Προπτυχιακα Μαθηματα

Ευφυής Προγραμματισμός

27
Μαϊ 2011

AI

Συναρτησιακός Προγραμματισμός-Γλώσσα LISP: Συμβολικές εκφράσεις, Βασικές συναρτήσεις, Ορισμός συναρτήσεων-πρόγραμμα, Ανάθεση-Let, Έλεγχος ροής-if, cond, dolist, do, dotimes, Αναδρομή, Δομές, Είσοδος-έξοδος.

Εφαρμογές ΤΝ σε LISP. Προγραμματισμός Βασισμένος σε Κανόνες, Ευφυή Συστήματα Βασισμένα σε Κανόνες, Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων, Μεθοδολογίες, Εργαλεία. Εργαλείο CLIPS: Δομή, Σύνταξη Γεγονότων και Κανόνων, Πλαίσια, Συναρτήσεις, Στρατηγικές Επίλυσης Σύγκρουσης,. Εργαλείο JESS. Εφαρμογές σε CLIPS και JESS. Οντοκεντρική αναπαράσταση. Εργαλείο COOL του CLIPS.

Στοιχεία: 23552, Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Διδάσκων: Χατζηλυγερούδης Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής
Website: http://mmlab.ceid.upatras.gr/aigroup/undergrad/aiprog/