Καλώς Ήρθατε...

Το Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1994. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου εντάσσεται στα πλαίσια του τομέα Λογικού των Υπολογιστών του Τμήματος. Περισσότερα...

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση Διπλωματικών Εργασιών 2013

Sample image

Ανακοινώθηκαν τα θέματα διπλωματικών του εργαστηρίου για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Την Τετάρτη 17/10, ώρα 11.00  στην Π200 θα γίνει η παρουσίαση.

OTREMED Project - Steering Committee in Patras

On November 22nd, the 5th Steering Committee of the project OTREMED took place in Patras (Greece). This meeting was an opportunity to note that the project is in good progress, thanks to the advance reached for the development of the SDIMED tool, which was the main issue of this meeting.

Δημόσια Διαβούλευση της κοινής μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Ψηφιακή Τοπική Ατζέντα (DLA)

Το Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πατρών αναρτά προς δημόσια διαβούλευση την κοινή μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Ψηφιακή Τοπική Ατζέντα (DLA).

Το Έργο Ψηφιακή Τοπική Ατζέντα (DLA), είναι ένα Interreg IVC έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με στόχο τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για την ψηφιακή στρατηγική, με τον προσδιορισμό και τη μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών ΤΠΕ και την εισαγωγή μιας Ψηφιακής Τοπικής Ατζέντας (DLA) για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στις δημόσιες υπηρεσίες.

OTREMED second newsletter

On November 23rd, the second International Seminar of Otremed project took place in Patras (Greece) about the forms of land use: concentration, dispersion and fragmentation.

OTREMED Project - Meeting and Seminar

On behalf of the University of Patras, we would like to invite you at the 5th Steering Committee of OTREMED that will take place in Patras, Greece on the 22nd of November(whole day). On the next day, during the morning, 23rd of November, we will organise an international seminar discussing "FORMS OF LAND USE: Concentration, Dispersion and Fragmentation.".

The 5th SC and 2nd Seminar will be held at Patras Palace Hotel, 15 Othonos-Amalias str, Patras, Greece (http://www.patraspalace.gr/location_en.htm).

Feel free to contact us for any questions.

  • Προπτυχιακά Μαθήματα

  • Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική ΝΕΑ