Προπτυχιακα Μαθηματα

Διαχείριση Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό και Γλωσσικά Εργαλεία

27
Μαϊ 2011

Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετηθούν διεξοδικά οι εφαρμογές και τα εργαλεία Γλωσσικής Τεχνολογίας που έχουν υιοθετηθεί από τη διεθνή κοινότητα και έχουν ως στόχο τη βελτίωση της πρωτογενούς λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης δυναμικών δεδομένων κειμένου αλλά και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών προς τους χρήστες που αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα αυτά.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το μάθημα συνοψίζονται στις ακόλουθες:Text Mining. N-Grams.Εξαγωγή Πληροφορίας από Δεδομένα Διαδικτύου. Οντολογίες. Ο Πολυγλωσσικός Παγκόσμιος Ιστός. Question-Answering.

Στοιχεία: 23444, Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Διδάσκων: Χατζηλυγερούδης Γ., Καθηγητής
Website: