Προπτυχιακα Μαθηματα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

27
Μαϊ 2011

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή: Ορισμός. Ιστορική Επισκόπηση. Επιστημονικές Περιοχές. Ευχρηστία Υπολογιστικών Συστημάτων. Θεωρητική Θεμελίωση: Γνωσιακά μοντέλα. Το μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή.

Το μοντέλο διάδρασης χρήστη συστήματος κατά Norman. Κατανεμημένα γνωσιακά μοντέλα. Αισθητήρια αντίληψη: Οπτική αντίληψη. Νόμοι Οργάνωσης οπτικών ερεθισμάτων. Προσοχή και Μνήμη. Οργάνωση γνώσης και νοητικά μοντέλα: Θεωρίες αναπαράστασης και οργάνωσης γνώσης. Νοητικά μοντέλα. Η χρήση μεταφορών στη διάδραση χρήστη-συστήματος. Ιδεατά μοντέλα συστήματος (conceptual models). Κοινωνικά χαρακτηριστικά ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τεχνολογίες αλληλεπίδρασης: Συσκευές. Στυλ Αλληλεπίδρασης. Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας. Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων: Εισαγωγή. Αρχές σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων. Οδηγίες σχεδιασμού. Σχεδίαση εικονιδίων. Σχεδίαση διεπιφανειών διαδικτύου. Μεθοδολογίες σχεδιασμού. Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων: Keystroke Level Analysis. Cognitive Walkthrough. Heuristic Evaluation. Πειραματικές μέθοδοι. Ελεγχόμενη πειραματική λειτουργία. Thinking aloud protocol. Διερευνητικές μέθοδοι. Σχεδίαση στο διαδίκτυο. Ευχρηστία εφαρμογών. Σχεδίαση αλληλεπίδρασης στο διαδίκτυο. Οδηγίες σχεδιασμού διεπαφής πολυμέσων. Οδηγίες σχεδιασμού και πρόσβασης για υπερήλικες και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στοιχεία: 235568, Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Διδάσκων: Τσιώλης (407)
Website: