Προπτυχιακα Μαθηματα

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ι

27
Μαϊ 2011

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στον οντοκεντρικό (ή αντικειμενοστρεφή) προγραμματισμό. Σαν εργαλείο χρησιμοποιείται η γλώσσα Java.

Η ύλη περιλαμβάνει: Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Οι έννοιες αντικείμενο, ιδιότητες, κλάση, στιγμιότυπο. Ιεραρχία κλάσεων, γενίκευση, εξειδίκευση. Κληρονομικότητα. Πλεονεκτήματα αντικειμενοστρεφούς προγ/μού. Εισαγωγή στη Java-γενικά χαρακτηριστικά. Τύποι εφαρμογών. Ορισμός κλάσεων, στιγμιοτύπων. Μέθοδοι και μεταβλητές. Java και C-Βασική βιβλιοθήκη Java. Κληρονομικότητα. Κατηγορίες κλάσεων. Διεπαφές. Χειρισμός εξαιρέσεων. ΝήματαΤαυτόχρονος
προγραμματισμός. Προσπέλαση αρχείων.

Στοιχεία: 23Υ134, Υποχρεωτικό Μάθημα, 2ου Εξαμήνου 
Διδάσκων: Χατζηλυγερούδης, Φωκά, Χριστοδούλου
Website: http://mmlab.ceid.upatras.gr/aigroup/undergrad/java/