Προπτυχιακα Μαθηματα

Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό

01
Ιουν 2011

Εισαγωγικές έννοιες (πρόβλημα, αλγόριθμος, πρόγραμμα). Διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος. Ορισμός μίας γλώσσας προγραμματισμού, η γλώσσα C. Δομή προγράμματος C.

Αλφάβητο, λεξιλόγιο, σταθερές, μεταβλητές. Βασικοί τύποι δεδομένων. Βασικές εντολές εισόδου και εξόδου. Τελεστές και κατηγορίες εκφράσεων. Έλεγχος ροής προγράμματος και δομές επιλογής και επανάληψης. Τύπος πίνακα και τύπος δείκτη. Υποπρογράμματα και συναρτήσεις στη C. Προχωρημένα θέματα συναρτήσεων (εμβέλεια, πέρασμα παραμέτρων). Δομές στη C και προσπέλαση αρχείων.Το μάθημα περιέχει και μία σειρά ασκήσεων στη γλώσσα προγραμματισμού C. Οι ασκήσεις αυτές υλοποιούνται από τους φοιτητές  με στόχο την εμπέδωση των όσων έχουν διδαχθεί στη θεωρία.

Στοιχεία: 23Υ131, Υποχρεωτικό Μάθημα, 1ου Εξαμήνου 
Διδάσκων: Μακρής Χ., Επίκουρος Καθηγητής
Website: http://software.hpclab.ceid.upatras.gr/index.php