenSource εφαρµογών για την παροχή υπηρεσιών αποµακρυσµένης εκπαίδευσης & διαχείρισης πληροφορίας σε Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα", Κουζέλη Αλεξάνδρα
 237. Θέμα: "Μελέτη & επέκταση συνεργατικών εφαρµογών & δικτυακών πυλών σε περιβάλλον Microsoft Windows", Παναγιώτου Χρήστος
 238. Θέμα: "Αναζήτηση web services µε εξασφάλιση ποιότητας", ∆ιαµαντοπούλου Βασιλική
 239. Θέμα: "∆ιαχείριση web services που υποστηρίζουν διαδικασίες workflow", Παπακωνσταντίνου Κων.
 240. Θέμα: "Υπολογισµός και πολιτικές QoS για δυναµική επιλογή web services", Μακρυπούλιας Ιωάννης
 241. Θέμα: "∆ιασφάλιση ασφάλειας και ποιότητας σε web services για διαδικασίες ηλεκτρονικού εµπορίου", Kαψάλης Παναγιώτης
 242. Θέμα: "Σηµασιολογικός Ιστός (semantic web) αρχές και διαθέσιµα τεχνολογικά περιβάλλοντα", Τορονίδης ∆ηµήτριος
 243. Θέμα: "Προηγµένες εφαρµογές σε Σηµασιολογικό Ιστό(semantic web)", Πλέγας Ιωάννης
 244. Θέμα: "Ερωτήµατα Επιλογής σε Συστήµατα ∆ιαχείρισης Χρονικών Βάσεων ∆εδοµένων (TDBMS) µε χρήση δοµών βασισµένων σε δέντρα προτεραιότητας (Priority Search Trees).", Μουζάκης Παναγιώτης
 245. Θέμα: "Τεχνικές online ανάλυσης δεδοµένων OLAP", Salem Tarec
 246. Θέμα: "Ψηφιοποίηση πολιτισµικών χώρων – Εικονικό Μουσείο", Κανάκης Αθανάσιος
 247. Θέμα: "Μελέτη αλγορίθµων και τεχνικών Computer Graphics και Animation, πιλοτική υλοποίηση εφαρµογής για τρισδιάστατες παρουσιάσεις πραγµατικού χρόνου", Νικολάου ∆ηµήτριος
 248. Θέμα: "Κατασκευή εργαλείου διαχείρισης κινούµενης εικόνας", Καστούµη Παναγιώτα
 249. Θέμα: "Προηγµένη Μηχανή Αναζήτησης Εικόνων", Πετρογιάννη Σοφία
 250. Θέμα: "Υλοποίηση λογισµικού εισαγωγής µετα-δεδοµένων σε ψηφιακό πολιτισµικό πληροφοριακό υλικό", Λεονάρδου Αγγελική
 251. Θέμα: "Αλγόριθµοι ∆ιαχείρισης και Επεξεργασίας Βιολογικών Ακολουθιών Με Βάρη και Εφαρµογές τους.", Μεντζελιώτου ∆έσποινα
 252. Θέμα: "Μελέτη model driven αρχιτεκτονικών για την προδιαγραφή Data-Intensive Web Εφαρµογών", ∆ηµητρακοπούλου ∆ήµητρα
 253. Θέμα: "Έρευνα OpenSource εφαρµογών για την παροχή υπηρεσιών αποµακρυσµένης εκπαίδευσης και διαχείρισης πληροφορίας σε εκπαιδευτικά ινστιτούτα", Τσατσαράγκος Ιωάννης
 254. Θέμα: "Μελέτη και επέκταση συνεργατικών εφαρµογών και δικτυακών πυλών σε περιβάλλον Microsoft Windows", ∆εµεσούκας Ιωάννης
 255. Θέμα: "Σηµασιολογικό Συνεργατικό Φιλτράρισµα στο Web", Αλεξάνδρα Πούντζα

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Έρευνα Διπλωματικές Εργασίες