Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1994. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου εντάσσεται στα πλαίσια του τομέα Λογικού των Υπολογιστών του Τμήματος. Οι βασικές δραστηριότητες του αφορούν:

  • Tην υποστήριξη της προπτυχιακής και της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Tη διεξαγωγή θεωρητικής έρευνας με στόχο την προαγωγή της επιστήμης στις περιοχές που δραστηριοποιούνται τα μέλη του.
  • Tην ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων Γραφικών, Πολυμέσων, Γεωγραφικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Διαδικτύου στα πλαίσια της υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων και εκπόνησης διπλωματικών εργασιών.

Στεγάζεται στα ΠΡΟΚΑΤ του κτιρίου B’ και υποστηρίζει περισσότερες από 35 θέσεις εργασίας. Χρησιμοποιεί σύγχρονο υπολογιστικό εξοπλισμό που ενδεικτικά περιλαμβάνει μια σειρά από εξυπηρετητές (Windows και Linux Servers), περισσότερα από 35 full multimedia PCs και ένα σύνολο από περιφερειακές συσκευές. Όλοι οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο Gigabit Ethernet, το οποίο είναι μέρος του ευρύτερου δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο βασικός κορμός του δικτύου βασίζεται σε αρχιτεκτονική FDDI, η οποία προσφέρει ταχύτητα εσωτερικής επικοινωνίας 1 Gbps. H σύνδεση στο Internet πραγματοποιείται μέσω του GUNet (Δίκτυο Πρόσβασης και Υπηρεσιών Κορμού για την Εκπαίδευση) με ταχύτητες που φθάνουν το 1 Gbps.

Βρίσκεστε εδώ: Home Σχετικά