Διπλωματικές Εργασίες

Η διπλωματική εργασία δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να δοκιμάσουν στην πράξη και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών και η ολοκλήρωσή της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου από το 1989 έχει επιβλέψει περισσότερες από 250 διπλωματικές εργασίες σε θέματα Δομών Δεδομένων, Ανάκτησης Πληροφορίας, Τεχνολογιών Διαδικτύου, Γραφικών Υπολογιστών, Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, Τεχνητής Νοημοσύνης και Έμπειρων Συστημάτων, Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Βιοπληροφορικής. Οι Διπλωματικές Εργασίες έχουν είτε καθαρά ερευνητικό χαρακτήρα και οδηγούν σε νέα αποτελέσματα που δημοσιεύονται σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά, είτε επιτρέπουν στους φοιτητές να διερευνήσουν νέες τεχνολογίες ή/και να συμμετάσχουν σε αναπτυξιακά έργα του Εργαστηρίου.

Για το Εργαστήριο, οι διπλωματικές εργασίες έχουν μεγάλη σημασία, καθώς αποτελούν το συνεκτικό του κρίκο με τους τελειόφοιτους του Τμήματος. Ένα ποσοστό των φοιτητών που ολοκληρώνουν με επιτυχία τη διπλωματική τους στο Εργαστήριο, ανάλογα με την τεχνική τους κατάρτιση ή τα ερευνητικά τους προσόντα, αφομοιώνεται στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Μαθήματα Διπλωματικές Εργασίες