Καλώς Ήρθατε...

Το Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1994. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου εντάσσεται στα πλαίσια του τομέα Λογικού των Υπολογιστών του Τμήματος. Περισσότερα...

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Δημοσίευση της κοινής μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Ψηφιακή Τοπική Ατζέντα (DLA)

Το Έργο Ψηφιακή Τοπική Ατζέντα (DLA), είναι ένα Interreg IVC έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με στόχο τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για την ψηφιακή στρατηγική, με τον προσδιορισμό και τη μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών ΤΠΕ και την εισαγωγή μιας  Ψηφιακής Τοπικής Ατζέντας (DLA) για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στις δημόσιες υπηρεσίες. Η Ψηφιακή Τοπική Ατζέντα (DLA) είναι ένα εργαλείο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις για να προγραμματίσουν την συμμετοχή τους στην κοινωνία της πληροφορίας και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια κοινή μεθοδολογία που περιλαμβάνει ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης με την μορφή ενός ερωτηματολογίου. Με την συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις μπορούν να μετρήσουν το σημερινό τους επίπεδο στο πλαίσιο της Ψηφιακής Τοπικής Ατζέντας και να υιοθετήσουν προτεινόμενες τακτικές για την βελτίωση τους σε διάφορους τομείς των ΤΠΕ.

Πώς να αναπτυχθεί μια Τοπική Ψηφιακή Ατζέντα: από την θεωρία στην πράξη - Έμπολη 2012

Στις 24 Οκτωβρίου 2012 οι 11 εταίροι του ευρωπαϊκού έργου DLA: Digital Local Agenda (http://www.projectdla.eu/) του προγράμματος INTERREG IVC συναντήθηκαν στην Έμπολη της Ιταλίας για την διεξαγωγή του τελικού συνεδρίου του έργου με τίτλο «Πώς να αναπτυχθεί μια Τοπική Ψηφιακή Ατζέντα: από την θεωρία στην πράξη». Στο έργο DLA συμμετέχει ως εταίρος το Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων (MMLAB) (http://mmlab.ceid.upatras.gr/mmlab) που συμβάλει στην διεκπεραίωση των εργασιών του έργου καθώς και στην προώθηση του στον Ελληνικό χώρο. Την ελληνική πλευρά στο συνέδριο εκπροσώπησε ο κύριος Βιέννας Μανόλης, Μηχανικός Υπολογιστών και Πληροφορικής, MSc, υποψήφιος διδάκτορας με μεγάλη εμπειρία στην σχεδίαση λογισμικού, εκ μέρους του εταίρου και διευθυντή του εργαστηρίου καθηγητή κ.Τσακαλίδη.

Ανακοίνωση Διπλωματικών Εργασιών 2012

Sample image

Ανακοινώθηκαν τα θέματα διπλωματικών του εργαστηρίου για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Την Τετάρτη 17/10, ώρα 11.00  στην Π200 θα γίνει η παρουσίαση.

Συνάντηση Εταίρων και Δημοτικών Φορέων για την ανάπτυξη της Τοπικής Ψηφιακής Ατζέντας (DLA) - Κοζάνη 2012

Κοζάνη, 12 Ιουλίου 2012 – Εταίροι και δημοτικοί φορείς από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Σερβίων (Βελβεντού) συναντήθηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου DLA: Digital Local Agenda (http://www.projectdla.eu/) του προγράμματος INTERREG IVC, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων (MMLAB) (http://mmlab.ceid.upatras.gr/mmlab).

Οι καθηγητές κ. Μπακούρος και κ.Αγγελίδης καλωσόρισαν τους εταίρους και τους δημοτικούς φορείς και παρουσίασαν το πρόγραμμα της συνάντησης. Στη συνέχεια, ο κ. Sabatini παρουσίασε στους δημοτικούς φορείς το πλαίσιο του προγράμματος καθώς και την εξέλιξη του. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του εργαλείου Ψηφιακή Τοπική Ατζέντα – μια κοινή μεθοδολογία και συζητήθηκαν με λεπτομέρεια θέματα που έθεσαν οι δημοτικοί φορείς, οι κ. Γκουτσιομήτρος και κ. Καραγιάννης  από τον δήμο Σερβίων (Βελβεντού) και οι κ.Τσόκρη και κ.Θεοδωρόπουλος από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , σχετικά με την εφαρμογή της  Ψηφιακής Τοπικής Ατζέντα.

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

Sample image

Για την άτυπη εξέταση του μαθήματος παρακαλώ να έρθετε σε επικοινωνία με το διδάσκοντα.

  • Προπτυχιακά Μαθήματα

  • Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική ΝΕΑ