Προπτυχιακα Μαθηματα

Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του ΤΜΗΥΠ

Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική

Bioinformatics

Εισαγωγή στη χρήση αλγορίθμων για αποτελεσματική διαχείριση και αποθήκευση συμβολοσειρών (strings) και ακολoυθιών (sequences) βιολογικών δεδομένων. Αλγόριθμοι ακριβούς ταιριάσματος προτύπου (Boyer-Moore, Knuth-Morris-Pratt, Karb-Rabin) και πολλαπλών προτύπων.

Ανάκτηση Πληροφορίας

Εισαγωγικές έννοιες (διαδικασία χρήστη, λογική αναπαράσταση κειμένων, διαδικασία ανάκτησης).  Μετρικές εκτίμησης απόδοσης ανάκτησης  (ανάκληση, ακρίβεια, μέση ακρίβεια, R-ακρίβεια, ιστογράμματα ακρίβειας, αρμονικός μέσος όρος, μετρικές προσανατολισμένες στο χρήστη).

Attachments:
Download this file (1o_anakthsh.ppt)1ο Φροντιστήριο[1ο Φροντιστήριο]1371 Kb
Download this file (2o_anakthsh.ppt)2ο Φροντιστήριο [2ο Φροντιστήριο]926 Kb
Download this file (3o_anakthsh.ppt)3ο Φροντιστήριο [3ο Φροντιστήριο ]1085 Kb
Download this file (4o_anakthsh.ppt)4ο Φροντιστήριο [4ο Φροντιστήριο ]1004 Kb
Download this file (5o_anakthsh.ppt)5ο Φροντιστήριο [5ο Φροντιστήριο ]457 Kb
Download this file (6o_anakthsh.ppt)6ο Φροντιστήριο[6ο Φροντιστήριο]488 Kb
Download this file (7o_anakthsh.ppt)7ο Φροντιστήριο_a[7ο Φροντιστήριο_a]204 Kb
Download this file (compression.ppt)Παρουσίαση Αλγορίθμων Συμπίεσης Κειμένων[ ]346 Kb
Download this file (frod7.ppt)7o Φροντιστήριο_b[7o Φροντιστήριο_b]3326 Kb
Access this URL (http://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/ir/frontisthrio_anakthshs_2016_2017.rar)frontisthrio_anakthshs_2016_2017.rar[ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 2016-2017 KAI ΚΩΔΙΚΑΣ PROJECT]0 Kb
Access this URL (http://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/ir/front_11_2014.pptx)Φροντιστήρια 2014_2015 (α)[ ]3239 Kb
Access this URL (http://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/ir/info/front_2013.zip)front_2013.zip[Συμπληρωματικό υλικό φροντιστηρίων 2013-2014]49766 Kb
Access this URL (http://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/ir/info/front_b.ppt)Φροντιστήρια 2014_2015 (β)[Φροντιστήρια 2014_2015 (β)]2620 Kb
Download this file (hadoop-spark.pdf)Ένατο φροντιστήριο (hadoop και spark )[Ένατο φροντιστήριο (hadoop και spark )]2208 Kb
Download this file (index_structures.ppt)8η παρουσίαση - δομές δεικτοδότησης[ ]1062 Kb
Download this file (inform_retr3.ppt)3η Παρουσίαση 2019[3η Παρουσίαση 2019]436 Kb
Download this file (infor_retr1_2019.ppt)Πρώτη παρουσίαση 2019[Πρώτη παρουσίαση 2019]5607 Kb
Download this file (infor_retr2.ppt)2η Παρουσίαση_2019 (Μετρικές Ανάκτησης /Μοντελοποίηση & Μοντέλα Ανάκτησης)[2η Παρουσίαση_2019 (Μετρικές Ανάκτησης Πληροφορίας/Μοντελοποίηση & Μοντέλα Ανάκτησης)]2466 Kb
Download this file (infor_retr4.ppt)4η παρουσίαση εναλλακτικά συνολοθεωρητικά μοντέλα)[ ]323 Kb
Download this file (inf_ret_5_lsi.ppt)5η Παρουσίαση (Latent Semantic Indexing (Λανθάνουσα Σημασιολογική Δεικτοδότηση))[ ]555 Kb
Download this file (inf_ret_web-67.pdf)Έκτη-έβδομη παρουσίαση[Έκτη-έβδομη παρουσίαση]6090 Kb
Download this file (ir2013_4.ppt)Συμπληρωματικές Ασκήσεις/Θέματα[ ]568 Kb
Download this file (Lect_9.PPT)9η παρουσίαση (Δομές Δεικτοδότησης στη Δευτερεύουσα Μνήμη)[ ]492 Kb
Download this file (Sentiment Analysis.pdf)Όγδοο φροντιστήριο (sentiment analysis)[Όγδοο φροντιστήριο (sentiment analysis)]1870 Kb

Ευφυής Προγραμματισμός

AI

Συναρτησιακός Προγραμματισμός-Γλώσσα LISP: Συμβολικές εκφράσεις, Βασικές συναρτήσεις, Ορισμός συναρτήσεων-πρόγραμμα, Ανάθεση-Let, Έλεγχος ροής-if, cond, dolist, do, dotimes, Αναδρομή, Δομές, Είσοδος-έξοδος.

Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης

Εισαγωγικές Έννοιες (διαδικασία εξόρυξης, κατηγοριοποίηση μεθόδων εξόρυξης, επισκόπηση εργασιών εξόρυξης), Αλγόριθμοι Κατηγοριοποίησης (Naive Bayes, k-NN, Δέντρα Απόφασης: ID3-C4.5), Μάθηση Κανόνων (Προτασιακών, Πρώτης Τάξεως, Επαγωγική Μάθηση).

Θέματα Υπολογιστικής Όρασης και Γραφικής

Α΄ Μέρος: Υπολογιστική Όραση: Σχηματισμός εικόνων και οπτικοί αισθητήρες. Στοιχεία Προοπτικής Γεωμετρίας. Βαθμονόμηση κάμερας, ορθογραφική προβολή σκηνής, γραμμικοί και μη-γραμμικοί αλγόριθμοι εκτίμησης εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων κάμερας. Φωτομετρία, Σκίαση και Χρώμα. Πολυδιάστατα (διδιάστατα και τριδιάστατα) συστήματα επεξεργασίας. Πολυδιάστατα  γραμμικά Συστήματα και ανάλυση Fourier με έμφαση στα φίλτρα Gabor και κυματίδια. Ανάλυση εικόνων σε πολλαπλές κλίμακες, πυραμίδες εικόνων. Ανάλυση Υφής: Φράκταλς, φίλτρα Gabor, Κατανομές μεγέθους. Κατάτμηση εικόνων. Βασικά  μη-γραμμικά συστήματα για ανάλυση σχημάτων και εικόνων. Στερέοψη και γεωμετρία πολλαπλών εικόνων, ανακατασκευή  σκηνής από δύο εικόνες και από πολλαπλές εικόνες. Ευθυγράμμιση-στοίχιση, Μωσαϊκά, Μεταμόρφωση εικόνων. Σύνθεση εικόνας υψηλής ευκρίνειας, από ακολουθία εικόνων χαμηλής ευκρίνειας. Εκτίμηση οπτικής ροής και Κίνησης.

Β΄ Μέρος: Υπολογιστική Γραφική: Εισαγωγή στα Γραφικά: Περιοχές,εφαρμογές,διεπαφές,3δ-μοντέλα,σωλήνωση γραφικών, απόδοση, αποθήκευση εικόνων. Μοντελοποίηση Αντικειμένων: Γραμμές, επιφάνειες, σφαίρες, πολύγωνα, καμπύλες, καμπύλες επιφάνειες –Bezieer, Β-splines, Hermite, Rational. Προχωρημένα θέματα, δένδρα, έδαφος, υγρά, αέρια, φωτία. Ορατότητα: Αποκοπή μη ορατών αντικειμένων. Απόκρυψη μη ορατών επιφανειών-αντικειμένων (αλγόριθμοι: painter, depth sort, z-buffer, back face elimination, Warnock, binary space partitioning, polygon clipping). Γεωμετρικές Δομές Δεδομένων. Φωτορεαλιστική:Σκίαση Επιφανειών, πηγές φωτός, ανάκλαση/διάθλαση κλπ. Υφή, απόδοση υφής σε δύο και τρεις διαστάσεις.

Attachments:
Download this file (CG project 2014-2015.pdf)CG project 2014-2015.pdf[ ]767 Kb
Download this file (Graphics_1.pdf)Graphics_1.pdf[ ]7004 Kb
Download this file (Graphics_2.pdf)Graphics_2.pdf[ ]3393 Kb
Download this file (Graphics_3.pdf)Graphics_3.pdf[ ]2479 Kb
Download this file (Graphics_4.pdf)Graphics_4.pdf[ ]847 Kb
Download this file (Graphics_5.pdf)Graphics_5.pdf[ ]1061 Kb

Διαχείριση Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό και Γλωσσικά Εργαλεία

Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετηθούν διεξοδικά οι εφαρμογές και τα εργαλεία Γλωσσικής Τεχνολογίας που έχουν υιοθετηθεί από τη διεθνή κοινότητα και έχουν ως στόχο τη βελτίωση της πρωτογενούς λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης δυναμικών δεδομένων κειμένου αλλά και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών προς τους χρήστες που αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα αυτά.

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή: Ορισμός. Ιστορική Επισκόπηση. Επιστημονικές Περιοχές. Ευχρηστία Υπολογιστικών Συστημάτων. Θεωρητική Θεμελίωση: Γνωσιακά μοντέλα. Το μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή.

Δομές Δεδομένων

 Data Structures

Ύλη: Διάταξη στοιχείων, Διάταξη στοιχείων σε κύρια μνήμη, Bubblesort, Heapsort με ανάλυση, Quicksort με ανάλυση, Διάταξη στοιχείων σε δευτερεύουσα μνήμη. Δομημένοι τύποι στοιχείων, array, record, file, σωροί και ουρές, ουρές με προτεραιότητα, πίστες, δένδρα. O Γραμμικός Median-Aλγόριθμος. Tο πρόβλημα του Λεξικού. Συνοπτικές δομές δεδομένων, Δυϊκό ψάξιμο, Interpolation-ψάξιμο, Binary Interpolation-search, Interpolation-ψάξιμο για άγνωστες μη ισοπιθανές κατανομές. Δυναμικές συνοπτικές δομές δεδομένων. Eκτενείς δομές δεδομένων, ισοζυγισμένα δένδρα, AVL-δένδρο, Kόκκινο-Mαύρο Δένδρο ή BB-δένδρο, το BB[α] δένδρο, Yβριδικές δομές δεδομένων, Tries, Δυναμικό Interpolation ψάξιμο, Tο interpolation search tree (IST), Tο ψάξιμο στο interpolation search tree. Union-find, Hashing, Hashing με αλυσίδες, Συζήτηση των υποθέσεων και του χώρου, Hashing με ανοικτή διεύθυνση (open addressing), Extendible Hashing.

Attachments:
Download this file ((a,b)-AVL-trees_final.pdf)ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2018[ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2018]1266 Kb
Download this file ((a,b)-AVL-trees_final_2019.pdf)Πέμπτη-έκτη παρουσίαση Μακρής 2019[Πέμπτη-έκτη παρουσίαση Μακρής 2019]2373 Kb
Download this file (0-Data-Structures-Intro.pdf)ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2019[ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2019]687 Kb
Download this file (10-Hashing.pdf)10-Hashing.pdf[ ]1712 Kb
Download this file (11-Priority Queues.pdf)11-Priority Queues.pdf[ ]1471 Kb
Download this file (12-Persistent-DS.pdf)12-Persistent-DS.pdf[ ]511 Kb
Download this file (12-Union-Find.pdf)12-Union-Find[ ]578 Kb
Download this file (3-STL lib.pdf)Παράδειγμα Βιβλιοθηκών 1 2019[Παράδειγμα Βιβλιοθηκών 1 2019]1695 Kb
Download this file (3-STL.pdf)3-STL lib[ ]1626 Kb
Download this file (4-(a,b)-AVL-trees.pdf)4-(a,b)-AVL-trees.pdf[ ]821 Kb
Download this file (5-Boost.pdf)5-Boost Graph lib[ ]1557 Kb
Download this file (6-JDSL lib.pdf)6-JDSL lib[ ]721 Kb
Download this file (6-RedBlack Trees.pdf)6-RedBlack Trees[ ]853 Kb
Download this file (8-B-Trees.pdf)8-B-Trees.pdf[ ]994 Kb
Download this file (8-Trie-Suffix Trees_IST.pdf)ΕΒΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ 2019-α[ΕΒΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ 2019-α]702 Kb
Download this file (8-Επιμερισμένη Πολυπλοκότητα.pdf)8-Επιμερισμένη Πολυπλοκότητα.pdf[ ]1470 Kb
Download this file (9-Splay-Trees.pdf)9-Splay-Trees.pdf[ ]878 Kb
Download this file (9-Trie-Suffix Trees.pdf)9-Trie-Suffix Trees.pdf[ ]1193 Kb
Download this file (9_IST.pdf)ΕΒΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ 2019-β[ΕΒΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ 2019-β]1145 Kb
Download this file (9_IST_2019.pdf)Έβδομη παρουσίαση Μακρής 2019[Έβδομη παρουσίαση Μακρής 2019]1266 Kb
Download this file (9_veb_2019.pdf)Ένατη παρουσίαση (β) Μακρής 2019[Ένατη παρουσίαση (β) Μακρής 2019]1114 Kb
Access this URL (https://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/makris/ab_example.pdf)ab_example.pdf[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (2,4) δένδρου_2019]0.2 Kb
Download this file (amortized.pdf)ENATH ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ 2019 (α)[ENATH ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ 2019 (α)]279 Kb
Access this URL (https://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/makris/amortized2018.pdf)ΕΚΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2018[ΕΚΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2018]0.2 Kb
Download this file (Array_Initialization.pdf)Array Initialization[ ]163 Kb
Download this file (errata1.pdf)errata1.pdf[errata1.pdf]80 Kb
Download this file (errata2.pdf)errata2.pdf[ ]44 Kb
Download this file (Foitites-Vathmologio-DS.txt)Δείγμα μορφής αρχείου για πειράματα project Δομών Δεδομένων 2019[Δείγμα μορφής αρχείου για πειράματα project Δομών Δεδομένων 2019 ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ PROJECT NA ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ.]0.6 Kb
Download this file (FRONT_2.pdf)2-Searching[ ]596 Kb
Access this URL (https://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/makris/hashing2018.pptx)ΟΓΔΟΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (HASHING) 2018[ΟΓΔΟΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (HASHING) 2018 ]0.2 Kb
Download this file (lec6_AVL_Cpp.pdf)7-AVL_Cpp[ ]637 Kb
Download this file (Lecture_Sorting_2016_2017.pdf)1-Sorting[ ]1677 Kb
Download this file (les2_makris_final.ppt)ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ 2019[ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ 2019]4504 Kb
Download this file (les_1_DS _2018.ppt)les_1_DS _2018.ppt[ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2017-2018]751 Kb
Download this file (les_2_ds_2019.ppt)ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2019[ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2019]2218 Kb
Download this file (les_2_sorting_2018.ppt)ΤΡΙΤΗ KAI ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2017-2018[ΤΡΙΤΗ KAI ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2017-2018]7101 Kb
Download this file (les_fourth_makris_2019.ppt)Τέταρτη παρουσίαση Μακρής 2019[Τέταρτη παρουσίαση Μακρής 2019]2234 Kb
Access this URL (http://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/makris/persist_2018.pptx)ENATH ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2018[ENATH ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2018]0.2 Kb
Download this file (persist_2018_2019.pdf)Ένατη παρουσίαση (α) Μακρής 2019[Ένατη παρουσίαση (α) Μακρής 2019]624 Kb
Download this file (persist_2019.pdf)Ένατη παρουσίαση (α) Μακρής 2019[Ένατη παρουσίαση (α) Μακρής 2019]624 Kb
Download this file (PROJECT-DS-2019.pdf)PROJECT_2019[PROJECT_2019]90 Kb
Access this URL (https://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/makris/project_data_structures_2018.zip)PROJECT 2017-2018 (μαζί με dataset)[PROJECT 2017-2018 (μαζί με dataset)]0.2 Kb
Access this URL (https://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/makris/suffix2018.pptx)ΕΒΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2018 (TRIES/SUFFIX)[ΕΒΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2018 (TRIES/SUFFIX)]0.2 Kb
Access this URL (http://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/makris/uf_2018.pptx)ΔΕΚΑΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2018[ΔΕΚΑΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2018]0.2 Kb
Download this file (uf_2018_9.pdf)ENATH ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ 2019 (β)[ENATH ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ 2019 (β)]952 Kb
Access this URL (http://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/makris/weightedunion.pdf)ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ WEIGHTED UNION[ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ WEIGHTED UNION]0.2 Kb
Download this file (ylh2018-2019.txt)ΥΛΗ 2018-2019[ΥΛΗ 2018-2019]1 Kb
Download this file (Παρουσιάση_Καναβός_21_3_2019_RedBlack Trees.pdf)Πρώτη παρουσίαση Καναβός 2019[Πρώτη παρουσίαση Καναβός 2019]794 Kb
Βρίσκεστε εδώ: Home Μαθήματα Προπτυχιακά