Βιβλία

  1. Δ. Σοφοτάσιος, Π. Σπυράκης, Β. Τριανταφύλλου, Ι. Χατζηλυγερούδης, «Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής», Εκδόσεις GUTEMBERG & ΕΑΙΤΥ, 2002
  2. Α.Τσακαλίδης, «Δομές Δεδομένων» , Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Β’ έτους, Τμήμα Μηχ.Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1995. (Επανέκδοση 2004)
  3. Α.Τσακαλίδης, «Προχωρημένες Δομές Δεδομένων και Computer-Γραφικά», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Δ’ έτους, Τμήμα Μηχ.Η/Υ, Πανεπιστήμιο Πατρών,1995. (Επανέκδοση 2005).
  4. Α.Τσακαλίδης, «Υπολογιστική Γεωμετρία», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2003.
  5. Ελένη Κολοκούρη, Κωνσταντίνος Μάρκελλος, Πηνελόπη Μαρκέλλου, Μαρία Ρήγκου, Σπύρος Συρμακέσης, Αθανάσιος Τσακαλίδης, Αθανάσιος Ψαράς-Χατζηγεωργίου «e-Επιχειρείν»  Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2002
  6. Μάρκελλος, Κ., Μαρκέλλου, Π., Ρήγκου, Μ., Συρμακέσης, Σ. & Τσακαλίδης Α, “e-Επιχειρείν: Από την ιδέα στην υλοποίηση”,  Ελληνικά Γράμματα, CTI Press,  ISBN 960-442-223-5, Αθήνα 2006.
Βρίσκεστε εδώ: Home Έρευνα Βιβλία